quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"OVERNAME PORTEFEUILLES KENT DONKERE KANT"

“Overnamepraktijk in de assurantiebranche kent donkere kant”, aldus verzekeringsadvocaat Femke de Jong (Van Beem de Jong Advocaten) en registeraccountant Frans Kemper (SVC). Deze maand startten zij een gezamenlijk campagne om de sector meer bewust te maken van de misverstanden en valkuilen rondom de overnamepraktijk.


6 mei 2014

De Jong en Kemper: “Een overname moet een feestje zijn. Maar uit onze beide adviespraktijken blijkt dat overnames vaak op een teleurstelling uitlopen. In de meeste gevallen had dat eenvoudig voorkomen kunnen worden. Een belangrijke oorzaak is dat overnames nog steeds niet altijd professioneel worden geregeld. Vaak laten intermediairs zich onvoldoende adviseren en leggen ze (te) weinig vast. Risico’s worden stelselmatig onderschat. Bovendien bestaan er in de markt veel hardnekkige misverstanden over wat wel en niet mogelijk is en hebben weinig kopers voldoende geld om de koopsom in één keer te betalen. In de praktijk worden er dan aan de lopende band “creatieve” overnameconstructies bedacht. Die zijn niet alleen heel riskant, maar soms zelfs strafbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde side-letter constructie bij winstrecht, die we steeds vaker voorbij zien komen. Vaak realiseren koper en verkoper zich dit niet eens. Bijvoorbeeld omdat ze een (verkeerd) advies hebben opgevolgd.Tot het misgaat en zij de rekening gepresenteerd krijgen. Ook bij relatief kleine overnames kan de schade dan snel oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s.”

De Jong en Kemper kwamen dit de afgelopen jaren te vaak in hun praktijk tegen. "Hoog tijd dus om hier iets aan te doen. Want een overname gaat over veel meer dan cijfers en contracten. Het gaat over mensen. Over de toekomst van ondernemers, hun gezinnen, werknemers en hun klanten. Dat vraagt om een zorgvuldige en prudente aanpak.”

Onderdeel van deze campagne is het boekje ‘De portefeuillekwestie’, met praktijkverhalen en tips over wat u wel en vooral niet moet doen als u een assurantiekantoor gaat (ver)kopen. Het boekje is gratis verkrijgbaar via info@vanbeemdejong.nl en info@svcnet.nl.

Het belang van deze campagne wordt ondersteund door diverse partijen, waaronder Adfiz, NVGA, VKG, Nationale Waarborg en Lindenhaeghe.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...