quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

WOEKERPOLIS.NL VERZAMELT MUNITIE TEGEN VERZEKERAARS

"Uit het rapport blijkt dat een grote koersdaling (crash) een desastreus effect heeft op de waarde ontwikkeling van een polis. Het effect kan oplopen tot een verminderde opbrengst van 56% (!) terwijl toch gemiddeld het door de klant verwachte rendement wordt gehaald." Aldus een deskundigenrapport opgesteld in opdracht van de Vereniging Woekerpolis.nl, die sinds kort wordt geleid door Ab Flipse (foto).


8 december 2013

Met het rapport legt de Vereniging de bal nog eens extra bij de verzekeraars die zij aanklaagt: koersdalingen zijn immers van alle tijden, het negatieve effect ervan op beleggingsverzekeringen was dus te voorzien.

Het rapport geeft als voorbeeld: "Een echtpaar heeft een hypotheek van 100.000 euro. Ten behoeve van de aflossing van de hypotheek sluiten zij een beleggingsverzekering af bij een verzekeraar. In de offerte van de verzekeraar staat dat in 20 jaar bij een gemiddeld rendement van 8 procent een kapitaal kan worden opgebouwd van 100.000 euro. Het echtpaar sluit de verzekering af en betaalt jaarlijks de afgesproken premie. In de 20 volgende jaren is het gemiddelde rendement van de onderliggende fondsen geen 8 maar 8,4 procent. Desondanks is de opbrengst van de polis maar 44.000 euro (56 procent minder dan beoogd). Doordat gedurende de looptijd zich een aantal crashes heeft voorgedaan is de waardeontwikkeling van de polis fors achtergebleven bij het benodigde bedrag, ondanks dat er gemiddeld een hoger rendement is gemaakt dan waar de klant op had gerekend."

Verdere conlusies uit het rapport: "Hoe groter de crash, des te minder levert de polis uiteindelijk op; voor het effect is het zeer bepalend wanneer de crash zich voordoet gedurende de looptijd van de polis. De kans is grofweg twee keer zo groot dat het effect negatief uitpakt dan positief; polissen met een zogenaamde hoog-laag constructie lopen een extra risico; gelet op de historie van de beurzen komen crashes met regelmaat voor."

Het rapport is opgesteld door kandidaat-actuaris Waldo Ramzan.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...