quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"ERNSTIGE DENKFOUT BIJ INVOERING PROVISIEVERBOD"

"Ik vind dat de wetgever nooit tot deze rigoureuze maatregel (provisieverbod, red.) had mogen overgaan zonder eerst te borgen dat de meerderheid van de Nederlanders inderdaad op verantwoorde wijze zelf afwegingen kunnen maken over de vraag of men wel of geen advies nodig heeft." Dat schrijft Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General, in een persbericht over de risico-scanner ORV van de maatschappij (inmiddels door 150 kantoren besteld).


29 januari 2014

Dolders: "De wetgever heeft bij de invoering van het provisieverbod een ernstige denkfout gemaakt. Bij de idee van invoering van directe beloning is het plaatje geschetst van een zelfbewuste consument die heel goed zelf weet wanneer, waarover en van wie hij advies wil hebben. En daarbij de afweging kan maken wat de waarde van dit advies voor zijn persoonlijke situatie is. De werkelijkheid is echter dat de Nederlandse consument in hoge mate financieel onbekwaam is. Wie hieraan twijfelt, adviseer ik maar eens te kijken naar een programma als ‘Wat ben ik waard’ van SBS. Daar zie je hoe bij de doorsnee Nederlander enorme misverstanden bestaan rondom de eigen financiële situatie. Ik vind dat de wetgever nooit tot deze rigoureuze maatregel had mogen overgaan zonder eerst te borgen dat de meerderheid van de Nederlanders inderdaad op verantwoorde wijze zelf afwegingen kunnen maken over de vraag of men wel of geen advies nodig heeft. Nu de wetgever dit niet doet, moeten wij als sector dat gaan doen. De risico-scanner die wij nu aanbieden, is de bekende druppel op de gloeiende plaat. Daar moeten nog heel veel druppels van ons en anderen bijkomen, willen we inderdaad de consument financieel bekwaam maken. Ik taxeer dat zelfs wanneer we als aanbieders en intermediair erg ons best doen het zeker nog tien jaar zal duren voordat we op dit punt een acceptabel minimumniveau hebben bereikt”.
Met de (maatschappijneutrale) risico-scanner kunnen consumenten zelf een eerste globale indicatie maken of en zo ja voor welk bedrag er behoefte is aan een overlijdensrisicoverzekering.

Arno Dolders was de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws met kritiek op het provisieverbod dat volgens hem funest is gebleken voor de adviesvraag. Volgens Rob Goedhart is advies echter niet altijd nodig. In een blog heeft hij Dolders uitgedaagd nadrukkelijk te omschrijven om welke vormen van advies het volgens de topman van Legal & General gaat.

reacties

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Geachte heer Dolders,
Dat de overheid in deze een grote denkfout heeft gemaakt, geloof ik niet. :-)
De financien bij de overheid zijn ook niet op orde, dus kan het geen denkfout zijn, er is eerder sprake van het totaal ontbreken van enig financieel denkvermogen in zijn totaliteit bij iedere overheidsorgaan.
Alleen t.b.v. hun eigen knip kunnen ze wel nadenken!

Jos van Workum / De Werk BV

Het hele proces laat zich in één woord samenvatten: tunnelvisie.

