quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"KLANT BETER AF MET PROVISIEVERBOD"

"De meeste partijen in de financiële sector - de AFM voorop - zijn het erover eens dat de consument met het provisieverbod beter af is." Aldus het Financieele Dagblad, dat zaterdag de balans opmaakte van een jaar provisieverbod.  


20 januari 2014

Toch noteert de krant ook kritische geluiden. Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General, bijvoorbeeld wil dat er snel een evaluatie komt van het provisieverbod. "Het kan toch niet zo ijn dat mensen adviesschuw worden gemaakt?" Adfiz-directeur Hanneke Hartman stelt: "De initiële advieskosten bij producten als hypotheken zijn lager geworden, maar je moet nu naar de lange termijn kijken. Zijn degenen die nu de laagste adviestarieven hanteren wel de goedkoopste? Probleem is: de klant kijkt naar de directe kosten, niet naar de kosten over een paar jaar." Hartman wijst er verder op dat bij directe aanbieders verkoop en 'advies' nog steeds samen gaan. "Dat realiseren klanten zich niet. Mede daarom willen wij een volledige scheiding tussen adviseur en verkoper." Vereniging Eigen Huis constateert dat klanten het moeilijk vinden onderscheid te maken tussen de verschillende adviseurs. "Het is er niet transparanter op geworden en dat was toch de bedoeling. Consumenten hebben nu de neiging alleen naar de prijs te kijken." Leo de Boer, directeur Verbond van Verzekeraars, noemt het van belang dat "meer duidelijkheid ontstaat over de verschillende vormen van advies, zodat de consument een betere keuze kan maken. Daarnaast zou het goed zijn als advies los komt te staan van bemiddeling en verkoop". Het Verbond meent dat de consument met het provisieverbod absoluut beter af is. Ook de AFM vindt dat. De toezichthouder constateert wel dat de markt nog worstelt met nieuwe (online) adviesmodellen.

reacties

Peter Huizinga / Assurantiekantoor P. Huizinga

Zoals wel met meer dingen in dit land gebeurt. Als je het maar lang en vaak genoeg aan de mensen, de massa, aan degene die denken er verstand van te hebben enz... voorhoudt, gaat men er vanzelf in geloven. Ook al bewijst de praktijk het tegendeel. Maar ja, we leven in Nederland. En dat bepaalde organisaties en instanties zomaar op de stoel van de integere professionele assurantieadviseur, want dat is het merendeel, kunnen gaan zitten schijnt hier ook zomaar te kunnen. Als je dit leest: De toezichthouder constateert wel dat de markt nog worstelt met nieuwe (online) adviesmodellen. Dan zit er structureel toch iets vreselijk mis in onze financiële dienstverlening lijkt me, met dank aan de wijsneuzen!

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Vreemd dat iedereen die iets te maken heeft met de daadwerkelijke advisering zich met enige regelmaat afvraagt, ook hier weer, of deze verbetering ook echt voor iedereen vooruitgang betekent.
Kennelijk is dat nauwelijks een issue voor een partij die zich niet met advisering bezighoudt, de AFM, en partijen die zich niet echt met advisering bezighouden (als ze dat doen), de aanbieders dus. Voor hen is deze vooruitgang een enorme verbetering.
Niemand heeft het over die groep mensen die sinds 1 januari 2013 helemaal geen advies meer krijgt. Kennelijk te verwaarlozen? En dan al die discussies over wanneer er nu wel of niet gerekend mag worden en hoeveel dat dan wel mag zijn. We houden elkaar lekker bezig. Iedereen bemoeit zich er maar mee, behalve de klant dan.
Misschien dat AFM en het verbond er maar eens een dag voor uit moeten trekken om bij een bus/tramhalte te posten en daar eens te inventariseren. Wie krijgt er sinds 01012013 nog advies over produkten die onder het verbod vallen en bovendien... wie vraagt het uberhaubt. En laat dan het hypotheekadvies achterwege. Dat hoeven we niet meer te onderzoeken. Dat schijnt al heel lekker te lopen. We weten allemaal wel waarom. Nu de rest nog.

Dennis Jellema / Acturance FD

Wellicht is het een voordeel voor ons dat wij vanaf 2007 al met een provisieverbod werken, maar wij ondervinden er echt geen hinder van dat klanten niet willen betalen voor advies, en dan heb ik het echt niet alleen over hypotheken.

De reden dat andere collega's hier wel last van hebben zou ik zo 123 niet kunnen bedenken. Wellicht zijn ze te lang doorgegaan op provisie en is het nu met het zgn. verbod moeilijker voor hen om het aan de klant uit te leggen waarom er voorheen geen nota voor advies hoefde betaald te worden en nu wel.

