quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"NIET TE HARD SCHOPPEN TEGEN AANBIEDERS"

Het intermediair loopt het risico zichzelf in de voet te schieten als het te hard te hoop loopt tegen de rol van aanbieders in het zuivere marktmodel. Dat meent onderzoeker Fred de Jong.

 


13 januari 2014

De Jong in zijn column op www.delametelkaar.nl: "Het is goed dat de brancheorganisaties aandacht vragen voor de negatieve effecten van de regelgeving. Bijvoorbeeld zoals Adfiz deed door in haar nieuwjaarsbijeenkomst te pleiten voor een andere behandeling van de zakelijke klant in de Wft. Maar tegelijkertijd moet Adfiz, en met haar het zelfstandige/onafhankelijke intermediair, haar hand niet overspelen.

"Stel dat aanbieders verplicht zouden worden om zaken te doen met alle intermediairs. Dan betekent dat volgens mij dat klanten ook mogen verwachten dat intermediairs alle aanbieders in hun analyse betrekken. Voor de klant een mooi perspectief en voor het intermediair een uitdagende propositie. Maar veel intermediairs geven aan wel zelf te willen kiezen met welke aanbieders men wel en geen zaken wil doen. Transparantie over de reikwijdte van het aantal aanbieders vinden sommige intermediairs voldoende. Het lijkt me echter onredelijk dat aanbieders wel met alle intermediairs zaken zouden moeten doen, maar het intermediair niet. Waar is hier dan het gelijke speelveld waar het intermediair de mond vol van heeft?

"In het zuivere marktmodel zouden aanbieders, zo bepleit Adfiz, alleen producten mogen aanbieden en niet meer adviseren. (...) Als aanbieders alleen producten mogen verkopen, dan mogen echte adviseurs (het intermediair) ook alleen maar adviseren en niet meer bemiddelen en ook niet meer beheren. Ik vraag me af of dit een rendabel businessmodel is voor het intermediair. Feit is dat er op dit moment maar weinig intermediairs zijn die met alleen adviseren een goede boterham verdienen. Duidelijk is ook dat de meeste klanten verwachten van het intermediair dat die het geadviseerde product ook kunnen afsluiten en beheren.

"Het pleiten voor de voltooiing van het zuivere marktmodel betekent in mijn ogen dat ook gekeken moet worden naar de schademarkt. Zolang die markt, dat voor het gemiddelde intermediair circa 70 procent van de inkomsten vormt, nog provisie kent, kan van een volledig zuiver marktmodel geen sprake zijn. Ik ben ervan overtuigd dat politici dat ook zo zullen zien als hen dit zou worden gevraagd. Voor de toekomstpositie van het onafhankelijke intermediair hoeft dit overigens geen verkeerde gedachte te zijn, maar ik vraag me af of Adfiz dat ook zo bedoelt."
 

reacties

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

Ik vraag me af welke positie de heer de Jong hier nu eigenlijk ineemt.
Misschien is het goed er op te wijzen dat de AFM graag een volstrekt onafhankelijk advies ziet. Aanbieders zijn per definitie niet in die positie.
Daarnaast is de positie van het Intermediair die van belangenbehartiger.
Hoe groter het aanbod dat het Intermediair kan leveren hoe beter afgewogen het advies zal zijn.
Om dan net te doen alsof de fabrikant het klantbelang echt zal kunnen dienen door hem de vrijheid te geven zelf te bepalen met welk kantoor wel of niet zaken gedaan kan worden, staat haaks op het klantbelang.
Laten we het er in ieder geval over eens zijn, dat het klantbelang boven alles dient te gaan. En vanuit die positie verder redeneren.
Wat de heer de Jong nu doet is echt iets heel anders. Hij lijkt zelfs uit te willen gaan van het fabrikantenbelang.
Maar misschien vergis ik me. Sterker nog, ik hoop dat ik me vergis, maar met bovenstaand bericht gaat het echt de andere kant op.
Zullen we dan ook even met elkaar afspreken dat bij iedere opmerking we eerst onszelf afvragen of de klant hiermee gediend is?

