quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

DEBAT GOEDHART-DOLDERS: 1-1

Het debat op internet woensdagmiddag tussen consultant Rob Goedhart (foto) en algemeen directeur Arno Dolders van Legal & General liet vooral zien dat zij een fundamenteel andere visie hebben op de noodzaak van financieel advies.


5 maart 2014

Dolders meent dat de consument geen gen heeft voor financiële zekerheid. Met andere woorden: adviseurs zijn belangrijk, omdat mensen anders onvoldoende of niet verzekerd rondlopen. Goedhart daarentegen gelooft dat financieel advies in een aantal situaties helemaal niet zo relevant is. Daar waar advies wel belangrijk is, pleit hij allereerst voor bewustmaking van de consument. Vervolgens dient advies efficiënt plaats te vinden. 'Een orv-advies hoeft geen uren te kosten." Ook niet omdat de klant best bereid tot zelfwerkzaamheid en het verzamelen van gegevens dankzij nieuwe tools steeds sneller gaat.

De kijk op de noodzaak van advies heeft natuurlijk gevolgen voor de manier waarop Dolders en Goedhart tegen de beloning van de adviseur aankijken. Dolders hekelt al enige tijd het provisieverbod, omdat het maakt dat consumenten nog minder bereid zijn zich te laten adviseren dan ze van nature volgens hem dus al zijn. Hij vindt dat de klant op zijn minst de keuze moet hebben tussen zijn adviseur rechtstreeks betalen en (gespreid) betalen via een transparante opslag op de productprijs. Goedhart ziet dat laatste niet zitten, omdat er dan toch een verkoopprikkel blijft. Volgens Dolders echter laten verreweg de meeste adviseurs zich niet door de beloning leiden, vroeger niet en ook nu niet.
Het provisieverbod heeft in de kijk van Dolders als verder nadeel dat het juist de positie van de adviseur ondergraaft ten opzichte van de concurrentie. Dolders: “Er zit een gat van 750 tot 1.000 euro tussen wat de bank vraagt en het tarief van de adviseur. Aangezien de klant niet echt de toegevoegde waarde van advies kent, ontstaat vanzelf een concurrentie op prijs.” Maar die concurrentie is dus eigenlijk oneerlijk.
Volgens Goedhart moeten adviseurs zich helemaal niet willen spiegelen aan bank of verzekeraar. “Op het moment dat de klant bij de adviseur komt, zou hem duidelijk moeten zijn: hij gaat mij helpen om te kiezen en hij toont mij de voor- en nadelen van de mogelijke keuzes. Financieel adviseurs zijn blijkbaar niet sterk genoeg geweest om zich zo te profileren.”
Een duidelijke winnaar leverde het debat niet op. Volgens gespreksleider Du Perron is er verder onderzoek naar het gedrag van de consument nodig om echte conclusies te kunnen trekken. Moeten we dan misschien toch maar een prikkel aanvaarden die, zoals Du Perron, het zei “niet helemaal de goede kant op staat”? In ieder geval zolang de ideale wereld, waarin de klant bereid is te betalen voor onafhankelijk advies, nog niet bestaat.
 