Dan kom je toch op het punt, wat hebben jullie dan in het verleden ontvangen.

Maar goed het verbod is voor bijna iedere klant een voordeel, en de kleintjes die nu meer moeten betalen voor een dienstverlening snappen ook dat ze echt niet minder werk opleveren dan een grote.

De keuze is nog steeds een mix tussen aanbod en vraag. En degene die het zgn niet kunnen betalen valt vaak ook wel iets voor te regelen.

Paul Schoo / Platter-Schoo

Inderdaad Berend, de levenmarkt is ingestort. Maatschappijen vragen zich af waar de nieuwe polissen blijven. Op heel veel plaatsen is het overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheidsrisico en werkloosheidsrisico niet afgedekt. De stimulans bij de adviseur ontbreekt, omdat het gros van de consumenten niet wensen te betalen voor advies, danwel door de marketing van verzekeraars van mening zijn dat ze het allemaal wel zelf kunnen. De praktijk geeft aan van niet. Vanochtend nog een hypotheekrapport ingezien, de klant dacht dat het daarmee allemaal prima geregeld was. Ze had immers een lijvig rapport. Dit stond echter vol met indekkingen van de adviseur. Hij had aan zijn verplichtingen voldaan de rest stopte bij het budget van de klant om zijn factuur te kunnen betalen. Geen geld voor een ORV advies etc. De woning kon krap worden gekocht. Op provisiebasis waren hier afdoende dekkingen gerealiseerd. De fouten van het provisiestelsel waren de excessen. Die hadden gewoon afgetopt kunnen worden. Een integere adviseur heeft nooit misbruik gemaakt van het provisiestelsel. Niet integere adviseurs maken ook gewoon misbruik van uurtje factuurtje of abonnementje. Ondertussen is de branche opgezadeld met veel nivellerend extra werk. Hoe creëer je een negatieve spiraal.

Marja van Osch / Bureau Marja de Bruijn

Hoewel ik door gezondheidsredenen mijn bedrijf moet (maar ook kan) afbouwen, heb ik toch een mening. Ik heb jaren geleden al gezegd dat de 'onderkant' van de markt (lees: heel veel vrouwen, die toch al een pensioenachterstand hadden) nu nog minder advies vragen. Ze kunnen geen goed advies betalen of raken in paniek van de verhalen van Antoinette Hertsenberg en maken hun verzekeringen premievrij. Doen aan struisvogelpolitiek en zullen dus later een beroep doen op de Overheid. Wat een achteruitgang… Provisie was in mijn ogen zo gek nog niet: advies op afbetaling, solidariteitsbeginsel (je kon voor een klant die wat meer advies nodig had tijd nemen en dit werd gecompenseerd door andere zaken). Persoonlijk ben ik jaren bezig geweest het pensioenbewustzijn bij vrouwen te stimuleren. Helaas zijn we terug bij af…. Marja van Osch, Bureau Marja de Bruijn BV Overveen.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

We hebben weinig aan meningen waarbij de argumenten achterwege blijven of waarbij men ze gewoonweg niet in juiste proportie benoemt.
Verzekeraars hebben hun buitendiensten en binnendiensten in verband met een provisieverbod drastisch gesaneerd met verlies van vele arbeidsplaatsen. Waar de klant beter mee af is wordt niet onderbouwd.
Trouwens de klant wordt helemaal niet aan het woord gelaten.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Je kan het als vooruitgang beschouwen dat grote groepen consumenten niet meer van die "overbodige" uitvaart- en overlijdensverzekeringen afsluiten.

@berend, als je in het mooie Twente zou wonen, waar leuke huizen voor starters tussen de 100.000 en 150.000 euro kosten, zou je gaan merken dat bij de LTV van 104% de begroting niet dicht is te krijgen en advieskosten ook een probleem worden. Bij de overdrachtsbelasting notaris taxatie en NHG is het budget al ruimschoots op, dus wordt dan nar ons gekeken voor minder of gespreid betalen. Het wachten is nu op de aanbieders die zonder NHG gaan sluiten, om het kostenplaatje rond te breien.

Als groot voorstander van het provisieverbod kan ik niet ontkennen dat het op een aantal punten -soms juist die waar ik vooruitgang had verwacht zoals bij AOV- er eigenlijk op neer komt dat de consument niet bereid is ook maar een bescheiden uurtarief te betalen. De conclusies zijn dan ook vreemd. Ik zou wel eens de leven/uitvaart/lijfrente productie van 2013 willen zien.