Arjan Lubbe / Prinsenland

Het is jammer dat nu zoveel zaken op één hoop worden gegooid. Afgesproken is dat we met het verbod op provisie op complexe financiele producten een LPF zouden krijgen. Dus een kostprijsmodel voor de aanbieders. Dit om de eerlijke concurrentie te waarborgen. Door nu achteraf alles op één hoop te gooien zoals heer De Jong doet (particulier - zakelijk - complex - niet complex) wordt de aandacht onterecht afgeleid van waar het om draait; het LPF op financieel complexe producten waarvoor een provisieverbod geldt.

Dit kan ik ook niet echt plaatsen: "Als aanbieders alleen producten mogen verkopen, dan mogen echte adviseurs (het intermediair) ook alleen maar adviseren en niet meer bemiddelen en ook niet meer beheren."
Uhhh, waarom is dat? Waarom sluit het ene het andere uit in dit opzicht? Heel erg kort door de bocht. Er zijn redenen waarom aanbieders zich wellicht beter niet als adviseur kunnen opstellen. Dit omdat er verwarring zou kunnen ontstaan bij de KLANT over de verschillende rollen die er zijn binnen de dienstverlening. Ik zie niet in wat voor problemen er met die rolverdeling ontstaat als je namens de klant een product af sluit. Ook in dit opzicht vind ik de constatering van heer De Jong dus weer een vreemde.

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

Hallo Fred,
Deze keer ben ik het niet helemaal met je eens. Volg ik jouw betoog, dan kom ik de volgende drie onderdelen tegen.
In de eerste plaats stel je dat wanneer aanbieders met alle intermediairs zaken zouden doen (ik neem aan dat je bedoelt dat alle intermediairs moeten kunnen inkopen bij iedere aanbieder zonder daarin gehinderd te worden door het selectiebeleid van die aanbieders), die intermediairs alle aanbieders dan ook in hun analyse moeten verwerken. Volgens mij hoeft dat helemaal niet. Het feit dat de toegankelijkheid van iedere aanbieder er voor elke adviseur moet zijn, betekent nog niet dat iedere adviseur daar ook gebruik van hoeft te maken. Dat maakt hij zelf wel uit. Het gaat er om dat de weg niet geblokkeerd mag worden door de aanbieder en welke koers die adviseur vervolgens vaart is een zaak tussen hem en zijn klant, zolang hij daarin maar duidelijk is.
De tweede stap die je zet is dat als de aanbiedingsplicht er voor de aanbieders is, dat omgekeerd ook betekent dat iedere adviseur met iedere aanbieder zaken moet doen, omdat anders het level playing field in de knel komt. Gooi je nu niet twee dingen door elkaar? Een level playing field komt er in het algemeen op neer dat onder gelijke omstandigheden, naar hun positie identieke deelnemers aan een proces op identieke manier worden behandeld. Dat is toch heel wat anders dan hetgeen waarover we het nu hebben? Sterker nog: het zou wel eens kunnen zijn dat het klantbelang helemaal niet wordt gediend door de wederkerigheid in het zakendoen tussen aanbieder en adviseur zover door te zetten en eigenlijk zou die handelswijze ons weer terugbrengen naar de tijd van superprovisie etc, die toen vaak de basis waren voor het advies.
En tenslotte het derde punt: je schrijft dat als aanbieders alleen mogen aanbieden, adviseurs alleen mogen adviseren en niet bemiddelen of beheren. In de eerste plaats: van mij mogen aanbieders best adviseren, als voor de klant maar duidelijk is dat dat geen onafhankelijk advies is. En verder moet er toch iemand zijn die het product tot stand brengt en waarom zou dat die adviseur niet mogen zijn? Als ik mijn auto naar een garage breng omdat er iets kapot is, geeft de monteur mij toch ook advies inzake het merk van het te vervangen onderdeel en vervolgens schroeft hij dat er in. Daar is niets mis mee, zolang ik maar kan weten (stel dat mij dat zou boeien, bij verzekeringen is dat vrijwel nooit het geval) hoe zijn advies tot stand komt en waar ik uit kak kiezen en wat de onderlinge verschillen zijn.
Het hele probleem is terug te brengen tot het al jaren bestaande probleem van de onbekendheid van de klang met hoe onze branche in elkaar zit en het gebrek aan goede publieksvoorlichting waarmee dat veranderd zou kunnen worden.
Met collegiale groet,
Chris de Bruin.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Vreemd artikel van Fred de Jong. Er lijkt bijna een noodkreet in te zitten. Reacties van Rien, Arjan en Nico zijn top.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Als we het nu toch met z'n allen over het klantbelang hebben, dan is het vrij simpel. De klant wil weten of je waar voor je geld levert. De klant vindt het niet erg wanneer je beloning in de premie zit. Wanneer jij maar aangeeft hoe groot de beloning is. wanneer je dan ook nog doet wat je zegt en zegt wat je doet, dan is de klant helemaal tevreden. De één doet dit via provisie en de ander via fee/ tarief. De klant wil zien, dat je met hem bezig bent. Hetzij persoonlijk, hetzij via e mail of andere media. Ik ben het daarom wel gedeeltelijk met Fred de Jong eens. In Engeland komen ze toch ook terug van de dwaalwegen, die ze daar bewandeld hebben? Kijk maar naar de advisering van het AOV product om maar te zwijgen over begrafenisverzekeringen, risicoverzekeringen, banksparen e.d.