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

De heer Dolders heeft, vervelend genoeg voor de consument, voor de volle 100% gelijk. Ook Rob Goedhart heeft gelijk door te stellen dat advies niet altijd nodig is. Maar hoe kom je daar achter?
Ik vergelijk het maar met de auto die voor een (APK)beurt naar de garage gaat. Toen je um er naar toe reed was er geen enkel probleem. Alleen maar een beurt of een keuring. Je weet echter dat je in de uren erna met angst en beven de telefoon opneemt. Elk moment kan de garage bellen met een, voor jou, onverwacht probleem dat al aanwezig is of op korte termijn te verwachten valt met het advies om daar wat aan te doen.
Om dat advies heeft niemand gevraagd en zat er zeker niet op te wachten. Het moment waarop banden vervangen moeten worden lukt velen goed in te schatten (ook lang niet iedereen), maar de algemene onwetendheid over de werking van motor en elektronica in een auto zorgt ervoor dat wij (ik in ieder geval) niet kunnen ontdekken wanneer er, bijvoorbeeld, een aandrijfriem vervangen dient te worden. Dat advies wordt gebracht, zelden gehaald. Zeg maar nooit.
Zo is het met financieel advies ook. Het werd en wordt zelden gehaald en nu ook nauwelijks meer gebracht. Een verplichte financiële APK bestaat immers niet.
Er gaan vanzelf ongelukken gebeuren, alleen zullen we er alleen weinig van horen. Het is niet iets wat je aan de grote klok hangt.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Geachte heer Dolders. Wel wat laat dit wisten wij reeds meerdere jaren.
En ja Wil Rotteveel je heb gelijk , de overheid kan niet denken op het niveau van de gewone burger, Wat het ergste is vindt ik ,de arrogantie die ze uitstralen.
Macht maakt mensen ( beleidsbepalers ,en banken ) tot blinde projectielen waar de burger de wrang vruchten van plukt.
Het graaien en zich zelf verrijken is een doel op zich geworden. En dan ook nog vragen waarom de burger de politiek en banken niet meer vertrouwt. Het is alleen nog wachten op een charismatische leider of leidster en je heb de poppen echt aan het dansen. En dan helpt niet meer om die persoon als racist af te spiegelen zoals nu vaak gebeurt.
Vol verwachting klop mijn hart.
Geert Sijbring
.

Aad Bleukens / Bleukens Advies

Beste heer Dolders,

Kent u de pensioen acties nog? Niets was te gek voor verzekeraars om massaal tussenpersonen te motiveren, klanten te informeren, zelfs Pim Jacobs werd van stal gehaald. Zo zijn er in het verleden wel meer acties geweest. Steeds om maar zo veel mogelijk producten te verkopen. Niks mis mee, was toen heel normaal.

Nu staat de hele verzekeringswereld op zijn kop. Van enige actie van verzekeraars is geen sprake.

Om nu dan maar te zeggen dat de overheid fout zit?

Het is toch ook, misschien wel juist, in het belang van verzekeraars (via het verbond?) om consumenten te informeren!

Hartelijke groet,
Aad Bleukens

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

Goh, hoeveel collega's hebben dat destijds al niet geroepen? Maar iedereen vond dat we alleen in ons eigen belang praatten.
Ik ben blij dat de heer Dolders nu ook tot het inzicht is gekomen, dat het consumentenbelang er niet mee gediend is. Althans niet met de rigoureuze afschaffing.
Maar geachte heer Dolders, waarom hebt u uw mening niet verkondigd toen dit destijds ter sprake kwam?

Bob Renkema / Renkema Assurantien

Geachte heer Dolders, ik ben het helemaal met u eens. Invoering provisieverbod is de grootste misser in onze branche. Juist de consumenten, die ons het hardst nodig hebben, kunnen/willen ons niet betalen voor het advies. Waarom begrijpt niemand, dat ons hart ligt juist bij het helpen van die doelgroep. Gewoon weer provisie invoeren en die ordinaire prikkels uitbannen. Dat zou een helemaal boost geven aan ons zo geliefde vak!!!

Gert van Lunteren / Gert van Lunteren Assurantiën BV

@Rien Eyzenga

Beste Rien, ik neem het zeer zelden op voor verzekeraars MAAR Arno Dolders is van het begin af aan (heftig) tegen het provisieverbod geweest EN heeft dit ook veelvuldig en onderbouwd geuit. Op meerdere plekken/plaatsen en in meerdere (vak)bladen.

Eerlijk is eerlijk!

Prettige dag allemaal,

Gert van Lunteren / Harderwijk

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

@ Gert
Dat is mij destijds kennelijk ontgaan. En dan is een excuus richting de heer Dolders op zijn plaats.
Inderdaad, eerlijk is eerlijk.

