quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

RECHTSBIJSTANDCLAIM DREIGT MET COLLECTIEVE ACTIE

De Stichting Rechtsbijstandclaim dreigt met een collectieve procedure namens al die particulieren en bedrijven die zelf hun advocaat hebben betaald, terwijl hun verzekeraar dat had moeten doen.


12 mei 2014

De stichting: "Rechtsbijstandverzekeraars zijn verplicht hun klanten zelf hun advocaat te laten kiezen op kosten van de verzekeraar, zo heeft het Europees Hof van Justitie in november geoordeeld, in een zaak die door een Nederlandse verzekerde was aangespannen. Er geldt – en gold – vrije keus bij alle soorten procedures, dus ook bij procedures waarvoor een advocaat niet verplicht is, zoals bij de kantonrechter. Maar bij geen van de grote verzekeraars had je vroeger recht op vrije keuze bij procedures bij de kantonrechter of bij bestuursrechtelijke procedures. Dit, terwijl de vrije advocaatkeus al vanaf 1993 in de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf staat en sinds 2007 in art. 4:67 van de Wet Financieel Toezicht. Verzekeraars hebben dus ten onrechte verzekerden geen vrije advocaatkeuze geboden.

"Over de kwaliteit van de juridische dienstverlening van rechtsbijstandverzekeraars bestaat bij veel (ex-)polishouders ongenoegen. Daarom hebben naar schatting vele tienduizenden verzekerden zelf een advocaat in de hand genomen én betaald, toen hen de vrije keuze werd ontzegd.

Dankzij de uitspraak van het Europese Hof is nu duidelijk dat de gemaakte advocaatkosten wél onder de dekking vielen en dat verzekeraars zich sinds 1993 schuldig hebben gemaakt aan wanprestatie. Polishouders hebben op grond daarvan recht op schadevergoeding.

"Omdat verzekeraars weigeren gemaakte kosten te compenseren en individueel procederen veel geld kost, start de Stichting Rechtsbijstandclaim een zogeheten collectieve actie voor iedereen die zelf zijn advocaat heeft betaald. Dat moet resulteren in een 'verklaring voor recht' dat verzekeraars wanprestatie hebben gepleegd jegens deelnemende gedupeerden.

De Stichting Rechtsbijstandclaim gaat "eerst in gesprek met de verzekeraars om tot een passende oplossing voor gedupeerden te komen. Lukt dat niet, dan start de collectieve procedure die naar verwachting minimaal een jaar in beslag zal nemen. Als hoger beroep volgt kan de procedure meerdere jaren duren".

Het Verbond van Verzekeraars zegt "een uitnodiging van de Stichting Rechtsbijstandclaim voor een gesprek af te wachten". Verder: "Verzekerden die van mening zijn dat ze recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten voor een advocaat, die ze hebben ingeschakeld in de periode voor november 2013, kunnen hierover contact opnemen met hun rechtsbijstandverzekeraar. Dan moet wel duidelijk zijn dat een verzekerde zelf een (vrije) advocaat in de arm heeft genomen voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure na vergeefs beroep op de verzekeraar. De betreffende rechtsbijstandverzekeraar zal alle gevallen vervolgens individueel beoordelen."

DAS Rechtsbijstand reageert: "De Stichting Rechtsbijstandclaim wil een collectieve procedure starten tegen rechtsbijstandsverzekeraars over de situatie waarin een advocaat werd ingeschakeld vóór november 2013. De Stichting roept verzekerden op via de Stichting de kosten te claimen bij rechtsbijstandsverzekeraars. Daarvoor moeten zij zich dan inschrijven bij de Stichting die 95 euro inschrijfgeld rekent. Het is echter helemaal niet nodig om lid te worden van die Stichting. Verzekerden van DAS kunnen hun claim rechtstreeks en kosteloos bij DAS indienen. Dat geldt voor verzekerden die een tegemoetkoming willen verkrijgen in de door hen betaalde kosten voor een procedure door advocaat die ze hebben ingeschakeld in de periode voor november 2013. Daarvoor gelden de volgende spelregels: u moet kunnen aantonen dat u zelf advocaatkosten hebt betaald en hoeveel dat was; deze advocaatkosten moeten betrekking hebben op hulp van de advocaat in een gerechtelijke of administratieve procedure; duidelijk moet zijn dat u DAS heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van die advocaat; en DAS moet u dat geweigerd hebben. In deze gevallen zal DAS het verzoek om vergoeding in behandeling nemen."

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Welja weer een stichting die belangeloos enkele tonnen aan uurdeclaraties gaat verbranden in het belang van de consument. Als nu straks de premies van de rechtsbijstandsverzekering fors stijgen, omdat de consument vrije advocaatkeuze krijgt, zal voor velen die toch al niet goedkope dekking geen optie meer zijn. Is dat dan zo'n vooruitgang?

Roelof Radstaake / stichting Nationale Schadecoach

@ Albert
Is het dan wel vooruitgang als een RB verzekeraar geld in eigen zak houdt ten nadele van de verzekerde? Als je produkten op de markt brengt als verzekeraar, zorg dan dat je je produkt kent en ook getoetst hebt aan algemene regelgeving.
Daarnaast is een dergelijke verzekering in mijn optiek vaak overgewaardeerd als je ziet dat je in heel veel gevallen toch je recht kan halen zonder dat dit je als consument geld kost. Je hebt niet altijd een advocaat nodig, althans niet zo vaak als wordt gesuggereerd. Je kan wel altijd alles verzekeren, maar wordt er ook altijd een goede afweging gemaakt of dit nu ook echt wel nodig is?
Bij ons is in de praktijk het halen van je recht vrijwel altijd voor benadeelde kosteloos. En laten we eerlijk zijn; ik ben niet echt onder de indruk van de deskundigheid van RB verzekeraars. Ik heb het meermalen meegemaakt dat een RB verzekeraar in een kwestie niets voor elkaar kreeg terwijl wij het daarna alsnog in 1 of 2 brieven alsnog oplosten. Zijn wij dan zo slim of..........

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...