quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

L&G: ORV MET MAANDELIJKSE UITKERING

Legal & General heeft de Nabestaanden Polis geïntroduceerd, een overlijdensrisicoverzeekering waarbij de uitkering naar keuze per maand of per jaar plaatsvindt.


6 mei 2014

“De markt van overlijdensrisicoverzekeringen is in de afgelopen jaren sterk verbonden geweest met hypothecair krediet", aldus algemeen directeur Arno Dolders. "De aflossing van de financiering van de hypotheekschuld bij overlijden van een van de kostwinners was en is daarbij een belangrijk motief om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Gegeven dit doel past het ook om de uitkering in eens te laten geschieden. De samenleving en dan met name de collectieve voorzieningen hiervoor, verandert in hoog tempo. Overlijden van de kostwinner betekent steeds meer dat er financiële problemen gaan ontstaan die verder reiken dan alleen de aflossing van de hypotheek. Ook huurders kunnen door een overlijden van één van de kostwinners te maken krijgen met een grote impact op hun bestedingsruimte. Daarmee zal de financieel adviseur steeds meer zijn waarde bewijzen door niet alleen te kijken naar de aflossing van bestaande schulden maar ook te analyseren wat de inkomensbehoeften op langere termijn zijn. Maandelijkse aanvulling van het inkomen past dan goed bij deze behoefte en biedt de nabestaanden ook meer houvast dat het gewenste levenspeil op langere termijn gecontinueerd kan worden. Als Legal & General denken wij dat inkomensbescherming een steeds belangrijker gespreksonderwerp tussen klant en financieel adviseur zal worden. Ook in de Engelse markt zien wij dat financiële ’protection' producten steeds belangrijker worden. Wij verwachten dezelfde ontwikkeling in de Nederlandse markt."

"Juist met de adviezen die de AFM geeft rondom het thema ‘Dienstverlening op Maat’ kan de adviseur de diepgang van zijn werkzaamheden mede laten afhangen van de complexheid van de situatie die hij bij de klant aantreft, diens wensen en behoeften en de mate waarin de klant bepaalde gegevens al zelf heeft verzameld en aan de adviseur aanlevert. Daardoor kunnen de kosten van de adviseur en dus ook het bedrag dat aan de klant in rekening wordt gebracht voor de klant acceptabel blijven.”
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...