Chris Jagers / Summa Adviesgroep

Deze kwestie is toch vooral een vraagstuk wat eerst moet of kan gebeuren. Een kip of ei verhaal dus. Ofschoon ik met Arno Dolders eens ben dat de veronderstelde standaard, zelfbewuste en bekwame consumenten om te beslissen over advies nog ontbreekt vindt ik wel dat onze regering deze zaak wel juist heeft aangepakt door er voor te kiezen dat consumenten nu zelf ook een stuk verantwoording krijgen. Ik vindt zelfs dat de beperkingen van deze verantwoording in de vigerende regelgeving van de Wft nog heel erg fors zijn. Maar het is een prima stap richting zelfstandige verantwoordelijkheid voor ons allemaal.
En dus deel ik de mening van de heer Dolders dat er voor ons als adviseurs een geweldige taak ligt op dit gebied. Een fantastische taak overigens want daarbij kunnen we echt in een dialoog met de klant bepalen wat goed is voor hem, zowel op het gebied van producten als diensten. We kunnen weer 10 jaar vooruit.

Chris Jagers
Summa Adviesgroep

Fred de Jong / Adviesbureau Fred de Jong

Volgens mij was de consument altijd al een financieel analfabeet of financieel bewusteloos. Daarin moet zeker verbetering komen, maar daar rust ook een mooie, maar zware verantwoordelijkheid voor alle adviseurs en aanbieders in de financiële sector. Het provisieverbod bevordert dat consumenten meer bewuste keuzes maken en dat er minder productgedreven advies plaatsvindt. Maar het is ook zo dat voorkomen moet worden dat bepaalde groepen in de samenleving geen advies meer zouden afnemen vanwege de kosten. Nu constateer ik dat door het provisieverbod en de toegenomen transparantie de gemiddelde kosten van financieel advies zijn gedaald. Ik constateer ook dat consumenten soms (en dat is in mijn ogen echt een minderheid!) de adviesnota niet in eens, maar gespreid willen betalen. Dat kan nu over 2 jaar worden uitgesmeerd, dus dat moet voldoende zijn. Het terugdraaien van het provisieverbod gaat weer financiële afhankelijkheid (en sturing) tussen aanbieders en adviseurs teweeg brengen. Daar wil de overheid juist (terecht) vanaf.

Joost Kam / Advies Verzekerd!

Joost Kam/ Advies Verzekerd! Meppel

Het is wachten tot een consumentenprogramma met schrijnende verhalen komt over onverzekerde mensen die opeens in de problemen zitten omdat er geen overlijdensrisicoverzekering is gesloten en dan verbaasd zijn dat er niemand deze mensen een advies heeft willen geven.

En over financiële onbenulligheid gesproken, iemand heeft ten behoeve van de regelgeving bedacht dat particulieren die meer dan € 50.000 aan te besteden vrij tegoed hadden, kennelijk financieel zo goed onderlegd zijn dat ze weten wat ze doen. Ik heb echter een voorbeeld van een ''adviseur'', die met deze grens in het achterhoofd in de tijd van de goede huizenprijzen, de overwaarde van een simpele woning misbruikt heeft voor een onroerend goed project in Roemenië. Geld weg en adviseur niet aan te pakken omdat de klant dus ''wist wat hij deed''.

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

@Fred
Die verantwoordelijkheid van het adviseurs en aanbieders wordt door wie verondersteld? Ik voel me niet verantwoordelijk, niet primair, slechts op verzoek van de consument. Als het mij gevraagd wordt gaan uiteraard de gordijnen open de voorstelling begint en alles uit de kast. Idd… pas dan als de behoefte vanuit de consument ontstaat.
Die verantwoordelijkheid ligt nu bij de consument zelf en dan ontstaat er een probleem. Dat omdat, zoals je aangeeft, die consument die verantwoordelijkheid niet zelf kan of wil dragen. Reageert niet op spotjes, pakken papier, waarschuwingen, etc. Natuurlijk een (zeer klein) aantal daargelaten. Ze zien de trein soms nog wel aanstormen, maar blijven stil zitten en in de lampen kijken. Een soort machteloosheid ook wel.
Dan veronderstel je dat financieel advies goedkoper geworden is. Wellicht bedoel je de periode sinds het invoeren van het provisieverbod? Een ander meetpunt ken ik niet, althans, ik heb er nooit iets over gezien/gelezen, maar wellicht heb ik iets gemist. De kosten van advies waren onderdeel van de totale kosten van marketing en distributie. Het informeren en daarna wellicht adviseren van een consument leverde destijds in ieder geval geen factuur op. Jouw opmerking is overigens terecht, de kosten van advies zijn sinds invoering van het verbod gedaald. Veel voorbeelden van nauwelijks kostendekkend, daar gaan we nog wel iets meemaken. Niet in het belang van de consument.
Ik kan het met je eens zijn dat de "oude" situatie voor verbetering vatbaar was, maar nu zijn wij 180° gedraaid, maar de consument nog lang niet en dat gaat op veel fronten, ik bedoel even niet de hypotheek, nog lang niet gebeuren.
Idd moet je elke vorm van sturing zien te voorkomen. Dat had ook binnen de oude werkwijze gekund. Helaas hebben alle initiatieven die al ingezet waren (geen bonus, 50 afsluit rest doorloop, etc) nooit een kans gekregen. Het provisieverbod werd een doel daar waar het een middel had kunnen zijn. Helaas.