Arjan Lubbe / Prinsenland

De gevolgen zijn duidelijk merkbaar. Om nog even uitleg te geven over keerzijde mbt bijvoorbeeld uitvaart; deze mail ontving ik onlangs m.b.t. de affiliate (aanbrengvergoeding, is een soort van provisie maar dan anders, marketingvergoeding) van monuta;

Goed nieuws!

Monuta verhoogd de vergoeding met 10,- euro CPS en heeft ruimte om de vergoeding voor jullie verder te verhogen met 10,- euro. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn we benieuwd of jullie hier extra sales voor kunnen realiseren. Houdt er rekening mee dat de premie voor consumenten vorige week is verlaagd met 5% waardoor er weer een top 3 premie positie is.

Ter info, die vergoeding bedroeg hiervoor € 80 per conversie, nu dus € 90.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Het probleem in dit land is dat de beleidsbepalers zelf wel goed zitten, en zich advies kunnen veroorloven . En net als in Groningen (GAS WINNING) wordt de gewone man/vrouw niet gekend in het hele verhaal .
Later als de wal het schip keert komen we daar wel achter, want hoe je ook de zaak( provisie verbod ) ook verhoogt tot heilig doel. HET IS NIET GOED VOOR DE GEWONE man /vrouw ( 60% van Nederland) .
Ik zie uit naar dat moment. Ik wil wel zitting nemen in dat tribunaal die dan de zaak gaat onderzoeken.
Maar ook dan wordt het kapitaal/ politiek/ beleidsbepalers weer vrijgepleit of gekocht .
Laten we nu eens wat ander gaan doen, laten wel op face boek, Twitter links in een boycot tegen de politiek veroorzaken. zodat er niet meer wordt gestemd . en dat we de beleidsbepalers/ politiek isoleren.
Misschien dat er weer hoop voor dit land is.

Marja van Osch / Bureau Marja de Bruijn

@ Albert: die cijfers zou ik ook wel eens willen zien…. Volgens mij zorgen mensen momenteel financieel slecht voor zichzelf en hebben geen overzicht, geen idee wat de toekomst hen brengt...

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Marja heeft wel een goed punt: over 3-5 jaar zullen de economische gevolgen duidelijk worden, en de kosten kunnen niet anders dan afgewenteld worden op de gemeenschap. Uitvaart op kosten van de gemeente, meer aanvullende bijstandsuitkeringen, meer gedwongen woningverkoop, het lijkt me niet best allemaal.

@Paul Schoo, voor een provisievrij werkende sta je nu wel erg op de bres voor de provisiewereld?

Paul Schoo / Platter-Schoo

@ Albert. Ik heb nooit vrijwillig afstand willen doen van een provisiestelsel. Ik was het eens met de aanpak van excessen. Maar heb destijds ook duidelijk aangegeven dat aftopping het beste zou zijn. Dat ik voorzag het gevecht tegen het groot kapitaal met verborgen agenda's niet te kunnen winnen deed mij besluiten al vroegtijdig een ander verdien model te ontwikkelen. Het laatste waar mijn klanten op zaten te wachten is het failliet van hun adviseur. Ook heb ik herhaaldelijk aangegeven dat afschaffing van het provisiestelsel afschaffing van solidariteit zou inhouden. Het draagkracht principe van verzekeren zou hier mee op de tocht komen te staan. Nu steeds minder polissen worden gesloten komt het water aan de lippen te staan bij veel verzekeraars. De Ned. bank luidt de noodklok. Bij gebrek aan verse instroom is de solvabiliteit niet meer op orde. Allemaal voorzienbare neveneffecten. Dus ja ik vond het provisiestelsel nog zo slecht niet. Het probleem zat hem alleen maar in de graaiers. Maar dat blijkt een breed maatschappelijk probleem te zijn.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Wanneer je dit artikel goed leest, dan blijkt de klant helemaal niet beter af te zijn. Tussen de regels door hebben meerdere partijen hun bedenkingen. Doorlopende provisie op schadeportefeuille wil het gros van mijn klanten graag betalen en zij denken niet, dat ze gratis advies krijgen. (Dit heb ik trouwens altijd een domme kreet gevonden en beschouw iik als het niet serieus nemen van je klanten) AOV is een voorbeeld, dat provisieafschaffing in zijn geheel niet loopt. Overbodige ORV's is ook een stelling, die ik niet begrijp. Wij moeten blijven vechten voor doorloop met misschien aftopping om excessen te voorkomen. Collegae, die abonnementen of fee zonder enige provisie als hun ideale verdienmodel zien hebben mijn zegen. Mijn enige vraag is om mijn klanten en mij niet te belemmeren als wij elkaar willen verantwoorden en afrekenen op doorlopende provisiebasis. Dus dring mijn klanten en mij geen systeem op, dat wij niet wensen.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Volgens mij zijn nu eindelijk op een punt aangekomen waarop het inzicht gaat ontstaan dat bestaande structuren niet langer werken. Daar waar de financiële sector van oorsprong tot de dienstverlenende bedrijfstakken behoorde is deze inmiddels gemuteerd tot een producerende sector. Dienstbaarheid is vervangen door de verkoop van financiële producten en geld wordt gezien als doel in plaats van als middel.

