quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

RECHTSBIJSTANDCLAIM DREIGT MET COLLECTIEVE ACTIE

De Stichting Rechtsbijstandclaim dreigt met een collectieve procedure namens al die particulieren en bedrijven die zelf hun advocaat hebben betaald, terwijl hun verzekeraar dat had moeten doen.


12 mei 2014

De stichting: "Rechtsbijstandverzekeraars zijn verplicht hun klanten zelf hun advocaat te laten kiezen op kosten van de verzekeraar, zo heeft het Europees Hof van Justitie in november geoordeeld, in een zaak die door een Nederlandse verzekerde was aangespannen. Er geldt – en gold – vrije keus bij alle soorten procedures, dus ook bij procedures waarvoor een advocaat niet verplicht is, zoals bij de kantonrechter. Maar bij geen van de grote verzekeraars had je vroeger recht op vrije keuze bij procedures bij de kantonrechter of bij bestuursrechtelijke procedures. Dit, terwijl de vrije advocaatkeus al vanaf 1993 in de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf staat en sinds 2007 in art. 4:67 van de Wet Financieel Toezicht. Verzekeraars hebben dus ten onrechte verzekerden geen vrije advocaatkeuze geboden.

"Over de kwaliteit van de juridische dienstverlening van rechtsbijstandverzekeraars bestaat bij veel (ex-)polishouders ongenoegen. Daarom hebben naar schatting vele tienduizenden verzekerden zelf een advocaat in de hand genomen én betaald, toen hen de vrije keuze werd ontzegd.

Dankzij de uitspraak van het Europese Hof is nu duidelijk dat de gemaakte advocaatkosten wél onder de dekking vielen en dat verzekeraars zich sinds 1993 schuldig hebben gemaakt aan wanprestatie. Polishouders hebben op grond daarvan recht op schadevergoeding.

"Omdat verzekeraars weigeren gemaakte kosten te compenseren en individueel procederen veel geld kost, start de Stichting Rechtsbijstandclaim een zogeheten collectieve actie voor iedereen die zelf zijn advocaat heeft betaald. Dat moet resulteren in een 'verklaring voor recht' dat verzekeraars wanprestatie hebben gepleegd jegens deelnemende gedupeerden.

De Stichting Rechtsbijstandclaim gaat "eerst in gesprek met de verzekeraars om tot een passende oplossing voor gedupeerden te komen. Lukt dat niet, dan start de collectieve procedure die naar verwachting minimaal een jaar in beslag zal nemen. Als hoger beroep volgt kan de procedure meerdere jaren duren".

Het Verbond van Verzekeraars zegt "een uitnodiging van de Stichting Rechtsbijstandclaim voor een gesprek af te wachten". Verder: "Verzekerden die van mening zijn dat ze recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten voor een advocaat, die ze hebben ingeschakeld in de periode voor november 2013, kunnen hierover contact opnemen met hun rechtsbijstandverzekeraar. Dan moet wel duidelijk zijn dat een verzekerde zelf een (vrije) advocaat in de arm heeft genomen voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure na vergeefs beroep op de verzekeraar. De betreffende rechtsbijstandverzekeraar zal alle gevallen vervolgens individueel beoordelen."

DAS Rechtsbijstand reageert: "De Stichting Rechtsbijstandclaim wil een collectieve procedure starten tegen rechtsbijstandsverzekeraars over de situatie waarin een advocaat werd ingeschakeld vóór november 2013. De Stichting roept verzekerden op via de Stichting de kosten te claimen bij rechtsbijstandsverzekeraars. Daarvoor moeten zij zich dan inschrijven bij de Stichting die 95 euro inschrijfgeld rekent. Het is echter helemaal niet nodig om lid te worden van die Stichting. Verzekerden van DAS kunnen hun claim rechtstreeks en kosteloos bij DAS indienen. Dat geldt voor verzekerden die een tegemoetkoming willen verkrijgen in de door hen betaalde kosten voor een procedure door advocaat die ze hebben ingeschakeld in de periode voor november 2013. Daarvoor gelden de volgende spelregels: u moet kunnen aantonen dat u zelf advocaatkosten hebt betaald en hoeveel dat was; deze advocaatkosten moeten betrekking hebben op hulp van de advocaat in een gerechtelijke of administratieve procedure; duidelijk moet zijn dat u DAS heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van die advocaat; en DAS moet u dat geweigerd hebben. In deze gevallen zal DAS het verzoek om vergoeding in behandeling nemen."

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Welja weer een stichting die belangeloos enkele tonnen aan uurdeclaraties gaat verbranden in het belang van de consument. Als nu straks de premies van de rechtsbijstandsverzekering fors stijgen, omdat de consument vrije advocaatkeuze krijgt, zal voor velen die toch al niet goedkope dekking geen optie meer zijn. Is dat dan zo'n vooruitgang?

Roelof Radstaake / stichting Nationale Schadecoach

@ Albert
Is het dan wel vooruitgang als een RB verzekeraar geld in eigen zak houdt ten nadele van de verzekerde? Als je produkten op de markt brengt als verzekeraar, zorg dan dat je je produkt kent en ook getoetst hebt aan algemene regelgeving.
Daarnaast is een dergelijke verzekering in mijn optiek vaak overgewaardeerd als je ziet dat je in heel veel gevallen toch je recht kan halen zonder dat dit je als consument geld kost. Je hebt niet altijd een advocaat nodig, althans niet zo vaak als wordt gesuggereerd. Je kan wel altijd alles verzekeren, maar wordt er ook altijd een goede afweging gemaakt of dit nu ook echt wel nodig is?
Bij ons is in de praktijk het halen van je recht vrijwel altijd voor benadeelde kosteloos. En laten we eerlijk zijn; ik ben niet echt onder de indruk van de deskundigheid van RB verzekeraars. Ik heb het meermalen meegemaakt dat een RB verzekeraar in een kwestie niets voor elkaar kreeg terwijl wij het daarna alsnog in 1 of 2 brieven alsnog oplosten. Zijn wij dan zo slim of..........

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...