quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

FIJN DAT IK EEN FINANCIEEL ADVISEUR HEB!

'Fijn dat ik een financieel adviseur heb!' Met die slogan geeft Legal & General uitbreiding aan de vorige week gestarte Verbondscampagne 'Fijn dat we verzekerd zijn'.

 


20 januari 2014

Algemeen directeur Arno Dolders van de Hilversumse levensverzekeraar: "Met als centraal thema ‘Fijn dat we verzekerd zijn’, beoogt het Verbond de Nederlandse consument bewust te maken van het belang dat risico’s die te groot zijn om individueel te dragen, verzekerd moeten worden en dat verzekeringen onmisbare bouwstenen vormen voor de moderne maatschappij. Legal & General is er van overtuigd dat onafhankelijk financieel advies daarbij een noodzakelijke schakel in de keten is. Vorig jaar zijn wij gestart met het beschikbaar stellen van materiaal waarmee de financieel adviseur zijn onafhankelijkheid nadrukkelijker onder de aandacht van de consument kan brengen. Het beschikbare materiaal is neutraal, dat wil zeggen dat op geen enkele wijze onze naam of identiteit naar voren komt. Wij hebben nu op de Verbondscampagne ingehaakt met materiaal, waaronder stickers, met de slogan: ‘Fijn dat ik een financieel adviseur heb!’"

Het materiaal waarmee financieel dienstverlener zijn onafhankelijkheid extra kan profileren, is tegen kostprijs beschikbaar via de website: https://adviseur.landg.nl/support/marketingmateriaal.html

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...