De huidige financiële crisis heeft laten zien welke invloed een slecht functionerende financiële sector heeft op het maatschappelijk belang. Is het vreemd te veronderstellen dat naast een goed wegennet, een betrouwbare postverzending en een zeker telefonienet, een betrouwbare financiële sector tot de nutsvoorzieningen behoort? Dat hierop uitsluitend bevestigend kan worden geantwoord blijkt wel uit het feit dat de belastingbetaler moet bijspringen wanneer financiële instellingen op omvallen staan.

Hoe valt het dan te verantwoorden dat diezelfde instellingen wordt toegestaan een protectionistisch beleid te voeren waarin de belastingbetaler de vrije toegang tot financiële producten wordt ontzegd? Dat er wordt vastgehouden aan bestaande structuren waarbij juist de verwevenheid van de rollen van aanbieder, bemiddelaar en adviseur ertoe dient zoveel mogelijk producten te verkopen?

Ik ben daarom bijzonder blij met de opmerking dat het goed zou zijn dat er een duidelijke splitsing komt tussen de rollen van adviseur, bemiddelaar en aanbieder. Hierdoor krijgt iedere rol zijn eigen verantwoordelijkheden en kan er per rol worden gestreefd naar optimale toegevoegde waarde voor de consument. Vervolgens zullen de diverse rollen elkaar stimuleren tot optimalisatie en kan er vanuit een gemeenschappelijk consumentenbelang worden gewerkt aan een verbetering van de samenwerking. Hierbij heeft de consument vrije toegang tot financiële producten en dient in staat te worden gesteld zelf te bepalen wanneer en welke verantwoordelijkheden hij of zij zelf wenst te dragen en welke worden uitbesteed.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Geachte heer Ozewald Wanrooij. Mooi betoog. Doet verder niets af aan het feit, dat dit met doorlopende provisie ook uitstekend kan werken. Wanneer de graaiers zich er maar niet mee bemoeien. Deze heb je namelijk in een transparante wereld met fee/abonnementen en in een transparante wereld met provisie.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Is dit een oud onderzoek of wordt alles uit zijn verband getrokken? Ik kreeg juist de indruk dat ook de AFM inmiddels begrijpt dat een provisieverbod niet altijd de juiste keuze is.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Het nadeel van provisie blijft dat het noodzakelijk is om in een product te bemiddelen om aan inkomsten te komen. Hierbij is de consument afhankelijk van de integriteit van de adviseur die niet gevoelig is voor provisieprikkels.
Daarnaast geeft provisie aanbieders weer een extra middel om hun producten anders dan op voorwaarden en tarieven te sturen.

Wanneer iedere rol zich afzonderlijk van elkaar door de consument zou laten belonen wordt een ongewenste productsturing aanzienlijk lastiger. En ik ben ervan overtuigd dat het gros van de collega's die wel integer hun rol vervullen van voldoende toegevoegde waarde zijn om zich door de consument te laten belonen.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Kees, Ozewald zijn mening is bekend en hij schraapt eigenlijk alleen de argumenten bijeen om tegen te zijn. Natuurlijk weet hij ook dat elk "nadeel" zijn voordeel heeft. Doorloop provisie heeft altijd goed gewerkt en heeft nooit tot enige ongewenste activiteiten kunnen leiden. Daarnaast moeten we in dit afgesloten hoofdstuk gewoon erkennen dat het Verbond van Verzekeraars ( haar leden dus) doodgewoon een bezuinigingsoperatie wenste door te voeren en daar de nodige lobby bij twee kabinetten succes heeft behaald. Kortom de druk kwam vanuit de fabrikantenhoek met instemming van derden die feitelijk zich alleen moeten zouden bezig houden met toezichthouden. Klaarblijkelijk moet men vroeg of laat erkennen dat het een zelfmoordoperatie is geweest. Het levenbedrijf in Nederland is aardig kapot gemaakt, zeker als je een vergelijk trekt met de handel en wandel in aangrenzende buurlanden.

@ Ozewald, heb je er wel eens over nagedacht dat er weinig tot niks is te sturen als iedere verzekeraar hetzelfde percentage hanteert. En laat dat laatste nu in de praktijk zowat altijd het geval zijn geweest.
Als je de nadelen van iets tracht uit te vergroten dan moet je minimaal ook de voordelen van een systeem belichten!