reacties

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Helaas was ik niet in de gelegenheid de discussie bij te wonen en moet het dus doen met de inhoud van het hierboven genoemde artikel. Persoonlijk vind ik het niet mijn taak om voor mijn relaties te bepalen wat de noodzaak van financieel advies is. Ik geloof dat deze behoefte door mijn relaties moet worden bepaald waarbij het mijn taak is om hen in staat te stellen om deze afweging weloverwogen te kunnen maken. Hierin zouden we als branche volgens mij nog heel wat kunnen betekenen.
Het verwondert mij dat de prijzen die er in de markt gevraagd worden en de wijze waarop de betaling plaatsvindt schijnbaar bepalend is voor de mate van de toegevoegde waarde die ik mijn relatie zou kunnen bieden.
Ik vraag me dus af wij als branche blijven wachten op 'de ideale wereld' of dat we wellicht hier zelf ook van waarde kunnen zijn.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Complimenten voor dhr. Dolders !!!!!!! Eindelijk iemand van de verzekeraarskant, die ook nog contact heeft met de gewone mensen in de samenleving. Waarschijnlijk heeft dhr. Goedhart de crême de la crême van onze samenleving tot zijn cliëntêle. Houen zo, daar is niets mis mee. Voorlopig heeft het gros van de adviseurs voornamelijk relaties, die niet geìnteresseerd zijn in onze adviezen-producten totdat er schade of uitkering bij leven of overlijden komt. Als er nu op de lagere scholen het vak financièle huishouding met upgrading op de middelbare school ingevoerd wordt, dan hebben wij misschien over 15 jaar kundige doe het zelvers. Misschien kunnen wij als adviseurs hier wel een paar uur per week aan besteden. Dit is gelijk goed voor ons imago. Zolang dat nog niet gebeurd is zullen wij advies/productverkoop/continue begeleiding als één geheel moeten blijven zien. Dit kan naar mijn idee alleen maar op doorlopende provisiebasis, waarbij de doorlopende provisie wel moet dienen tot goede behandeling van de klanten en niet tot meerdere eer en glorie van de tussenpersoon zelf. Theoretisch leven sommige van onze vakbroeders al in het jaar 2020 en daarna. Praktisch hebben wij te maken met 2014.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Ik heb veel waardering voor de mening van dhr. Dolders, en zeer weinig voor die van dhr. Goedhart, die blijk geeft van zeer weinig realiteitszin. En niet kan spreken van enige ervaring in de adviespraktijk!
Dat hem nog steeds een podium wordt gegeven om zijn inzin te verspreiden! Ook door de (z.g.) vakpers, dat is echt te triest voor woorden.

Paul Schoo / Platter-Schoo

Recent voorbeeld van HBO-klant: HeEft beleggingspolis naast hypotheek. Lost hypotheek af uit schenking. Wil beleggingspolis afkopen. Deze loopt nog geen 15 jaar, waardoor intrest bestanddeel belast wordt. Wij adviseren 6 maanden te wachten dan is die termijn bereikt en de opbrengst vrij van IB. Om koersrisico te beperken adviseren wij te kiezen voor liquiditeitenfonds (meest veilige optie). Wordt bij verzekeraar aangevraagd voor huidige waarde en toekomstige premies. Verzekeraar geeft polis af en plaatst alleen toekomstige premies in het liquiditeitenfonds. Huidige waarde blijft zoals het was. Klant belt met de boodschap de polis is ontvangen het is in orde zo. Hij zag immers staan 100% liquiditeitenfonds verder las hij niet. Wij vragen de polis op ter controle en verzoeken de verzekeraar alsnog om een juiste polis en de laatste Poetin-dip niet in de omzetting te verwerken. HBO-klant die toch niet in staat blijkt zijn zaakjes met zelfwerkzaamheid te regelen. Kijk Rob dat bedoelen we met geen gen. Probleem van Rob is dat hij de keukentafel niet kent en niet in staat is zich te verplaatsen in andere mensen met andere persoonlijke omstandigheden of interesses. Rob redeneert vanuit zijn eigen ervaringsveld.

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

Ik heb aandachtig naar het webinar gekeken en geluisterd. Voor mij was Dolders de duidelijke winnaar ten aanzien van alle drie de gepresenteerde stellingen..... een zuivere hatrick !!

Rob Goedhart

@Paul Schoo: wat draagt jouw voorbeeld bij aan de stelling (van de heer Dolders) dat de consument beter af is met een adviseur die de advieskosten kan laten verpakken in de prijs van het product?

Paul Schoo / Platter-Schoo

@Rob, het gaat niet om de verpakking, transparantie laat duidelijk zien wat er betaald wordt. Het gaat om de betaalbaarheid en de behoefte aan advies. Verpakt in een product zorgt wel voor spreiding van de kosten en dus betaalbaarheid. Bovendien heb je een instrument om exorbitante beloning te controleren door een provisie af te toppen. Veel mensen zelfs hoogopgeleiden realiseren zich niet waar ze mee bezig zijn en hoeveel er mis gaat. Belangrijk is dat men de juiste keuze kan maken. Dat gaat in veel gevallen niet zonder het hoofd te stoten. Een voorlichtingscampagne die de waarde van advies weergeeft zou veel helpen. Nu de overheid de waarde van advies onderuit geschopt heeft op initiatie van het Verbond en de Consumentenbond is het taak van die overheid om de consument te wijzen op advies.