Dennis Jellema / Acturance FD

Het zuivere marktmodel is heel simpel, zolang er bij maatschappijen/banken geen kruisbestuiving plaatsvind van gelden tussen verschillende afdelingen, en inhoudelijk een prijs-kosten model per afdeling inzichtelijk gemaakt wordt dan kun je een prijs voor een product uitrekenen, dit is geen hogere wiskunde.

Schoppen tegen aanbieders is dan ook in zijn geheel niet nodig, het gaat er om als er een probleem is, er een inhoudelijke dialoog op basis van logica/feiten gedaan wordt Wij zijn die dialoog altijd aangegaan, en hebben dan ook met de aanbieder bijna altijd een positief resultaat bereikt.

Het gaat erom dat we gezamelijk werken, en niet tegen elkaar werken. In dit traject is een plaats voor de adviseur als regisseur om alles te monitoren bij te sturen en te stellen om tot het juiste resultaat te komen.

Erg jammer dat er geen gezamelijke samenwerking is, bij de partijen, maar dat ieder in zijn kleine politieke groepje blijft zitten en voor eigen parochie blijft preken.

Fred de Jong / Adviesbureau Fred de Jong

Waar het mij om gaat is dat het intermediair goed moet nadenken over de consequenties van haar betoog. Ik vraag me af of iedereen de impact van sommige statements voldoende inziet. Vandaar mijn column.
Door te stellen dat aanbieders met alle intermediairs moeten samenwerken, maar intermediairs niet met alle aanbieders, overvraag je denk ik richting de politiek. Waarom mag de 1 niet en de ander wel segmenteren? Terwijl juist in het klantbelang is als het intermediair een zo breed mogelijk pallet aan aanbieders kan adviseren.
Het eisen dat aanbieders niet mogen adviseren is vreemd. Ook aanbieders moeten volgens de wft passend adviseren en het is niet zo (zo blijkt uit onderzoek) dat het intermediair gemiddeld beter / slechter adviseert dan aanbieders. Maar als je het alleenrecht op advies bij het intermediair legt, dan snij je dus grote groepen consumenten af van advies (50% van de consumenten maakt nu gebruik van advies door banken en verzekeraars). De consument is juist gebaat bij concurrentie en keuze.
En als je pleit voor een zuivere scheiding tussen aanbieders en adviseurs, dan zul je toch echt ook naar de schademarkt moeten kijken.
Kortom, mijn advies aan de brancheorganisaties is om eerst goed alle consequenties van de pleidooien in kaart te brengen en niet te snel iets te roepen wat lekker klinkt. Dat lijkt me in het belang van het hele intermediair en zo is dit ook bedoeld.