Paul Schoo / Platter-Schoo

Sorry Ozewald maar de wereld is er door de transparantie en keuzemodellen niet eenvoudiger maar complexer op geworden.
Aftopping was verre weg de eenvoudigste manier geweest zonder verstoring van marktwerking.
Integriteit voorkomt misbruik. Ook in het provisietijdperk werden verzekeraars afgerekend op performance. Integere kantoren anno 1920 of anno 1947 willen een langjarige relatie van meerdere generaties met hun klanten. Dan maakt het niet uit hoe ze beloont worden. Echter de publieke opinie speelt ze tegen geholpen door gekunstelde wetgeving op voorspraak van lobbyisten met dollartekentjes in de ogen. Het marketinggeweld zet ten onrechte de integere kantoren weg als graaiers. Met dank aan de wereldverbeteraars bij de AFM die het kind met het badwater weggooien.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Je kan zowel op provisiebasis als op fee of urendeclaratie activiteiten ontplooien als Grote Graaier of als keurig en integer ambachtelijk vakman. Ik hel gezien de vele misstanden uit het verleden over naar kamp Wanrooij. Tegelijk moet ik in de praktijk vaststellen dat het regelmatig zo is dat de bedragen die een consument in gedachten heeft als beloning zo gering zijn dat ik beter kan omzien naar een krantenwijk. De consument moet ons veel meer gaan zien als zijn persoonlijk steunpunt voor geldzaken, in plaats van als een verzekeringenverkoper. Niemand wil betalen voor een verkoper. Iedereen wil een vertrouwenspersoon, dat lijkt mij beter te lukken met een transparantie separate beloning, al zou ook actieve provisietransparantie een goede stap zijn.

Dennis Jellema / Acturance FD

@Willem,

Ik kan niet echt meegaan in dit verhaal, ik kan mij nog tijden herinneren dat er vol lof door directeuren van inmiddels (bijna allemaal niet meer bestaande) kantoren dat ze 8,6% p x d hadden, en bij andere partijen 7,6% op leven alleen al. Dan vind ik het vreemd dat je vermeld dat er geen sturing zou kunnen gaan. Als je dit doorzet naar doorloop heb je nog steeds een belang, toen de balansregel werd ingevoerd was het nog steeds voor veel partijen een optelsommetje waar ze de meeste provisie konden krijgen.
Als we nu gaan kijken, heeft de consument er voordeel bij in de mogelijkheden die de adviseur heeft gemaakt voor zijn klanten. Als je op korte termijn alles zou moeten bedenken waar wij vanaf 2007 mee bezig en Ozewald nog iets eerder, mee bezig zijn geweest hebben we nu een bijna vlekkeloos model staan. Natuurlijk blijven er altijd aanpassingen nodig en zul je moeten inspringen op de actualiteit van de dag, maar omdat alles staat als een huis (bij sommigen helaas als een huis in Groningen) is alles zeer goed in balans.
Provisie is toch ook wel een vreemd middel, ook al zit het verrekend in de premie van de klant, en moest er inzage over gegeven worden.
De sturing die bepaalde partijen hebben gehad, werden gewoon uit de beurs van je klant betaald.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

@Willem&Paul:
Ik zou jullie en iedere lezer graag het navolgende willen voorleggen.

ADVIESROL
Zou het voor de consument niet het beste zijn dat ongeacht waar deze zijn of haar advies haalt, te allen tijde een volledig productonafhankelijk en integraal inzicht in diens mogelijkheden geboden wordt. Hierbij kunnen zowel oplossingen binnen als buiten de productsfeer passen. Om dit te waarborgen zou de adviesrol gescheiden moeten zijn van de bemiddelings- en aanbiedersrol. Ook dient de beloning voor de dienstverlening binnen deze rol gescheiden te blijven van de beloning binnen de andere rollen.

Daarnaast zou het bepalen van de navolgende zaken uitsluitend onder de adviesrol vallen:
Verzekeringen: productbehoefte, productvorm, hoogte dekking, vorm dekking, looptijd dekking, risicobereidheid, wensen en doelstellingen
Hypotheken: hypotheekbehoefte, hypotheekvorm, hoogte hypotheeksom, looptijd hypotheek, rentevorm, risicobereidheid, wensen en doelstellingen

BEMIDDELINGSROL
Binnen de bemiddelingsrol vindt er derhalve geen advisering plaats. Werkzaamheden worden verricht aan de hand van execution only (na afleggen kennistoets) of aan de hand van het advies van een WFT-gecertificeerde adviseur (controle inschrijving WFT-register).

