quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

L&G: ORV MET MAANDELIJKSE UITKERING

Legal & General heeft de Nabestaanden Polis geïntroduceerd, een overlijdensrisicoverzeekering waarbij de uitkering naar keuze per maand of per jaar plaatsvindt.


6 mei 2014

“De markt van overlijdensrisicoverzekeringen is in de afgelopen jaren sterk verbonden geweest met hypothecair krediet", aldus algemeen directeur Arno Dolders. "De aflossing van de financiering van de hypotheekschuld bij overlijden van een van de kostwinners was en is daarbij een belangrijk motief om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Gegeven dit doel past het ook om de uitkering in eens te laten geschieden. De samenleving en dan met name de collectieve voorzieningen hiervoor, verandert in hoog tempo. Overlijden van de kostwinner betekent steeds meer dat er financiële problemen gaan ontstaan die verder reiken dan alleen de aflossing van de hypotheek. Ook huurders kunnen door een overlijden van één van de kostwinners te maken krijgen met een grote impact op hun bestedingsruimte. Daarmee zal de financieel adviseur steeds meer zijn waarde bewijzen door niet alleen te kijken naar de aflossing van bestaande schulden maar ook te analyseren wat de inkomensbehoeften op langere termijn zijn. Maandelijkse aanvulling van het inkomen past dan goed bij deze behoefte en biedt de nabestaanden ook meer houvast dat het gewenste levenspeil op langere termijn gecontinueerd kan worden. Als Legal & General denken wij dat inkomensbescherming een steeds belangrijker gespreksonderwerp tussen klant en financieel adviseur zal worden. Ook in de Engelse markt zien wij dat financiële ’protection' producten steeds belangrijker worden. Wij verwachten dezelfde ontwikkeling in de Nederlandse markt."

"Juist met de adviezen die de AFM geeft rondom het thema ‘Dienstverlening op Maat’ kan de adviseur de diepgang van zijn werkzaamheden mede laten afhangen van de complexheid van de situatie die hij bij de klant aantreft, diens wensen en behoeften en de mate waarin de klant bepaalde gegevens al zelf heeft verzameld en aan de adviseur aanlevert. Daardoor kunnen de kosten van de adviseur en dus ook het bedrag dat aan de klant in rekening wordt gebracht voor de klant acceptabel blijven.”
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...