Rob Goedhart

Paul, als ik jouw voorbeeld lees dan is het een perfect advies. Ook om al het geld in dat liquiditeitsfonds te stoppen. Dat zou ook de verzekeraar moeten snappen. Maar blijkbaar maakt die een fout (?) En dan is het tof als iemand zoals jij dat oplost.

Maar dat hoor ik (te) vaak om me heen: financieel adviseurs / tussenpersonen / intermediairs zijn er om de fouten van verzekeraars (en ook geldverstrekkers) op te vangen / lossen.... ALS dat zo is, waarom bundelen die financieel adviseurs / tussenpersonen / intermediairs dan niet de krachten om dat probleem aan de kaak te stellen? Want als je tegen je klant gaat zeggen "je betaalt mij daarvoor" (hoe dan ook) dan kan ik me voorstellen dat dan consumenten gaan zeggen: "maar waarom maken die verzekeraars / geldverstrekkers dan zoveel fouten en moet ik dat betalen? Laat hen dan hun zaken op orde brengen." Toch?

Dit alles staat los van het feit dat in mijn opinie niet alle financiële adviezen hoeven te eindigen in een (nieuw) product. Als je - voor complexe financiële producten - (weer) op provisiebasis wilt gaan werken zal je advies (vaak) moeten eindigen in een product. Anders verdien jij niets. En de vraag blijft: is de consument daar mee gediend?

Paul Schoo / Platter-Schoo

Rob jouw laatste alinea ben ik het helemaal mee eens. Waarmee de discussie gesloten lijkt. Overeind blijft de foutenmaatschappij waarin we terecht gekomen zijn, zowel van de overheid als van de verzekeraars, maar ook van de collega adviseurs. Dus PE ja. Integriteit ja. Bemoeienis omtrent beloning NEE, laat dat aan de markt over. En overheidssteun tav bewustwording advies JA. Desnoods met een subsidie/belastingaftrek voor de komende 5 jaar om de shit op te kunnen ruimen.

Paul Schoo / Platter-Schoo

Nog even over PE-ja, mits fatsoenlijk geregeld!

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

@Rob Een financieel advies hoedt niet te eindigen in een (nieuw) product om de klant een keuze te geven om de advieskosten bovenop de premie te laten zetten. In dat geval zal hij de kosten apart moeten betalen. Maar waarom ineens of in maximaal 24 maandtermijnen? M.i. ook een onzinnige regel die (weer) afgeschaft dient te worden. Geef de klant - zoals Arno Dolders al aangaf - een keuze. Een keuze die te allen tijde transparant, begrijpend en passend is.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Persoonlijk ben ik een geen voorstander van een terugkeer van de afsluitprovisie. Dit ondanks dat het voor mij voor de invoering van het provisieverbod eenvoudiger was mijn dienstverlening gefinancierd te krijgen door mijn uren te verrekenen met de eventuele provisie. Voor mij heeft de mogelijkheid om mijn klanten een gespreide betaling van 24 maanden te bieden wel een alternatief geboden.

Binnen de adviesrol vind ik dat er altijd productonafhankelijk dient te worden geadviseerd. Het probleem met afsluitprovisie blijft altijd dat er in een situatie waarin de betaalbaarheid van de dienstverlening in gedrang komt er een sturing tot het afsluiten van een product van uitgaat. Op dit punt ben ik het dus met Rob eens dat we nu niet meer een stap terug moeten doen.