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

Geachte heer de Jong,
Plezierig, dat u de discussie wilt oppakken. Uw standpuint is volstrekt helder. In mijn beleving gaat u echter volledig voorbij aan de vraag wat nu in het klantbelang is en wat niet.
Een klant die zich rechtstreeks bij een aanbieder meldt bevindt zich per definitie in een zwakkere positie. Wanneer die aanbieder dan ook nog eens gaat 'adviseren' (wij van WC-eend.... u weet wat ik bedoel) wordt de kans op verkeerde beslissingen wel heel erg groot.
U zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van de toenemend zware eisen die gesteld worden aan de deskundigheid van de adviseur. Consumenten beschikken niet over die kennis. En zonder de juiste kennis aan de kant van de klant bestaat een te grote kans dat deze verkeerde beslissingen gaat nemen. En was juist het doel van de hele operatie niet om juist dat te voorkomen?
Daarbij wil ik niet suggereren dat een medewerker van een aanbieder geen 'eerlijk' advies zou geven. Maar hij zal de klant per definitie niet kunnen of mogen adviseren om naar een concurrent te gaan. De onafhankelijke adviseur heeft die mogelijkheid wel.
Een verder punt is, dat wij als adviseurs een aanbieder niet uitkiezen op tariefshoogte en/of voorwaarden. Wij betrekken bij ons advies veel meer onderwerpen om een verantworode keuze te kunnen maken. Denk daarbij aan werkwijze, klantvriendelijkheid, bereikbaarheid, vermogenspositie, solvabiliteit, snelheid van afwikkelen etc. Collega Nico van Koesveld noemde dat al de 'ratio'.
Aanbieders selecteren de laatste tijd echter met name op de hoeveelheid zaken die worden aangebracht. Ik neem graag aan dat u dat als criterium nauwelijks in het klantbelang zult kunnen uitleggen.
Wij zijn als adviseurs bereid om met alle partijen zaken te doen, mits die maar aantoonbaar in het klantbelang werken, zoals hierboven aangegeven.
Is het vreemd er dan van uit te willen gaan, dat voor de aanbieders hetzelfde dient te gelden? M.a.w. zaken doen met alle adviseurs die aantoonbaar in het klantbelang werken?
Tot slot uw opmerking in de laatste alinea van uw bovenstaand betoog: u suggereert dat er iets wordt geroepen omdat het 'lekker klinkt'. Ik moet zeggen dat uw eerdere betoog ook 'lekker klinkt' wanneer je dat roept richting aanbieders. Maar of daarmee het klantbelang gediend is, is voor mij een grote vraag.

Arjan Lubbe / Prinsenland

Aanbieders hebben een belang bij de verkoop van een product. Bekijk volgende link en zie waar de problemen zitten;
http://www.rabobank.nl/particulieren/producten/verzekeren/rabobank_en_interpolis/

Klant denkt een advies te krijgen terwijl feitelijk alles naar Interpolis gaat. Rabobank doet vrij weinig om die verwarring weg te nemen. Nee ze zorgen voor extra verwarring door in pdf ''brochure uw verzekeringsadvies'' het volgende te stellen; '' Wij bemiddelen echter
niet op basis van objectieve analyse van het volledige marktaanbod,
maar voor een aantal verzekeringsmaatschappijen die wij geselecteerd
hebben. Interpolis is onderdeel van Achmea Groep. De Rabobank
Groep heeft een deelneming van meer dan 10% in Achmea B.V en
daardoor meer dan 10% in (onder andere) Interpolis. In specifieke
gevallen bemiddelen we ook voor Nationale Nederlanden, ASR
Verzekeringen, De Amersfoortse, Delta Lloyd, DAS Rechtsbijstand,
Legal & General en eventueel andere verzekeraars''.