Arjan Lubbe / Prinsenland

Werken die geldloketten van onze grote vriend De Jager eigenlijk een beetje?

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Fred de Jong
Beste Fred, wat je zoal noemt en stelt is al in grote mate gesuggereerd in het befaamde rapport provisieregelgeving van SEO ofwel het werk van mw. Barbara Baarsma.
Vanuit jouw veronderstellingen geredeneerd moet dan vervolgens verbetering in komen en rust daar ook nog een mooie, maar zware verantwoordelijkheid voor alle adviseurs en aanbieders in de financiële sector. Ja, ja Fred dat is aardig gesteld maar dat wil niet zeggen dat je (vervolg) redeneringen kloppen. Stel dat het gedeeltelijk zou kloppen dan zijn het nog halve waarheden en halve waarheden zijn altijd nog leugens. Je borduurt leuk door op je eigen gemaakte fundament op laag water door ook nog aansluitend te stellen dat het provisieverbod bevordert dat consumenten meer bewuste keuzes maken en dat er minder productgedreven advies plaatsvindt. Dat zijn eigenlijk gewoon beweringen die aannemelijk moeten maken van wat je eerder daarvoor stelde. Je trekt gewiekst in twijfel en suggereert daar mee dat de consument voor het provisieverbod geen of weinig bewuste keuzes maakte. Dat kun je nergens mee bewijzen. Het enige wat je kunt doen is teruggrijpen op het eerder genoemde SEO rapport waar dit soort stellingen ook worden geopperd.
Je formulering dat door een provisieverbod er minder productgedreven advies plaatsvindt, dus dat er sprake is en sprake is geweest van productgedreven advies snijdt geen enkel hout. Je stelling dat het door een provisieverbod minder zou zijn staat in geen enkele relatie en is uiterst suggestief. Zolang je dat niet met cijfers of feiten staaft zijn het gewoon loze beschuldigingen en ordinaire beweringen van jouw kant. Trouwens het is niet meer te voorkomen dat bepaalde groepen in de samenleving geen advies meer afnemen vanwege de kosten. Je kunt wel stellen dat ze gemiddeld lager zijn maar dat zegt voor een individuele klant helemaal niets, daarmee is of wordt het probleem van financiering niet opgelost. Dan wat het terugdraaien van het provisieverbod betreft, je zou eens moeten kijken hoe provisie als beloningsmodel bij onze buurlanden al jarenlang is ingericht. Daarbij is te constateren dat zij helemaal geen woekerpolisaffaire kennen. Dat is toch wel heel opmerkelijk! Van sturing van intermediair zoals je stelt zijn geen cijfers op papier bekend. Het zijn vage toespelingen in een richting. Op eigen verkooporganisaties van aanbieders is eerder sturing te verwachten en het is aannemelijk dat het daar ook gebeurt. In ieder geval wordt duidelijk zichtbaar dat door het provisieverbod en de Nederlandse “woekerpolisaffaire” de levenmarkt in Nederland behoorlijk in elkaar is gestort.

Fred de Jong / Adviesbureau Fred de Jong

Beste Willem,
in mijn proefschrift (2010) vind je maar liefst 11 praktijkonderzoeken die onderbouwen dat de intermediaire markt niet optimaal functioneerde. Kortom, bewijs genoeg lijkt me. Het feit dat andere landen geen woekerpolisaffaire kennen zou misschien ook te maken kunnen hebben met het feit dat in die landen nauwelijks onafhankelijke adviseurs rondlopen. Ik zeg niet dat dit zo is, maar die conclusie is al even kort door de bocht als de jouwe.

