quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

NIEUWE WOEKERPOLISCLAIM TEGEN AEGON

De Stichting Woekerpolisproces (SWP) heeft Aegon aansprakelijk gesteld voor meer dan 1,8 miljard euro aan schade die geleden zou zijn door de circa 200.000 deelnemers aan Fundplan. Dat berichtte zaterdag De Telegraaf.

 


23 maart 2014

De gemiddelde schade per polis bedraagt 9.000 euro, stelt Pieter Lijesen van SWP. Aegon zou onrechtmatig kosten hebben ingehouden (1.400 per euro polis). "Verdere bestudering van de voorwaarden van Fundplan leert dat Aegon evenals bij Koersplan de kosten van de overlijdensrisicoverzekering niet heeft aangegeven en een te hoge premie heeft berekend. De Hoge Raad was daar duidelijk over in het arrest van 14 juni 2014. De door Aegon onrechtmatig hiervoor in rekening gebrachte kosten liggen evenals bij Koersplan hier op 1.000 tot 1.500 euro per polis”, aldus Lijesen in de krant. „Als derde gebrek blijkt dat Aegon de beheers- en fondskosten niet heeft gespecificeerd in de voorwaarden. Deze kosten zijn derhalve niet overeengekomen.”

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...