In het geval van ongebonden bemiddelaars moet de consument erop kunnen vertrouwen dat de vergelijking van producten op voorwaarden en tarieven volledig onafhankelijk van de beloning van de bemiddelaar geschiedt. Daarbij moet de consument, al dan niet met hulp van een bemiddelaar, de vrije (online) toegang tot alle financiële producten geboden worden.

Daarnaast moet de consument in staat gesteld worden om een juiste afweging te maken tussen enerzijds de aanbiedersrol en anderzijds de bemiddelingsrol. Hierbij moet de consument inzicht hebben in het verschil in verantwoordelijkheden, dienstverlening en tarieven. Een beheervergoeding gefinancierd uit het product zou wellicht een oplossing kunnen bieden voor het beheer van een product waarbij de consument altijd de keuze moet worden geboden tussen een netto tarief (zonder bemiddeling) en een bruto tarief (met bemiddeling).

AANBIEDERSROL
Tenslotte de aanbiedersrol. De werkzaamheden met betrekking tot het product dienen in het producttarief te worden verwerkt. Dit tarief dient onafhankelijk van het distributiekanaal te worden aangeboden. Een aanbieder zou er dus voor kunnen kiezen zowel de adviesrol, de bemiddelingsrol als de aanbiedersrol in te vullen. In dat geval zal de aanbieder voor zowel de advies- als bemiddelingsrol op gelijke basis moeten concurreren met onafhankelijk adviseurs en bemiddelaars. Hiervan zal een stimulerende werking uitgaan om per rol op zoek te gaan naar een optimale invulling van de toegevoegde waarde. De consument wordt hierdoor in staat gesteld een afweging te maken tussen te investeren in de geboden waarde of om de verantwoordelijkheid hiervoor zelf te dragen. Ook zal dit tot veel meer duidelijkheid en verantwoordelijkheid leiden bij de consument.

Ik zet me al jaren in voor een verdeling op basis van rollen die niet alleen voor de consument maar ook voor de sector als geheel zoveel voordelen biedt. Niet langer wordt er dan nog onderscheid gemaakt tussen marktpartijen maar tussen de rollen waarvoor de marktpartijen kunnen kiezen.
Verantwoordelijkheden kunnen beter worden verdeeld, regelgeving kan er worden gemaakt die dienstbaar is aan een optimale invulling van de rollen, opleidingen kunnen gerichter en dus goedkoper worden samengesteld, toezicht kan efficiënter plaatsvinden en er wordt een krachtig signaal afgegeven dat de sector bereid is te willen veranderen.

Ik ben bijzonder benieuwd naar meningen en eventuele obstakels die een verdeling op basis van rollen met zich mee zouden brengen.

Paul Schoo / Platter-Schoo

@Ozewald: Sinds 1999 voeren wij abonnementen waar binnen per module gekozen kan worden voor begeleiding. Ik wil het allang niet meer hebben over advies of bemiddeling. Ik wil een betaalbare dienst aanbieden waarmee een klant geholpen is. Ik ken mij verantwoordelijkheden en zorg voor de klant. De markt is wat ik vind aan oplossingen, wederom voor een betaalbare prijs. Wie niet past in mijn plaatje als aanbieder of wat dan ook valt buiten de boot. Zo simpel is het. De klant rekent mij af op resultaat. Met recommandatie als wapen. Daar heb ik geen overheid bemoeienissen voor nodig. En ja idealiter zonder provisies en met nettoprijzen. Maar omdat wij een ongelijke strijd voeren tegen het marketinggeweld blijkt de publieke opinie niet te willen betalen voor een uitvaartadvies etc. (steeds meer gemeente betalen de uitvaart). Hierdoor raken grote groepen slecht of onverzekerd op het gebied van ao overlijden pensioen etc. Daar gaan we in de nabije toekomst extra belasting voor betalen om sociale minima overeind te houden. Het provisiestelsel voorkwam dit. Daar zat nl. een stimulans in. Maatschappelijk gezien was het provisiestelsel (zonder excessen) zo gek niet. Door alle veranderingen zijn wij evolutionair jaren achteruit gezet. Mijn boosheid richt zich niet zozeer op het verdienmodel, maar meer op de wijze waarop de overheid dit vorm geeft. Voor een juist evenwicht zou er een publiekscampagne moeten komen die verwijst naar het belang van die onafhankelijke adviseur.

