quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

AFM: GEEN ADVIESKOSTEN BIJ BETALINGSPROBLEMEN

Volgens de AFM mag het provisieverbod geen belemmering zijn om klanten met betalingsproblemen te helpen.


17 december 2013

"Mede als gevolg van de slechte economische omstandigheden krijgen huishoudens het financieel zwaarder. Dit leidt steeds vaker tot betalingsproblemen bij de hypotheek", aldus de AFM, die aanbieders al eerder opriep om klanten met betalingsproblemen actief te benaderen. De AFM ziet ook dat aanbieders graag het initiatief nemen om hiervoor een oplossing te zoeken.

De toezichthouder zegt geregeld vragen van aanbieders te krijgen die worstelen met de vraag of zij klanten die in betalingsproblemen zitten als gevolg van het provisieverbod een rekening moeten sturen voor het advies dat zij hierover geven. "Het provisieverbod wordt als een grote belemmering ervaren om klanten te benaderen en om tot een passende oplossing te komen, aldus de AFM, die benadrukt dat de wet niet vereist dat aanbieders huishoudens met betalingsproblemen of concreet voorzienbare betalingsproblemen een rekening sturen. "Bij deze klanten is het belangrijk om rond de tafel te zitten om meer inzicht te krijgen in zijn financiële positie en te kijken of er mogelijkheden zijn om iets aan de hypotheek, de inkomens- of bestedingenkant te veranderen, zodat er weer lucht ontstaat. Aanbieders of intermediairs kunnen hierover gewoon het gesprek aangaan met klanten zonder een rekening te sturen. Deze werkzaamheden vinden in beginsel plaats in het kader van beheer."

In het algemeen geldt voor aanbieders dat werkzaamheden in het kader van beheer niet onder het provisieverbod vallen. "Als een advies gericht is op de totstandkoming van een overeenkomst is er geen sprake van beheer meer en ontstaat de plicht om een rekening te sturen. Hiervan is, naar de mening van de AFM, in ieder geval sprake wanneer het advies is gericht op wijziging van de productsamenstelling. Voor het oplossen van betalingsproblemen of concreet voorzienbare betalingsproblemen bij een hypotheek is dit vaak niet nodig.

Als het toch nodig is om een nieuwe overeenkomst te sluiten dan stelt de AFM zich op het standpunt dat de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn ook niet in rekening hoeven te worden gebracht. Het is evident niet in het belang van de klant, en ook niet reëel om in dit soort probleemsituaties een rekening te sturen."

De AFM zal de komende tijd de effecten van het provisieverbod op de beheerfase van lopende overeenkomsten monitoren en als nodig in overleg met de markt inspelen op onwenselijke situaties.

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Ik zeg: De Klerk en Vis inschakelen. Doet de AFM ook.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Leo, bedankt voor de tip.
Afm kan ook terugkomen en toegeven dat een algeheel provisieniet zo zaligmakend was als dat men bedacht had?
Maar ja, fouten toegeven is misschien nog een brug te ver. Misschien in een volgend leven?

Paul Schoo / Platter-Schoo

Bewindvoerders worden door de rechtbank betaald. Als wij nu onze rekening eens aan de AFM sturen.

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

Ik kan de redenering van de AFM volgen tot en met het onderdeel "Beheer". Beheer is niet gericht op het sluiten van producten c.q. het uitbrengen van advies daarover, alhoewel je je zelfs kunt afvragen of een dergelijk beheersgesprek dat uitmondt in een advies om een andere hypotheek samen te stellen niet heel erg die kant op gaat. Maar goed, als de AFM dit uit het oogpunt van het belang van de klant niet factuur-waardig acht, komt de klant daarmee goed weg. Maar de stap hierna ontgaat mij. Als er dus uiteindelijk een advies gegeven gaat worden die leidt tot een nieuwe overeenkomst, is er evenmin een noodzaak tot een factuur. Dat zet toch de deur open naar allerlei grijze gebieden? Bovendien ontgaat mij wat het verschil is tussen een advocaat die een klant-in problemen wél een factuur stuurt (zit die klant net zo min op te wachten) en een aanbieder die diezelfde klant helpt met een andere hypotheek. En dit geldt natuurlijk al helemaal als niet de aanbieder, maar de adviseur er aan te pas moet komen om een nieuwe constructie te bedenken. Het enige dat ik als oplossing kan verzinnen is een abonnement tussen de adviseur en de klant, met als verplicht onderdeel ook de nazorg. Daarin zit dan (goed omschrijven!) ook de dienstverlening in bij rampenscenario's. Ik zie echter alweer een spookbeeld opkomen: als we dat doen, dan bieden we waarschijnlijk in de ogen van DNB weer een onzeker voorval aan en moet de wet daarop weer aangepast worden want een normale adviseur heeft geen verzekeraarsvergunning. Is het een idee voor productontwikkelaars een aparte "Hypotheek-disaster-polis" te gaan ontwikkelen?

