quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

PRAKTIJKCASUS INTEGRAAL ADVIES ECHTSCHEIDING

Anno 2014 heeft de consument behoefte aan een breed integraal advies en een goed inzicht in zijn of haar financiën. In de huidige jaargang presenteert VVP een aantal praktijkcasussen op het gebied van integraal financieel advies. Deze keer een praktijkcasus over de fiscale en financiële gevolgen van echtscheiding.


6 mei 2014

Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling flink gewijzigd. Om recht te hebben op renteaftrek geldt per die datum de verplichting om nieuwe schulden volledig af te lossen. Ook is er overgangsrecht van kracht voor leningen onder 'oud recht' en voor box 1-producten (KEW, SEW en BEW). Deze nieuwe wet- en regelgeving heeft nogal wat gevolgen voor de situatie bij echtscheiding. In de praktijkcasus wordt een impressie gegeven van de fiscale en financiële gevolgen bij echtscheiding met betrekking tot de verdeling van de woning, de eigenwoningschuld en een aantal hiermee samenhangende zaken. Tevens wordt uitleg gegeven over de wijze waarop de adviseur hierbij een integraal advies kan geven.

De praktijkcasus is geschreven door Rob Timmermans van de Kennisgroep NVHP en is verschenen in VVP 8/2014. De digitale versie van het artikel vindt u HIER. Reacties op het artikel en ideeën voor nieuwe praktijkcasussen zijn welkom op vvp@nijgh.nl.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...