quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

FINANCIËN HOUDT VAST AAN PE-EXAMEN

Het ministerie van Financiën blijkt de gezamenlijke intermediairorganisaties vorige week al te hebben geschreven dat het vasthoudt aan het PE-examen.


25 november 2013

De organisaties van financieel adviseurs waren dinsdagochtend uitgenodigd op het ministerie, maar Financiën had bij voorbaat dus al laten weten dat het nog steeds niet wil tornen aan het periodieke PE-examen. Het alternatief dat de intermediairorganisaties hebben voorgesteld, een PE-puntensysteem, waarborgt volgens Financiën onvoldoende de PE-kwaliteit. De enige versoepeling die Financiën wil doorvoeren, is een vrijstelling voor enkele zogeheten PEplus-examens. Daarnaast is gesnoeid in het aantal PE eind- en toetstermen. Financiën komt ook met een aantal versoepelingen van het geplande nieuwe deskundigheidsgebouw, waaronder opschorting van de Volmachtmodules en het schrappen van de module Basis uit de beroepskwalificatie Zorg. Verder wordt de overgangstermijn langer: 2 in plaats van 1,5 jaar. De gelijkstellingenregeling wordt verruimd.

reacties

Paul van Brederode / van Brederode Financieel Adviseurs

Ach ja, de oeroude onderhandelingstactiek is door Financiën weer eens toegepast.
Een beetje onderhandelingsruimte inbouwen bij een wetsvoorstel, dan wat toegeven, waarop zij hebben wat ze wilden, de beroepsorganisaties hebben ook wat bereikt, iedereen min of meer tevreden, Financiën een beetje meer dan wij.

Alles deel van het beleid om met de kapstok 'beter voor de klant' een bedrijfstak in aantal bedrijven terug te brengen naar een voor Financiën en de AFM goed te managen (elite)clubje want door deze wijzigingen zullen ongetwijfeld weer velen de pijp aan Maarten geven.
Aanpassingen zijn altijd lastig en je verzetten uitputtend.

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

Ik ga er vanuit dat een meerderheid in de Kamers de adviezen van de belangenorganisaties alsnog ter harte nemen. Van een een Minister magje niet verwachten dat hij/zij beleid al in beton giet voor een door een meerderheid van de Tweede Kamer voor- en vastgesteld overleg met belangenorganisaties en professionals.

Huub Giesen / Fidé Hypotheken & Verzekeringen

Dit is het begin en het ende van de intermediair we worden op deze manier langzaam weg gespoeld. De jeugd zal nooit onze opleiding kiezen als ze horen dat ze elk 3 jaar opnieuw hun diploma moeten halen.

Dus er zal een enorm tekort ontstaan daarnaast zullen de oudere die nog in het vak zitten de pijp aan maarten geven omdat ze die druk niet meer aankunnen. Immers zie jij je nog zitten met 57 jaar in de boeken om nog een diploma te halen. Jammer volgens mij werkt de overheid met twee agenda's.

Peter Voorzaat

Terug naar af, alsof er nooit een kameroverleg heeft plaatsgevonden en er geen moties zijn aangenomen.

Willem van Spronsen / Commissie CFD

Beste collega's

Zoals jullie hebben kunnen vernemen onder een andere rubriek hier op VVP online is het onderwerp vakbekwaamheid (aangevuld met motie 118) opnieuw op de agenda gezet van de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie van Financien. Morgen zal ongetwijfeld blijken wat de politiek hiermee wel of niet gaat doen.

Motie 118 van Aukje de Vries (VVD) en Wouter Koolmees (D66)
is te lezen onder: http://www.vvponline.nl/nieuws/56704.

De motie stelt het volgende:

1. van mening dat het onwenselijk is dat het nieuwe vakbewaamheidsbouwwerk voor financieel adviseurs leidt tot een forse lastenverzwaring voor de sector EN

2. van mening dat het onwenselijk is dat het nieuwe vakbewaamheidsbouwwerk voor financieel adviseurs leidt tot een wettelijk verplicht periodiek examen in het kader van de permanente educatie [ dat ] strenger is dan [in] vergelijkbare beroepsgroepen;

3. om, in overleg met de sector vóór 1 december a.s. met voorstellen te komen op welke onderdelen het vakbewaamheidsbouwwerk zoals het bij wet opgelegde PE-examen kan worden versoepeld..............

Kortom, men verzoekt om in overleg (dus samen met de beroepsorganisaties) met voorstellen te komen op welke onderdelen het vakbekwaamheidsgebouw kan worden versoepeld, zoals het bij wet opgelegde PE-examen !

Wat duidelijk niet wordt gesteld is om samen in overleg te komen tot een versoepeling van een bij wet opgelegde PE-examen, Zo wordt het blijkbaar wel geïnterpreteerd door het College Deskundigheid (CDFD), wat in haar perceptie bijvoorbeeld inhoudt het aanpassen van de toetstermen naar inhoud, samenstelling en hoeveelheid. En dit ook nog zonder enige basis van overleg!!

De procedurevergadering is morgenmiddag bij te wonen.

Jaap de Jager / Mortgage Venture BV

r zit dus iets anders op dan collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid.
Als niemand ik herhaal niemand de toetsing gaat volgen dan zijn we er ook. Helaas zijn er altijd mensen met knikkende knieën die toch onder de druk bezwijken.

Jaap Helderhoven / HH Advies

En anders naar de rechter en europees gerechtshof.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...