quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

L&G: ADVISEUR DIENT ONAFHANKELIJKHEID NADRUKKELIJKER TE POSITIONEREN

Legal & General signaleert dat consumenten voor financiële producten meer en meer worden benaderd vanuit gebonden advieskanalen. Het ingevoerde verbod op provisie is een van de oorzaken dat gebonden advisering terrein wint. Legal & General is van oordeel dat onafhankelijke financiële dienstverleners er goed aan doen om hun onafhankelijkheid nadrukkelijker te positioneren.


21 maart 2014

Dit is de boodschap van Legal & General op de actualiteitenbijeenkomsten van maart en april, waar ruim 350 adviseurs zich voor hebben ingeschreven. Commercieel directeur Michiel van Dam: “Adviseurs vinden hun onafhankelijkheid eigenlijk vanzelfsprekend. En dus praten ze daar met klanten weinig over. Dat is jammer. Want onafhankelijk advies is essentieel voor de klant. Vrijheid om te kiezen begint met een goed overzicht van de keuzen die je als consument kunt maken. Bij gebonden advies krijg je dat overzicht niet. De groei van gebonden advies wordt nu gestimuleerd door de verkeerde effecten van het verbod op provisie. Maar wordt ook veroorzaakt doordat de consument zich onvoldoende realiseert dat hij de keuze heeft tussen gebonden en ongebonden advies en wat voor hem persoonlijk de consequenties van die keuze kunnen zijn. Financiële dienstverleners moeten daarom naar ons idee in hun communicatie meer en indringender aandacht schenken aan het belang van onafhankelijk advies.”

Legal & General heeft divers materiaal ontwikkeld dat het intermediair kan ondersteunen bij het profileren van haar onafhankelijke positie. Op de website van Legal & General worden regelmatig nieuwe artikelen geplaatst. Alle artikelen zijn 'neutraal' in de zin dat er geen enkele verwijzing is naar Legal & General. Al het materiaal wordt tegen kostprijs beschikbaar gesteld.

 

Leren van Engelse markt

Algemeen directeur Arno Dolders ging in zijn inleiding in op de ervaringen met de Retail Distribution Review (RDR) in Engeland. Het betreft hier regelgeving die begin 2013 in Engeland in werking is getreden. Een belangrijk onderdeel van deze regelgeving is het verbod op provisie voor advies en bemiddeling voor vermogensopbouwproducten. "Door voorstanders van het verbod op provisie wordt graag naar deze RDR verwezen als extra legitimatie voor het verbod op provisie dat wij in Nederland hebben geïntroduceerd. Dit is echter niet het juiste verhaal. Op de eerste plaats geldt de RDR alleen voor specifieke vermogensopbouwproducten en bijvoorbeeld niet voor ORV, AOV en inkomensbeschermers. Daarnaast mag de beloning in het kader van de RDR in Engeland wel degelijk worden gefinancierd uit het financiële product. Mits de hoogte van de beloning maar nadrukkelijk tussen adviseur en consument is overeengekomen en het bedrag transparant en separaat gecommuniceerd wordt naast de premie.

"In Nederland is deze vorm van financiering niet toegestaan. Ik ben van mening dat dit schadelijk is voor de consument. Met elkaar hebben we de relatie tussen de hoogte van de beloning die de aanbieder bereid is te betalen en bemiddelaar doorgesneden. Dat is een goede zaak. Nu de consument zelf onderhandelt over de hoogte van de beloning is er eigenlijk geen reden meer om de consument niet toe te staan deze kosten als transparant onderdeel van de premie van het door hem aangekochte financiële product mee te financieren. De Engelse markt laat nu juist zien dat dit prima kan functioneren waarbij voor brede lagen van de bevolking onafhankelijk advies bereikbaar blijft."

reacties

Wouter van Leusen / Financieel Bewustzijn

Boutique Vermogen Planners, zie www.boutiquevermogenplanners.nl is een mooi voorbeeld van onafhankelijkheid, samenwerking en krachten bundelen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...