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

@Ozewald
In een ideale wereld... en vanuit de markt gedacht..... misschien heb je een punt. De consument (algemeen) interesseert het, volgens mijn bescheiden mening, geen ....... (niets dus). De consument heeft geen interesse in rollen of modellen.
De consument wordt geconfronteerd met advies en gaat doorgaans niet actief de markt op. Uitzonderingen daargelaten en natuurlijk.... als men een huis koopt, dan zal er iets moeten gebeuren, maar dan heb je het wel zo'n beetje gehad. De vraag "wat gebeurt er hier financieel als er vandaag iemand zou komen te overlijden" (huurder of eigenaar) stelt vrijwel geen enkele consument zich. Dat advies wordt gebracht en (vrijwel) nooit gehaald.

Je stelde al eerder dat de consument "vrije toegang heeft". M.i. een loze kreet. Er zijn landen waar iedereen vrije toegang heeft tot, bijvoorbeeld, voedsel, maar waar het voor een groot deel (vaak het grootste deel) van de bevolking onbereikbaar is. Allerlei redenen, maar vaak een financiële. De parallel kan hier zo getrokken worden. iets extreem, maar wel duidelijk.

Ook de consument blijkt geprikkeld te worden door productie. Wordt er een oplossing geproduceerd (zeg een polis), dan wil men daar, inclusief het ingebakken advies, best voor betalen. Alleen advies, hoe goed ook de kwaliteit, wordt helaas door grote groepen niet als separaat product gezien waarvoor je een aparte vergoeding dient te betalen.
Een ntwoord op jouw, overigens zeer begrijpelijk, voorstel tot rolverdeling.
Kanttekening die gemaakt kan worden dat de rol van adviseur en bemiddelaar best gecombineerd kan blijven. Een 1-loket functie is alleen maar vriendelijk voor de consument. Een combi producent/aanbieder en adviseur lijkt me niet in het belang van de consument.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

@Berend
Allereerst ben ik iemand die vind dat voor de punt op de horizon er een beeld moet zijn van een ideale wereld. Met minder akkoord gaan kan altijd nog. Dat een consument geen interesse heeft in rollen of modellen kan ik nog niet beoordelen omdat deze er op dit moment niet zijn. Alle rollen lopen thans door elkaar waardoor de consument veelal het gevoel gegeven wordt advies te krijgen maar in werkelijkheid een product afsluit. Een rolverdeling zou voor mij beginnen met het bieden van duidelijkheid richting alle marktpartijen en hun verantwoordelijkheden.

VRIJE TOEGANG
Het voordeel van een vrije toegang voor de consument is dat deze ervoor kan kiezen zelf zaken te regelen. Het afleggen van een kennistoets zal vervolgens tot doel moeten hebben mensen bewust te maken van de toegevoegde waarde van advies en bemiddeling.
Bijvoorbeeld door vragen te stellen met betrekking tot een bepaald risico. Bij een overlijdenrisicoverzekering zouden vragen gesteld kunnen worden als: Is er bij de bepaling van de hoogte van de dekking rekening gehouden met het partner en wezenpensioen via de werkgever? Is er rekening gehouden met een eventuele ANW-hiaat dekking via de werkgever? Is er rekening gehouden met het aanwezige vermogen? Heeft u met betrekking tot de begunstiging rekening gehouden met uw samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, testament?
Daarnaast biedt een vrije toegang voor de consument ook de mogelijkheid om gebruik te maken van iedere onafhankelijke bemiddelaar. Deze bemiddelaar kan de consument dan helpen met de bemiddelingswerkzaamheden zonder dat de bemiddelaar verplicht wordt tot het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten. Hierdoor is sturing van aanbieders op basis van productie niet langer mogelijk.

BETALEN VOOR ADVIES
Je geeft aan dat grote groepen mensen niet bereid zijn te betalen voor advies. Hierin verschillen we echt van mening. Het grootste deel van onze werkzaamheden bestaan uitsluitend uit advisering en slechts een beperkt deel uit bemiddeling. Daarbij bestaat ons klantenbestand uit gewone mensen voor wie onze beloning echt een investering is. Het vraagt echter een andere communicatie dan dat veel intermediairs tot op heden gewend zijn te voeren en ook zal er een andere toegevoegde waarde moeten worden geboden. Dat de consument bereid is voor uitsluitend advies te betalen hebben wij mogen ervaren binnen onze eigen praktijk en tevens bij de collega’s die wij de afgelopen jaren hebben mogen begeleiden bij hun transitie.

