quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

SLAGINGSPERCENTAGES EERSTE NIEUWE WFT-EXAMENS BEROERD

De slagingspercentages van de eerste nieuwe Wft-examens zijn volgens ingewijden belabberd.


18 februari 2014

In de wandelgangen wordt gezegd dat minder dan 20 procent van de kandidaten direct slaagt. Als een van de redenen wordt genoemd dat niet langer alleen op kennis wordt getoetst maar ook op vaardigheden. Dit laatste is de sector niet gewend, behalve bij de Wft-module Pensioen die overigens nog relatief nieuw is. Een andere reden zou de manier van vragen stellen zijn. Adviseurs moeten wennen aan de meer gevarieerde manier waarop vragen worden gesteld dan voorheen. Gevreesd wordt dat de tendens ook zichtbaar zal blijken bij de PE-Plusexamens. In ieder geval lijkt het zaak om zich als adviseur goed voor te bereiden.

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Wat doen beren in het bos?

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Kortom... een soort advertorial? Bangmakerij? Dat men moet wennen aan de nieuwe vraagstelling? Is de adviseur er voor het exameninstituut of juist andersom?
Dat het geld binnenkort bij de opleidingsinstituten over de drempels zal klotsen? Tenminste nog één loot aan de financiële tak die hier de voordelen van zal zien en bevestigen, maar of "het" er beter van zal worden...... Dat was toch de bedoeling?

José Appelman / Bisja Adviesgroep

Vind je het gek? Vanuit allerlei systemen ligt de aandacht vooral met het hoofd te adviseren en niet vanuit het hart. Welkom in de wereld waar mensen leven en geen systemen!

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

Klopt de vraagstelling dan wel....Of zijn slechts 20 % van de adviseurs cq gegeven adviezen goed genoeg en de rest is dus bagger ?
Mij lijkt er werk aan de winkel voor degenen die de vragen hebben "verzonnen".

K.M. Kreeft / AssVeKa

Het verbaast me niet. Van de 18 vragen van het voorbeeld examen op de CDFD site zijn er minstens 7 dermate subjectief dat het gewoon gokken is dat je de instelling van de vragensteller goed kiest. Heeft niets met kennis of vaardigheden te maken, enkel met geluk aan de roulettetafel.

Zelfs D&O die ook opleidingen verzorgd kon bij de voorbeeld vraag op een bijeenkomst niet zeggen wat het goede antwoord zou moeten zijn. Hoewel ze het van te voren hadden ingezien!

En de filmpjes: krijg je een film van 5 minuten met tenenkrommend acteerwerk, moet je erna weten welke vraag er nog beantwoord moet worden die in de film niet gesteld is. Dat is toch puur een geheugentest a la Nationale IQ test. Heeft met vakbekwaamheid niets van doen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is gewoon een aanfluiting. Waarbij met name de bedenkers van de vragen vervangen zouden moeten worden door mensen die niet vanuit een vooringenomen subjectieve houding de vragen en antwoorden maken waarbij de insteek is dat hun visie de enige juiste is.

Ik hoop dat men bij AFM in ieder geval in gaat zien dat dit geen manier van doen is. Want als gezegd: je test hoogstens geheugen en geluk bij het gokken, je test geen vakbekwaamheid of adviesvaardigheid.

Nog een voorbeeldje: in een testvraag moet je een dame vertellen dat ze een gewenste lening niet krijgt. Wat is het beste antwoord...... M.i. is die er niet. Immers het verschilt nogal of die dame voor het eerst ooit bij je komt of lid is van een hele familie die al dertig jaar je beste klanten zijn. Het scheelt ook nogal of je zelf direct bent of juist wollig. En je moet maar gokken wat voor type de vragensteller is en of hij/zij een nieuwe dan wel "oude" klant in gedachten had. Dat bepaald nl het goede antwoord......

Theo van Geel / Oranjehuysen

Je kunt uit de kop ook het eerste woord weglaten.
(NB: ik baseer deze opmerking op het testexamen waarbij bv de filmpjes ongeveer meer tijd in beslag namen dan de totaal beschikbare tijd, er inderdaad sufmakende kleuterklasfilmpjes werden gepresenteerd met evenzo droevige vragen en antwoordmogelijkheden. Maar dat zal wel komen omdat ik het niet begrijp en nog hard zal moeten werken aan mijn adviesvaardigheden).

Arnoud Bosch / VDAB

Hieruit blijkt dat het examen niet geschikt is voor zowel verkoop dan wel op advies vaardigheden.

Stefan Kok / Junior assurantiemedewerker

Vorige week het nieuwe wft -basis examen gemaakt en ik behoor helaas niet tot de geschatte 20%. De kennisvragen zijn goed te doen, maar de competentiegerichte vragen kan je niet beantwoorden vanuit de leerstof. Het is onduidelijk vanuit welk oogpunt je het moet benaderen en dus is het een kwestie van gokken. Dan denk je dat inzage in de examens misschien helpt, maar men weet nog niet hoe, wat, waar en wanneer. Volgende week poging twee en dan maar hopen dat het dubbeltje dit keer net de goede kant op valt

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...