Hier staat tegenover dat Arno terecht op het risico wijst dat mensen hierdoor onjuiste keuzes maken of wellicht helemaal geen keuzes maken. De vraag die we ons als branche kunnen stellen is in hoeverre wij voor de consument moeten bepalen in hoeverre deze eigen verantwoordelijkheid mag nemen. De rechtstreekse beloning heeft volgens mij dan ook als logisch gevolg dat er een verschuiving in de verantwoordelijkheden plaatsvindt. Hierdoor is het belangrijk dat wij als branche onze toegevoegde waarde en verantwoordelijkheden voor de advies-, de bemiddelings- en de aanbiedersrol opnieuw definiëren en de consument helpen bewust te worden van de verantwoordelijkheden die de nieuwe klantrol met zich meebrengt.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Mag ik nog een eigen ervaring toevoegen waarvan ik niet zo goed weet wat ik hieraan nou moet doen? Een relatie komt te overlijden, de werkgever was enige tijd geleden failliet gegaan, meneer had WW, mevrouw verzoekt om de paperassen uit te zoeken. Na enig puzzelen komt er toch een nabestaandepensioenbedrag boven water, contact met vereveningsfonds, brief naar pensioenverzekeraar. Mevrouw de weduwe ontvangt een formulier om een offerte op te vragen, ik stuur 't formulier op en alhier krijgen we een weigering voor de hindernis: de verzekeraar deelt mee dat er een advies moet worden gemaakt. Niet zijnde in het bezit van die pensioenpapieren (pfoeh bijna vergeten!) meldt ik de zaak bij de adviseur die destijds het pensioen voor de werkgever heeft geregeld. Antwoord: 3-4 adviesuren van een pensioenadviseur. Ook dit kan dus voorkomen na het provisieverbod. Zou hier over zijn nagedacht?

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

De rol van adviseur/bemiddelaar/productverkoper dus ouderwets tussenpersoon met behulp van de nieuwe kanalen gaat perfect op basis van doorlopende provisie. Wanneer de klant en de bemiddelaar dit zo willen, dan moeten zij daar de vrijheid toe kunnen behouden. Je moet er als bemiddelaar alleen voor zorgen dat je geen loze praatjes verkoopt en dat je er bent op het moment dat je er moet zijn en daarvoor. Waarom het wiel opnieuw uitvinden. Het gros van onze klanten verwacht van ons dat wij doen wat wij beloven. Wat de theoretici onder onze vakbroeders willen is het volgende. Stel wij zijn loodgieter. Wij komen na oproep bij een klant en gaan zeer geïnteresseerd naar zijn leidingcircuit kijken. Klant is hier namelijk niet meer tevreden over. Wij geven advies, dat hij de leidingen in de kelder en op zolder niet hoeft te vervangen en in de kamer beneden en kinder- en ouderslaapkamer wel. Wij geven aan welk soort leidingen, welke sluitingen enz. Wij maken rapport op. Dit heeft 1 uur advies gekost voor inventarisatie problemen ter plekke en 3 uur thuis uitwerken van de mogelijkheden, die het advies gebracht heeft. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee en de klant is bereid om hiervoor € 240,-- excl. BTW te betalen mede omdat het zo mooi transparant is. In dit rapport vertellen wij ook, dat hij/zij voor verdere maakkosten van dit gedeeltelijk te vernieuwen leidingwerk moet gaan kijken bij www.zoekdebesteloodgieter.nl en dat hij/zij dan ons rapport moet overleggen om de juiste basisgegevens goed uitgewerkt te zien. Uiteraard vertellen wij de klant, dat wanneer hij enige offertes binnen heeft, wij deze offertes dan voor een mooi transparant tarief met elkaar willen vergelijken. Dit zal niet veel kosten, omdat wij als zo'n mooi basisrapport neergelegd hebben, maar 1 uur werk a € 60,-- zit er toch altijd wel in. Hierna zoeken wij dan de beste loodgieter. Wanneer de klant wil, dat wij ook nog verantwoordelijkheid over de aanleg willen dragen, dan zijn wij uiteraard weer bereid om tegen een mooi transparant tarief de aanleg van de nieuwe leiding te begeleiden. Kosten hiervan worden door ons mooi transparant geschat op € 60,-- Kijk nu eerst of je zelf zoiets zou accepteren en bedenk dan wat je de klanten aan gaat doen. Nogmaals wanneer vakbroeders op deze manier willen werken, dan hebben ze mijn zegen. DWING MIJ ECHTER NIET OM OOK OP DEZE KLANTONVRIENDELIJKE MANIER TE GAAN WERKEN!!!!!! Laat een ieder vrij zolang hij/zij met de klant maar ethisch goed en transparant bezig is. Allemaal een fijn weekend.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...