Schiet mij maar lek hoor? Ik snap het nu zelfs niet meer! Wordt er nu wel vergeleken, of niet of beperkt? Of alleen voor bepaalde productgroepen? Wat is nu de band tussen Interpolis en Rabo? Hebben die nu wel of niet iets met elkaar van doen? Tsja, er staat 10% maar ja uhhh dat zat toch heel anders?


Wat ik hiermee wil zeggen? Aanbieders hebben diverse belangen, niet alleen het klantbelang. Dat is verder prima maar voor klant zijn die rollen totaal niet duidelijk en aanbieders zullen er alles aan (blijven) doen dat ook lekker schimmig te houden (zie rabo-voorbeeld). Maar je kan ook denken aan de 4 grote zorgverzekeraars. Zouden klanten wel weten dat die 4 zorgverzekeraars iets van 35 labels in de lucht houden en ze na de overstap feitelijk binnen hetzelfde concern blijven?

Hoe gaan we dit noemen de ''rollenparadox''?

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Het is goed om te kijken wat er nu gebeurt. We hebben een provisieverbod dat als doel had verkoopgerichte advisering tegen te gaan, en de adviseur 100% naast opzij en achter de klant te plaatsen. Allemaal mee eens?

Om dit succesvol te laten zijn is het pure noodzaak dat het overgrote deel van de adviseurs toegang heeft tot het overgrote deel van de aanbieders, gegeven het feit dat de gemiddelde klant advies en bemiddeling en nazorg het liefst in één hand ziet. Is er iemand die dit heel anders ervaart?

Nu is de praktijk dat een gerenommeerd en gerespecteerd (ahum) hypotheekadviseur verstoken is van BLG SNS Florius ABN AMRO ING NIBC Argenta en dan vergeet ik er vast nog wel een paar. Ondanks lidmaatschap bij twee service providers Bijgevolg kan niet de wettelijk verplichte en/of afgesproken nazorg worden verricht. Het oude aanbrengidee van de geldverstrekkers in volle glorie uit de kast!
De meeste van die hypotheekverstrekkers gebruikte ik incidenteel, of wanneer ze een leuke aanbieding hadden. Maar over de jaren loopt 't toch op.

De "fortuinlijken" die nog wel over een aanstelling beschikken zullen dan noodgedwongen, om hun aanstelling te behouden, relaties deze geldverstrekker moeten adviseren. Ook als er gunstiger aanbiedingen zijn. Dat zagen we de afgelopen jaren altijd al bij de Obvion adviseurs: die nemen bijna altijd Obvion, ook als er wel alternatieven waren. Die ontwikkeling is voorspelbaar. Mij lijkt dit geen vooruitgang voor de consument: de adviseurs hebben een beperkter aanbod, en lekker shoppen is er dankzij het provisieverbod niet meer bij. Dat is geen vooruitgang.
In het betoog van de eminente heer De Jong ( de Fred-factor zogezegd ;-)
mis ik de notie dat een adviseur die met alle aanbieders KAN werken dat nog helemaal niet HOEFT.

