quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

NOG VEEL DISCUSSIE OVER NIEUWE ROLLEN

Welke waarden en verantwoordelijkheden horen er bij de nieuwe rollen die ontstaan in de nieuwe financiële wereld? Die  waarden laten zich nog wel bepalen, maar zo bleek dinsdagmiddag tijdens de tiende New Financial Inspiration van New FinancialForum/VVP, de discussie over de rollen als zodanig moet eigenlijk nog goed worden gevoerd.


15 april 2014

De sessie werd verzorgd door Ozewald Wanrooij (Neutralis), die ziet dat zijn praktijk steeds meer louter de adviesrol heeft. De bemiddelingsrol verschuift naar andere partijen, die groter en efficiënter zijn. Daarnaast onderscheidt hij de aanbiedersrol. Terwijl de rollen en verhoudingen veranderen, is Wanrooij er tegenaan gelopen dat niet alle partijen de verantwoordelijkheid nemen die bij de nieuwe rol volgens hem hoort. Om daar beweging in te krijgen, vroeg hij de ruim 30 deelnemers aan te geven welke waarden en verantwoordelijkheden bij elke rol horen. Die inventarisatie kan wellicht het begin zijn van het slechten van de muren die hij nu nog ziet tussen de verschillende rollen. Waarden en verantwoordelijkheden kwamen er genoeg op tafel, maar tegelijkertijd ontstond felle discussie over de vraag of die rollen die Wanrooij noemt wel zo relevant zijn. Volgens veel van de deelnemers in ieder geval niet vanuit de blik van de consument. De klant heeft een probleem en wil geholpen worden, en hoe dat verder gaat houdt hem niet bezig, meenden velen. En de klant wil doorgaans één loket, dus hij zit helemaal niet te wachten op onderscheiden rollen adviseur en bemiddelaar. In ieder geval is het zaak, daar was iedereen het wel over eens, dat de klant duidelijk wordt uitgelegd wat hij krijgt.

De sessie liet ook zien dat er nog steeds veel discussie is over eigenlijk basisbegrippen, zoals onafhankelijkheid.

Wanrooij gaat de genoemde waarden en verantwoordelijkheden nu op een rij zetten en hoopt dan een nieuwe impuls aan de discussie te geven. Hij noemt het positief dat die discussie er inmiddels is, een paar jaar geleden was ze nog ondenkbaar.

Consultant Rob Goedhart schreef vlak voor de New Financiaal Inspiration een blog, waarin hij voorstelden niet langer te spreken van het inter-mediair maar van het iuxtha-mediair. Dat begrip geeft veel beter aan dat de adviseur voortaan naast de klant staat in plaats van tussen klant en aanbieder. Goedhart: "De aanbieder heeft te accepteren dat de iuxtha-mediair optreedt namens de klant."

Goedhart introduceert het begrip iuxtha-mediair in het boek dat hij woensdag presenteert: 'De consument is financieel bewusteloos... nou en?'. Goedhart overhandigde dit boek tijdens de New Financial Inspiration al aan Willem Vreeswijk, initiatiefnemer van het New Financial Forum en hoofdredacteur van VVP.

Het New Financial Forum is een platform waarop vernieuwers in de financiële branche elkaar inspireren, onder meer via New Financial Inspirations. Maar ook via het net weer verschenen digitale New Financial Magazine, dat elk kwartaal uitkomt.

Als gastheer trad dit keer Boudewijn van Uden (a.s.r.) op, een van de Ambassadeurs van het New Financial Forum. De locatie was het hoofdkantoor van a.s.r. in Utrecht, dat momenteel wordt gerenoveerd tot een gebouw dat recht doet aan de nieuwe tijd. Van Uden: "De nieuwe verzekeraar is geen gesloten bunker, maar nodigt uit: kom binnen."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...