Gert van Lunteren / Gert van Lunteren Assurantiën BV

@ Berend Tooms

Beste Berend, een duidelijk betoog. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Waarom zouden wij ons primair verantwoordelijk voelen? Ik snap de mooie vrome praatjes vanuit de banken,verzekeraars,afm en de aan hun gelieerde columnisten ( lees; Fred de Jong o.a. ) wel......zij hebben namelijk zelf nooit "hun broek hoeven ophouden".....zij hebben altijd ( en nog steeds ) "van de grote hoop kunnen eten". Als ondernemer ben je direct verantwoordelijk voor je "cash flow", onderneem je niet goed dan is het snel "einde oefening". Dus als een (potentiele) klant ons "niet de moeite waard vindt", dan maar niet :) !

@ Willem

Ik heb Fred de Jong hier bij mij ook op kantoor gehad ( op verzoek van een verzekeraar ) om te sparren "over wat er op gebied van provisie c.q. geen provisie mogelijk was/ideeen waren". Uiteraard is daar niets mee gedaan....want "de vromen (incl. de politiek)" hadden "proviseverbod" tot heilig verklaard.

@ Fred

11 onderzoeken? Ik kan zo 11 columnisten noemen die aantoonbaar "uit hun nek kletsen"........maar ook 89 die dat niet doen.....dus "wat wil je daar nu mee zeggen".

Prettige dag allemaal,

Gert van Lunteren / Harderwijk

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

@Fred, ik geniet altijd weer van je postings Fred. Je houdt iedereen scherp en dat is goed voor het debat. Dank daarvoor. Ik hoop dat de reacties allemaal een beetje professioneel en prikkelend blijven. Ik vind persoonlijk het provisieverbod complex een daverend succes in relatie tot de verbetering van dienstverlening en advies aan de consument. Het is echter een totale mislukking in relatie tot het volume advies dat consumenten nog afnemen. Dat is misschien wel met 60% gedaald en die pijn voelen we iedere dag als advieskantoren.

We doen het dus veel beter, maar consumenten nemen massaal minder af. Onder provisie deden we het veel slechter (u niet natuurlijk, maar die andere kantoren), maar nam vrijwel iedereen advies af. Achteraf bezien was dus de provisieregeling met passende beloning en verplichte transparantie (waar we meen ik net twee jaar mee hebben mogen experimenteren) een zeer kansrijke oplossing. Het geeft ook aan dat de echte oplossing tussen de oude en huidige situatie in ligt.

Stakeholders die echt maatschappelijk betrokken zijn durven dat ook toe te geven en leggen daarmee een basis voor een nieuw model dat wel werkt voor alle partijen. Het huidige fundament klopt niet en er wordt nu etage op etage gebouwd om het allemaal goed te praten. Maar de fundering blijft zwak.

De praktijk is dat we inmiddels zijn verwikkeld in een ordinaire distributiestrijd, die over de rug van de consument wordt uitgespeeld. Daarmee is onze branche (inclusief politiek en toezichthouder) niet beter geworden, maar nog slechter.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Jeffrey, ik heb nog geen oplossingen gehoord voor: de problematiek van het brengadvies, in combinatie met de perceptie van de consument die ons toch ziet als verkopers. Als je wat wilt verkopen waarom zou ik jou dan betalen? In het verlengde daarvan: als ik niks koop (geen product afneem) waarom zou ik dan betalen? Ik maak net een rapport: geen extra orv nodig. Wedden dat ik moet uitleggen waarom er dan toch betaald moet worden?