COMBINATIE ADVIESROL EN BEMIDDELINGSROL
In het model dat ik voor ogen heb zou het mogelijk blijven om de advies- en bemiddelingsrol beiden te blijven invullen. Om te voorkomen dat er een ongewenste productsturing ontstaat dienen de advieswerkzaamheden separaat aan de consument in rekening te worden gebracht. Op deze wijze werken wij met Neutralis overigens al vanaf 1999 en dat werkt prima.
Toch voorzie ik dat mijn rol van bemiddelaar steeds verder onder druk zal komen te staan als gevolg van verbeterende automatisering. Daarnaast voorzie ik dat serviceproviders steeds meer werkzaamheden van mij zullen overnemen aangezien ze, als gevolg van hun omvang, handelingen efficiënter kunnen verrichten. Voor een duurzaam businessmodel waarin ik blijvend van toegevoegde waarde kan zijn geloof ik dus in een businessmodel gebaseerd op mijn adviesrol.

Hoe kijk jij hier tegenaan? Andere reacties zijn ook van harte welkom.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Bij de meeste producten die een consument aanschaft, is het advies verweven in de prijs ( koop ik een tv in een speciaalzaak of in de bulk?) De klant is bereid meer te betalen, omdat hij één totaalprijs krijgt gepresenteerd. Hetzelfde met kleding en volgens mij ook hetzelfde bij een verzekering. Is mijn eindprijs te hoog, mijn advies niet naar zijn zin of ben ik te duur in vergelijk met een andere aanbieder, dan is hij weg. Voldoende prikkels dus om mijn eindprijs betaalbaar te houden in verhouding tot het product en overzichtelijk voor de klant.

Adviseren of bemiddelen, er zou geen onderscheid moeten zijn, veel te veel regeltjes voor de consument, veel te veel grijze gebieden naar mijn mening. Hou het simpel: wil je een verzekering rechtstreeks of via een adviseur, meer keuze is er niet. Via de adviseur krijg je alles er bij, rechtstreeks zoek je het zelf maar uit.

Nu zie ik wel dat de discussie veelal uit de inkomensgerelateerde advisering komt, de leven en de hypothekenhoek.Ik lees bijna nooit iets over schadebehandeling en aanverwante kosten cq kostenvergoeding. Het is wel mijn achtergrond.

Terug naar de tv en de kleding: staat het advies mij niet aan, ben ik weg. Dan betaal ik niet voor het advies. Bij de verzekeringsadviseur moet ik wel betalen, ook als ik niets afneem, ja ik krijg advies!

Ik zie mijzelf nog steeds niet als een productverkoper. Ik luister naar mijn klant, inventariseer zijn behoeftes en zoek daar een verzekeringsoplossing bij, die ik beargumenteert adviseer of afraad. Ik doe 99% schadeverzekeringen sinds jaar-en-dag en heb altijd zo gewerkt. Ik kan geen product door iemands strot douwen als het niet past. En oma uit de aanleunwoning met alleen een AVP en een inboedel met een AOW kan ik zo ook prima adviseren. Ik kan haar toch geen standaard tarief in rekening brengen zoals bij een gezin met kinderen. Aan haar heb ik minder werk en ik krijg minder provisie, want zij betaalt weinig premie. Wat is daar oneerlijk aan?

Ozewald Wanrooij / Neutralis

@Frans. Je merkt terecht op dat mijn model toeziet op inkomensgerelateerde advisering. Dit is ook waar het artikel op toeziet aangezien het provisieverbod uitsluitend voor complexe producten van toepassing is.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Beste Frans Lampe. Helemaal mee eens!!!!!!!!! Zo simpel is het en simpeler kunnen wij het niet maken. Het is echter in al zijn simpelheid wel moeilijk. Niek Hoek heeft de kreet van mij overgenomen. Je moet beloven wat je doet en doen wat je belooft. Kortom adviseren/leveren/schade afhandelen en bij klant komen op tijdstippen zoals afgesproken en wanneer hij/zij er niet op rekent. Bij de aov zou het eigenlijk ook weer zo geregeld moeten worden, omdat apaprte advisering op dit gebied niet goed van de grond komt. Nogmaals de klant weet heus wel dat advies niet gratis is. De klant wil zijn verzekeringen in de meeste gevallen op deze manier geregeld hebben. De vergoeding van ons moet in de premie verwerkt zijn. Wanneer hij/zij het anders wil, dan moet daar een modus voor gevonden worden. Maak het niet moeilijker dan het is. Ga met de klant aan de slag en gooi het kind niet met het badwater weg. PS Mevrouw Verdegaal mag van mij ook een briefje krijgen, dat ik op deze manier volledig het belang van de klant dien en dat ik hiervoor 20% vergoeding per jaar ontvang. Nog een laatste toegift. Degene, van onze collegae tussenpersonen/adviseurs, die nu nog geen lid is van ADFIZ of CFD moet ervoor zorgen, dat dit ommegaand geregeld wordt.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...