Ik geloof niet dat het gaat lukken om de aanbieders te verbieden zelf hun producten te verkopen. Kunnen we dan niet beter inzetten op een duidelijker onderscheid tussen de ongebonden adviseur en de aanbieder van uitsluitend de eigen producten? Het voorbeeld van Arjan Lubbe spreekt boekdelen: de door de RABO bank exclusief aangeboden polissen van Interpolis? Ik heb vrijwel maandelijks wel zo'n RABO klant die mij verbijsterd aankijkt : hoe kunt u nou weten dat al mijn polissen bij Interpolis lopen? De waarneming van de consument in deze cruciaal: volgens Fred voornoemd denkt nog steeds 50% van de consumenten advies te krijgen als zij zich tot een aanbieder wenden. Dat is niet zo, en Fred heeft gelijk: als we die waarneming willen veranderen zodat een consument beseft dat ECHT ADVIES alleen bij een ongebonden adviseur is te krijgen moeten wij ook bereid zijn de provisiebetaling ter discussie te stellen op de schadeproducten. Hoe lastig ook. De klant moet ons gaan zien als ZIJN vertegenwoordiger, en 100% kunnen vertrouwen dat het advies uitsluitend zijn belang dient. Voor mij blijft dat altijd wat wringen met betaling door aanbieders.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Intrigerend is ook de opmerking dat het advies van een gebonden aanbieder niet beter/slechter is dan van een ongebonden adviseur. Een bakker met alleen krentenbollen is dus net zo goed als een bakker met 50 soorten brood?

Steven van Duin / Van Duin Assurantiën

Volgens mij is Dela altijd een direct writer geweest, vanwaar de intermediaire tak met deze stellingen in het achterhoofd?

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Collegae. Schitterende theorie. Wanneer iedereen heilig is en wij werken alleen met heiligen, dan hebben wij de ideale maatschappij. Dit lukt zelfs bij sommige kerkinstellingen niet. Blijf nu allen met beide benen op de grond. Doe wat de klant wil en wees er voor de klant. Het gros van de klanten ook bedrijven willen gewoon provisie in de premie. Wees hierin transparant en de klant zal vanzelf zeggen of hij/ zij jou dat waard vindt of niet. Wanneer er vakbroeders/zusters zijn, die zich echt provisieloos het beste en het meest senang voelen met hun klanten. Ga je gang. Dring het gros van de klanten en collegae niet je mening op. Kijk naar Engeland. Ga bij jezelf maar na of de werkwijze met bijvoorbeeld AOV nu echt goed werkt.

Gert van Lunteren / Gert van Lunteren Assurantiën BV

heren,heren......

zonde van uw tijd. Ook Fred de Jong is gewoon "aan zijn werk" en zoals ik reeds eerder meerdere keren meldde "wiens brood men eet, wiens taal men spreekt".

Prettige dag allemaal,

Gert van Lunteren / Harderwijk

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

Fred de Jong zit duidelijk op een dood spoor.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Ik ben geen Fred adept, maar om te zeggen, dat hij op een dood spoor zit of dat hij geen eigen mening heeft gaat mij te ver. Hij signaleert hier goede objectieve punten, waar positieve zaken uit te halen zijn. Kortom laten wij met z'n allen het kind niet met het badwater weggooien. Sta open voor andere meningen en denk niet dat jij het enige ware geloof verkondigt.

Edwin Herdink / Commissie CFD

Bij het lezen van De Jong zijn column is het de kunst om tussen de regels door te lezen en, naar mijn inziens, de kwade opzet van de genius te herkennen. De Jong probeert namelijk op zeer listige wijze het zuivere marktmodel voor complexe producten van toepassing te verklaren voor de schademarkt. Met een extra strik verpakt hij dit door te suggereren dat politici dit ook zullen inzien wanneer hen hierna gevraagd wordt. De onjuistheid van deze suggestieve redenering en de duidelijke stip aan de horizon van het Verbond is waarom ik reageer.

De afgelopen jaren heb ik veelvuldig, met de betrokken Kamerleden, uitvoerig gesproken over het zuivere marktmodel en de bijzondere positie van de schademarkt. Unaniem kwam hier steeds weer naar voren dat de schademarkt door haar sociaal maatschappelijke karakter, het ontbreken van misstanden en overall een gelijkwaardige lage beloning over relatief lage premies, geen enkele rechtvaardigingsgrond en noodzaak in zich draagt om een zuiver marktmodel hierop van toepassing te verklaren. De Jong heeft zich dan ook duidelijk gepositioneerd door een discussie proberen aan te zwengelen die politiek gezien totaal geen discussie is!