Harry Mutsaers / Van Riet & Zn Assurantie en Adviesburo

Als wij door al die mooie uitspraken nu zelf niet meer de rekening van
bijv. de AFM kunnen betalen, komen wij dan ook in aanmerking voor
gratis advies of is dat gewoon onze eigen schuld.

B.I. Veenstra / Het Hypotheekadvies

Als de AFM nu eens begint met een stuk in te leveren van die vorstelijke onnodige salrissen die zij hebben dan kan daar een pot van gemaakt worden en kunnen mensen met betalingsproblemen geholpen worden

Adriaan Clemens / Clemens Financieel Advies

Helemaal eens met Chris de Bruin. Op het moment dat de consument niet hoeft te betalen, en wel dienstverlening afneemt, is hier kennelijk sprake van een verzekering. Aanbieders kunnen de kosten dekken vanuit de productmarge. Adviseurs kunnen dit niet. Dat hier met geen woord over gerept wordt, schetst het vermoeden dat AFM helemaal geen plekje inruimt voor de adviseur. Het gaat toch al gauw over 5 a 10 uur werk dat onbetaald blijft. En dan hoeft er nog helemaal geen sprake te zijn van nieuwe constructies want dat is meteen weer productdenken. De begeleiding van iemand met betalingsproblemen kan vaak ook in jaren gespreid liggen. Er ligt dus duidelijk een probleem. De wetgever zou dit probleem moeten oplossen.

René van Manen / Van Manen & Partners

Als aanbieders gebruik willen maken van de diensten van de adviseur omdat díe nu eenmaal het dichtste bij de consument staat, en een oplossing kan helpen faciliteren, zou het dan niet redelijk zijn om de aanbieder dat te laten betalen, uit hun marge?
In die marge zit ongetwijfeld een component 'risico-opslag'.......

Zoals Adriaan schrijft: de aanbieder heeft daar ruimte voor in haar marge.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Als het een langer lopende hypotheek betreft, is hier ooit nog afsluitprovisie op verdiend en zou beheer en advies helemaal niet ter discussie mogen staan.
Voor de rest, dit was toch te voorzien, hetzelfde als met uitvaartverzekeringen. Zij die zo'n verzekering het hardste nodig hebben, kunnen echt niet in 1 keer een paar honderd euro ophoesten.

"Als het toch nodig is om een nieuwe overeenkomst te sluiten dan stelt de AFM zich op het standpunt dat de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn ook niet in rekening hoeven te worden gebracht. Het is evident niet in het belang van de klant, en ook niet reëel om in dit soort probleemsituaties een rekening te sturen.""

Is de AFM hier nieuwe regelgeving aan het maken of is dit een beoordeling van in de geest van de wet? Ik denk niet dat het aan de AFM, toezichthouder, is, hier een uitspraak te doen, maar wel aan de wetgever.

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

Als je geen geld hebt en je hebt honger ga je naar de gratis voedselbank. Als je bekeurd wordt voor dronkenschap achter het stuur en je zegt dat je een drankprobleem hebt hoef je niet te betalen. Als je de kledingzaak berooft en het is duidelijk dat je onder een bestaansminimum zit; ga gewoon je gang. Als je uit domheid of pure pech door de makelaar een veel te dure woning is aangesmeerd, dat lost de financieel adviseur dat wel even gratis voor je op. Logisch toch? Als diezelfde adviseur daardoor in de financiele moeilijkheden komt, dan bestaat er ineens geen vangnet meer. Dat is niet logisch!

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Van provisie naar adviesvergoeding naar aalmoes naar bijstand. In een vrije markt is het precies andersom @gezondverstand ?

Harry Mutsaers / Van Riet & Zn Assurantie en Adviesburo

Waarom wordt er niet wat langer onderzoek gedaan naar de gevolgen van al die regel en wetgeving.
Heel veel is echt niet in het belang van of de consument of de adviseur.
De staat vaart er wel bij door fiscale wetgeving aan te passen en BTW en of assurantie belasting te heffen over nota's die iemand toch zal moeten betalen.
Het is duidelijk. Een collega schreef dit al eerder.
Hoe meer kantoren met het geven van advies stoppen hoe meer en beter de AFM grip krijgt op de overblijvers. Dat heeft naar mijn idee geen enkele toegevoegde waarde voor de consument.
Ook hier geldt dat de werkgelegenheid teniet gaat. Wij willen wel, maar dan
zal de overheid zich ook moeten leren gedragen.

Sander Padt / Savass Financiële Dienstverlening

Gelukkig heb ik niet zoveel klanten met betalingsproblemen. Maar in voorkomende gevallen: er komen meer en meer bewindvoerders. ik ken zo'n beginnend kantoor van dichtbij. Zij willen klanten van mijn kantoor best helpen. Hun klanten moeten ook een inboedel- en AVP, die mag ik regelen.
Dus ik ga niet zelf zitten plussen en minnen met klanten diie in betalingsproblemen verkeren, in plaats van bezig te zijn met declarabel advieswerk.