Ook lastig: de vrijblijvendheid is er na een oriënterend gesprek nu af. Waar we vroeger de hele oplossing presenteerden en de klant dan nog steeds een keuze had, moet hij nu kiezen voordat hij weet wat we gaan doen. Dat brengt veel vakbekwame adviseurs in de voor hen ongewone en lastige positie dat zij tot een soort verkoop van zichzelf en hun dienstverlening moeten overgaan.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Collega's,
Het blijft een vreemde zaak waarom er geen provisie meer mag worden betaald, nu nog over schade, straks over alles.
Albert, m.i. gewoon logisch, als je kleding, levensmiddelen, auto, audio, tv's, meubels koop, betaal je gewoon 1 prijs incl. de winstmarge/garantie advies en service.
Het boeit niemand hoeveel er aan verdient wordt.
Ook die polici/ambtenaar/consumenten deskundige niet die ons hiermee heeft opzadeld.
Daarmee wil ik het misbruik wat vooral door de grote instellingen werd geactiveerd met onvoldoende inhoudelijke informatie, niet goed praten. Maximering is dan goed middel.
Doch deze regelgeving slaat geheel de plank mis.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Wil, als je advies gescheiden wilt zien van het al dan niet afnemen van bepaalde producten ontkom je niet aan een separate beloning voor advies, bemiddeling en/of nazorg. Als ik een uitstekende oversluitanalyse maak, en de klant adviseer om lekker te blijven zitten is de klant teleurgesteld. Dat hij dan ook nog moet betalen vindt hij -onterecht- bar en boos. In het verleden ging zo'n klant na mijn welgemeend ( en toen kosteloos) advies niet zelden op zoek naar iemand die wel wilde vertellen dat er te besparen viel op de hypotheek. Als hij dat nu nog wil, prima, maar ik krijg in elk geval voor mijn werk betaald.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Albert, daar heb je gelijk in.
Voor hypotheken, leven en pensioen heb ik daar in het geheel geen moeite mee.
Het probleem zit hem grotendeels in uitvaart,dus bij de mensen met een krap budget.
Daar heeft de dik betaald politici en consumenten vertegenwoordiger geen rekening mee gehouden.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

@Albert,
Dat is inderdaad onderdeel van het probleem. Veel advieskantoren zijn nu adviesgericht in plaats van productgericht. Dat is in theorie positief, maar werkt dus niet in de praktijk. De weerstand van de klant wordt juist groter, zoals je terecht vaststelt. Willen we dit probleem oplossen, dan moeten wij bereid zijn alles weer ter discussie te stellen. Te beginnen met een kwantitatieve impact analyse (heb ik gejat van het verbond van verzekeraars). Als we echt willen, dan kunnen we dit oplossen. Maar als er verborgen agenda's zijn, dan blijft het een ordinair distributiegevecht. In het laatste geval moet je als ondernemer dan ook harde keuzes maken. En dan zie ik een verdere verwijdering tussen intermediairs en verzekeraars. Of dat goed is zal de toekomst moeten uitwijzen.

Arjan Lubbe / Prinsenland

Als ik heer De Jong zijn stuken lees dan zie ik vaak een Verbondslobbyist. Voor mij staat heer De Jong namelijk niet boven de partijen, zoals een onafhankelijk onderzoeker dat wel zou moeten doen. Helaas presenteert heer De Jong zich wel op die manier.

Het Verbond heeft een dikke vinger in ACIS. Acis is in 2008 opgericht in opdracht van UvA in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, die daar ook aan meebetalen. Heer De Jong is Alleen al daarom zou je je de vraag kunnen stellen of de onderzoeken wel volledig objectief zijn en niet al vanuit een bepaalde invalshoek zijn gemaakt. Lobbyisten gebruiken onderzoeken om de waarheid naar hun hand te zetten. Heer De Jong is sinds de oprichting betrokken bij ACIS. Inmiddels is heer De Jong docent master Verzekeringskunde aldaar.

Wat ik daarmee wil zeggen? Feitelijk dat ik niet kan loskoppelen dat heer De Jong spreekbuis is van het Verbond of in ieder geval de schijn tegen heeft. Niet geheel toevallig werkt heer De Jong sinds 2008 (oprichting Acis ism het Verbond) aan het proefschrift ''marktfalen bij tussenpersonen''. Zo zeg dat is allemaal toevallig... Hetzelfde rapport wordt gebruikt voor de provisielobby van het Verbond. Door al de insteek ''marktfalen'' te gebruiken stuur je een onderzoek enorm. In het onderzoek komt ook nergens terug op welke wijze verzekeraars een rol hebben gespeeld in dat zelfde marktfalen. Dat is ook redelijk voor de hand liggend.