Met zijn column en bovenstaande reacties heeft De Jong voor mij zijn onafhankelijke deskundigheid verloren. Ik stel dan ook dat door de wijze waarop hij hier de Verbondsstip naar voren probeert te schuiven, het niet het intermediair maar hijzelf is die zich in de voet heeft geschoten.

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

Beste collega's,

Zeker na de laatste reactie van Edwin Herdink, moet mij het volgende van het hart. Ik stel opnieuw vast dat de toon van de reacties van sommige collega's met enige regelmaat dreigt te gaan naar het hatelijke, en in elk geval naar het persoonlijke. Daarmee loopt deze zeer waardevolle rubriek de kans af te glijden naar het niveau van sommige andere fora en volgens mij moeten we dat niet hebben. Houdt u er rekening mee dat deze kolommen ook gelezen worden door politici, toezichthouders en anderen die voor u (en mij) onbekend zijn, maar wel mede-beslissers zijn in allerlei trajecten waar wij in de toekomst nog mee te maken krijgen. Afgezien daarvan lijkt het mij niet zinvol persoonlijke standpunten of overtuiging steeds te gebruiken als basis voor een hetzetoon, omdat daarmee het voeren van de discussie niet meer zo aantrekkelijk is. Ik stel dus voor dat we onze reacties feitelijk houden en niet persoonlijk. Zoals u kunt lezen hoger in dit topic, was ik het inhoudelijk ook niet helemaal met Fred de Jong eens, maar ik stel een zinvolle discussie met hem zeer op prijs. Wellicht ook een idee voor alle andere collega's? Met vriendelijke groet, Chris de Bruin.

Fred de Jong / Adviesbureau Fred de Jong

Het is de kunst om een debat zuiver te voeren, zonder het persoonlijk te maken of je aangevallen te voelen. Ik constateer dat de intermediaire lobby zelf de discussie over de schademarkt op de agenda zet door zelf over de 'voltooiing van het zuivere marktmodel' te spreken. Daarnaast constateer ik dat de intermediaire lobby te weinig lijkt uit te gaan van geloof in de eigen kracht (die er zeker wel is) en te veel zich richt op de positie van aanbieders. Daarmee doet het intermediair zichzelf te kort. Ik zou veel meer de nadruk leggen op het uitventen van je onafhankelijkheid, het feit dat je dichter bij de klant staat en flexibeler bent in je oplossingen. Verspil geen energie aan het laten verbieden van verkoop/advies van eigen producten door aanbieders of het verplichten met alle intermediairs zaken te doen. Sterker nog, dat zou wel eens averechts kunnen werken zo heb ik bepleit.

Edwin Herdink / Commissie CFD

Beste Chris,

Ik stel jou reactie zeer op prijs, hoe vreemd dit misschien ook klinkt. Onze beroepsgroep heeft belang bij een inhoudelijk zuivere discussie met een juiste weergave van de werkelijkheid.

Maar wanneer men overgaat tot suggestieve veronderstellingen, waarmee men de belangen van menig adviesbedrijf ondermijnt dan dienen deze veronderstellingen weerlegd te worden. Ieder doet dat op zijn eigen wijze en ik heb dat, in het kader van de zuivere marktdiscussie, gedaan vanuit mijn kontakten en vele gesprekken met de politiek.

Ik kan mij overigens prima vinden in jouw inhoudelijke reactie op De Jongs column, maar vindt het jammer dat je de angel niet hebt benoemd. Ik heb er bewust voor gekozen om dit wel te benoemen, omdat de werkelijkheid hier geweld wordt aangedaan. Dit kan je dan afdoen als hatelijk of een hetze, maar wanneer men via een strik de inhoud probeert te maskeren dan dien je je niet te laten misleiden, maar duidelijk uit te spreken, zodat een ieder het gevaar herkent. Met hartelijke groet, Edwin Herdink

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Ik ben er voor dat de discussie veel scherper wordt gevoerd. De waarheid op tafel. Maar ook geldt: hoe scherper de discussie, hoe groter de verantwoordelijkheid om het niet persoonlijk te maken.