Leo de Schiffart / Heddema Makelaardij & Verzekeringen

Het provisieverbod moet ongedaan gemaakt worden. Geen enkele consument is zich bewust van provisieverboden. Wel is het zaak dat provisies in verhouding moeten staan tot de prestatie die geleverd moet worden door de tussenpersoon. Het resultaat van het provisieverbod is dat er nauwelijks nog risico, uitvaart, aov verzekeringen worden gesloten. Het is onwerkbaar geworden!!! De consument is de dupe!!!

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

De AFM vraagt weer aandacht, echter in welke hoedanigheid?
Het provisieverbod wordt als een grote belemmering ervaren om klanten te benaderen en om tot een passende oplossing te komen, aldus de AFM,
Dat vraagt eerst om nadere uitleg, door wie wordt dat ervaren en wat is daarbij dan een passende oplossing. Dit wordt wel even heel breed gesteld en ook nog onder een algemene bewering.
Dan wat de AFM daarbij stelt dat de wet niet vereist dat aanbieders huishoudens met betalingsproblemen of concreet voorzienbare betalingsproblemen een rekening sturen. Nu moet die niet gekker worden, had de AFM dan liever gezien dat dit in de wet was opgenomen? Bij andere wetten wordt het in vergelijk ook nooit zo gesteld. Het lijkt er sterk op dat er maar wat wordt geroepen en de fantasie daarbij op de loop gaat.

De AFM is als het om een provisieverbod gaat altijd partijtig of is dat geweest. De argumenten daarvoor zou ze - in het verband wat ze nu schetst- eens moeten herhalen. Dan wordt het nog een levendige discussie.

Nico van Koesveld / Van Koesveld Financiële Diensten

Gewoon een zakelijk beleid voeren waarbij alle partijen vrede hebben en kunnen blijven bestaan. Aanpak verschilt van zaak tot zaak en is niet zwart / wit te betitelen. Uiteindelijk ben ik de ondernemer en bepaal ik mijn eigen bedrijfsbeleid.

Harry Mutsaers / Van Riet & Zn Assurantie en Adviesburo

Beste Nico
Natuurlijk dat is ook zo, maar wat we proberen duidelijk is te maken, dat er nu een grote groep mensen die we in het verleden altijd hielpen aan advies nu geen toegang meer hebben tot dit advies, omdat ze het niet kunnen of willen betalen.

Het directe advies van verzekeraars via hun web sites is alles behalve betrouwbaar en wie toetst dat als er voor de klant wat mis gaat.

Voorbeeld; Verzekeraar A biedt via site een direct ingaande lijfrente aan.
Daarin is niet duidelijk dat de fiscale regel anders is geworden en dat max per jaar mag worden uitgekeerd, zeg rond de 21000,= euro.
Info leerde me dat zelf hun fiscalisten dat niet weten.
Een andere verz. B geeft dat ook niet aan, maar na informatie hebben ze dat achterhaald. Sites nog steeds onjuist.

Het is zo jammer dat het telkens over onze beroepsgroep gaat maar dit
soort zaken komen niet aan de orde.

De AFM zou de web sites van de aanbieders eens moeten toetsen op waarheid.

Nico van Koesveld / Van Koesveld Financiële Diensten

Begrijp ik Harry,

Over die hele grote groep maakt de AFM zich maar druk. Ik niet, ik heb en hoef niet iedereen als klant. Mijn verantwoording houdt een keer op. Die van de AFM niet. We moeten ook maar eens wat piketpaaltjes slaan, tot hier en niet verder.

Na alle bezuinigingen en ontslagen bij banken en verzekeraars komt men wellicht weer bij de tussenpersoon voor een echt advies. Kun je dat niet betalen, tja, dan ga je klagen bij de AFM of Ombudsman, ten minste dat ga ik op mijn site zetten. Er moet een einde komen aan het verplichten van allerlei zaken die dan ook nog eens gratis moeten. De vergoeding is al laag en voor gratis zoekt men maar een gek die het wel doet. Ik ben de gek in ieder geval niet.

Ik ben ondernemer en doel van een ondernemer is winst maken. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemer Daarvoor moet ik wel in de gelegenheid gesteld worden. Gratis werken is niet het doel van een ondernemer, maar van een vrijwilliger. Lijkt mij dat met al die duizenden ontslagen in de branche er voldoende vrijwilligers zijn, die met behoud van hun uitkering, uitstekend gratis advies zouden kunnen geven. Wellicht dat deze gouden tip iets is voor de AFM?

Harry Mutsaers / Van Riet & Zn Assurantie en Adviesburo

Nico,

Daar houden we het bij.
Ik sta er wat dat betreft helemaal achter.

Wens iedereen toch een prettige kerst en een voorspoedig 2014 toe.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...