Zou Fred de Jong een onderzoek schrijven over het marktfalen bij verzekeraars? Of nog beter gezegd, het marktfalen van verzekeraars die onderdeel zijn van het Verbond? Nee natuurlijk niet, dat soort onderzoeken belanden in de onderste lades.

Nogmaals, misschien zit ik er wel compleet naast en staan alle onderzoeken als een huis, is heer De Jong volledig integer en kloppen de cijfertjes tot aan tien nullen achter de komma.. Het spijt mij dan ten zeerste, helaas kan ik heer De Jong niet anders zien als onderdeel van de Verbondslobby. Anders was het geweest als ik kritische noten had gelezen ten aanzien van de productfabrikanten. Die maakten de torenhoge provisies mogelijk, werkten mee aan bonusstapelaarsconstructies a la Afab en zetten daarbij complete verkoopkanalen op die zich als onafhankelijk opstelden. Maar daar lees ik dan weer nul komma nul van terug in datzelfde rapport... Een gemiste kans.

Psssttt, affiliate is de nieuwe provisie. Wie maken de woeker-affiliates nu weer mogelijk? Juist....

Arjan Lubbe / Prinsenland

Ik wil hier graag aan toevoegen dat ik juist blij ben met het provisieverbod.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Fred de Jong,
Mijn collega's hebben al voldoende gereageerd, wat men stelt is zeer aannnemelijk, je bent gewoon te veel besproken en er wordt ernstig aan je integriteit getwijfeld. Je eigenzinnigheid kwam trouwens al tot uiting toen je nog bij de NVA in dienst was en je geloofwaardigheid bij het intermediair in een vrij val geraakte. Je proefschriften zeggen mij en velen anderen weinig of helemaal niets evenals je onderzoeken, er zijn immers vele onderzoeksmethoden. Je wordt beoordeelt op wat je stelt en op je formuleringen en dan is de eindconclusie dat wat onze vak betreft je graag overgeeft aan suggestieve en beschuldigende geschriften en holle uitspraken.

Je zit in de rij van mw. Barbara Baarsma en bij haar heb ik duidelijk vastgesteld dat zij als professor bij opstelling van het SEO rapport Provisieregelgeving naar een einddoel heeft toegewerkt. Ze heeft haar intelegentie en haar talenten daarin verkeerd gebruikt. Jij bent niet zo sterk als haar, maar je begeeft je aardig in dezelfde richting. Je zult dat kort door de bocht noemen, maar we hoeven geen lange aanlopen te nemen als de feiten gewoon tegen je spreken.

Je bent geen vriend van het intermediair, dat blijkt gewoon uit je postings en uit je geschriften. Je moet ook geen uitspraken doen over de woekerpolisaffaire en daarbij toespelingen maken richting het intermediair. Je weet als "onderzoeker" best wel dat het grootste aandeel aan woekerpolissen in de markt is gezet door directe distributie kanalen. Dan zit je doodgewoon halve waarheden te verkopen. Ik weet wel hoe het in Duitsland functioneert. Mijn info krijg ik van een bevriende verkoopleider van een A+ verzekeraar in Duitsland. Zij doen zaken met makelaars, vrije bemiddelaars en daarnaast hebben een eigen loondienstorganisatie. Inderdaad ga voor je opdrachtgevers maar eens een proefschrift schrijven over hun marktfalen, wat je er ook maar mag onder verstaan. De rekening kun je echter niet indienen bij het intermediair. Hopelijk kom je eenmaal tot inkeer. Zij die hun vak wel serieus nemen nemen je met een korrel zout.

Paul Swinkels / P. Swinkels PFB

Stop met discussiëren!
Jullie verliezen kostbare tijd. Kijk eens goed om je heen hoe banken en verzekeraars hun directe kanaal aan het optuigen zijn.

Voordat bovenstaande discussie wordt gesloten, bestaat een groot gedeelte van het intermediair niet meer. Die zijn dan (helaas) uit de markt geduwd door de leveranciers die ze ooit gevoed hebben met klantinformatie.

Ga daar maar eens over praten....

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...