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

De Jong tracht iets ter discussie te stellen wat helemaal geen issue is. Niet bij de consument, niet bij de aanbieders, niet bij de bemiddelaars, niet bij de politiek en niet de beroepsgroep betrokken organisaties. Of misschien wel bij een enkele aanbieder ..... daarom mijn stelling: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Edwin Herdink / Commissie CFD

@Jeffrey, om de discussie juist te kunnen voeren dienen we terug te keren naar wat De Jong aan de basis suggereert: Het intermediair loopt het risico zichzelf in de voet te schieten als het te hard te hoop loopt tegen de rol van aanbieders in het zuivere marktmodel.

Hiervoor dienen we eerst stil te staan bij de nieuwjaarsuitspraak van Hermans (Adfiz), waarin hij pleite voor de voltooiing van het zuivere marktmodel. En hier dient meteen een stap op de plaats gemaakt te worden. Adfiz heeft in het verleden gepleit voor een provisieverbod voor complexe producten, onder voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde was het creëren van een gelijk speelveld. Aanbieders dienen een zuiver kostprijsmodel te hanteren, zodat de klant inzicht krijgt in de advies/bemiddelingskosten. In zijn nieuwjaarstoespraak doelde Hermans dus op de vervolmaking van het zuivere marktmodel voor complexe producten. Hier is dus geenszins verwezen naar de schademarkt. De stelling die De Jong hanteert ‘dat dan ook gekeken moet worden naar de schademarkt’ is een oneigenlijke stelling en het leggen van een onjuist verband, waarmee tevens de nieuwjaarsuitspraak van Hermans verkeerd wordt gepositioneerd.

Terug nu naar de basis: schiet het intermediair zich in de voet wanneer men inzet op een zuiver marktmodel voor complexe producten. Het antwoord is kort en krachtig: nee! De vervolmaking van het zuivere marktmodel is een belofte die De Jager heeft gedaan bij de vervolmaking van het provisieverbod voor complexe producten. Het is dan ook logisch dat Hermans met deze oproep komt, aanbieders schieten duidelijk te kort en belofte maakt schuld. Dat De Jong de discussie probeert te koppelen aan de schademarkt is stemmingmakerij en verder geen enkel punt van discussie.

Thomas van Duin / Gebr Van Duin te Capelle a/d IJssel

Geachte heer de Bruin,
Ik sluit mij geheel aan bij uw oproep om het fatsoenlijk te houden, ik begrijp echter totaal niet waarom de reactie van Edwin Herdink u er toe zet om dit te posten en hem met naam te noemen als reden van uw reactie. Met regelmaat lees ik stukjes van Fred de Jong en ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hij een (betaalde) spreekbuis is van het Verbond. In mijn ogen proberen dit soort figuren regelmatig onze beroepsgroep in een kwaad daglicht te stellen en onderuit te halen, te lang hebben we dat niet ingezien. Ik prijs mij gelukkig dat mensen als Edwin Herdink hier tegen ageren. Dit bijzonder kritisch en op het scherpst van de snede, maar zeer zeker niet onfatsoenlijk! Hier kan toch niets op tegen zijn of hebt u soms andere problemen met Edwin?

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

@Edwin,
Ben het geheel met je eens. Ik begrijp ook de column van Fred de Jong niet goed. Ja, het deel voor je zelf opkomen, dat snap ik. Maar daar hoort dan toch juist ook bij "niet de kaas van je brood laten eten" en dus strijden voor een gelijk speelveld. Selectieve distributie en prijsdiscriminatie verstoort de ontwikkeling van onafhankelijk advies zeer ernstig. Het past ook niet bij de wens van AFM en politiek om open, transparante en eerlijke markten te hebben. Selectieve distributie is sowieso een rare discussie in onze branche. Ik ben nog nooit een "Gucci hypotheek" tegengekomen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...