quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"KLANT MOET VRIJ ZIJN IN KEUZE BEMIDDELAAR"

"Ik vind dat een consument niet alleen vrije adviseurkeuze zou moeten hebben, maar ook vrije bemiddelaarkeuze. Dat is in mijn beleving de klant centraal stellen." Aldus onderzoek Fred de Jong op www.delametelkaar.nl.


20 mei 2014

De Jong: "Banken en verzekeraars zijn nu vooral bezig met formuleren van een selectieve distributiestrategie dat indruist tegen dit principe. Hoogste tijd dat banken en verzekeraars gaan aangeven hoe zij denken over het principe van de vrije keus. Nu verzekeraars toch bezig zijn met hun beleid rond vrije advocaat en vrije huisarts keuze, kan het beleid ten aanzien van de keuze voor de financieel adviseur daar naadloos bij aansluiten."

De Jong: "Veel banken en verzekeraars hanteren een selectief distributiebeleid. Men wil niet met elke adviseur zaken doen en men is dan ook niet bereid om de ‘afgewezen’ adviseurs hun producten te laten afsluiten. De aanbieders zeggen dit te doen om de kwaliteit van hun distributiekanaal te kunnen waarborgen. De AFM verlangt ook dat aanbieders hun verantwoordelijkheid nemen en de distributieketen weten te beheersen. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het veel aanbieders hun selectie van intermediairs bepalen aan de hand van overwegend commerciële motieven. En dat is een slechte zaak."

Lees HIER de hele tekst.

reacties

Maarten Boddeüs / Yellowtail

Inderdaad, wie durft er als bemiddelaar (only) te opereren? Al langer pleit ik voor een model waarbij er volgens 'bemiddel only' afgesloten kan worden. De klant kiest bewust voor adviseur en vervolgens bewust voor de bemiddelaar. Dat maakt prijzen transparant en dienstverlening vergelijkbaar. Op Hypovak zal in een masterclass aandacht besteed worden aan dit onderwerp.

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

Van mij mag iedereen bemiddeling only doen hoor. Maar of ik als consument nu hier op zit te wachten? Ik ga naar een garage voor advies over auto, krijg advies om banden te vernieuwen en moet dan naar carfit om banden om te laten leggen? Beetje omslachtig lijkt me. Maar prima als aanbod er komt. Consument zal zoals altijd wel beslissen.

Christiaan Schipper / FlexFront

Helemaal mee eens, ook met opmerking van Jurjen Oosterbaan. De markt dient de mogelijkheden te faciliteren zodat de klant zijn eigen keuzes kan maken. De adviseur kan naast zijn rol van adviseur natuurlijk ook de rol van bemiddelaar blijven vervullen. Belangrijkste is dat de klant toegang krijgt tot alle verkrijgbare producten (zonder dubbel geadviseerd te moeten worden) en hij zelf de keuze kan maken via welke bemiddelaar hij het afsluiten wil laten verlopen.

Eduard Jansen / Bakker&Jansen

Jurjen, in je reactie ga je voorbij aan het feit dat deze situatie ontstaat door het ontbreken van een samenwerkingsovereenkomst. Als adviseur wil ik graag bemiddelen om de klant volledig te kunnen bedienen.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Voor mij zou dit volledig aansluiten op mijn visie van een volledig transparante en open markt waarbij de consument achter het stuur zit.
Hierbij zou ik mij beperken tot mijn adviesrol waarbij ik me kan voorstellen dat ik alles blijf doen tot en met het onafhankelijk vergelijken van productoplossingen om vervolgens de administratieve afwikkeling volledig over te laten aan een partij die vrije toegang heeft tot alle producten en op een efficiënte wijze in het product voor mijn relatie kan bemiddelen.
Ik ervaar dat dergelijke ontwikkelingen voor veel collega's als bedreigend overkomt aangezien een groot deel van de dienstverlening nog toeziet op de bemiddeling. Toch denk ik dat het als adviseur goed is om rekening te houden met deze ontwikkelingen bij de visieontwikkeling van je eigen businessmodel. Binnen mijn praktijk merk ik dat mijn toegevoegde waarde in de bemiddelingsrol de afgelopen jaren steeds verder aan het afnemen is. In de adviesrol zie ik echter meer dan voldoende mogelijkheden om dit te compenseren en om hierin duurzaam van waarde te kunnen zijn. Aan ieder de vrijheid om er al dan niet iets mee te doen.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Ik zou me wel kunnen voorstellen dat ik een relatie een Argenta of ABN hypotheek adviseer en de bemiddeling via een mij bekende collega of provider doe. Dat voelt al wat beter dan de huidige situatie waarin we als kleinere kantoren verstoken zijn van diverse grote aanbieders. Al denk ik wel eens als een halfgare neonazi een proces kan aanspannen, dan moet er toch een politiek neutrale adviseur zijn te vinden die een proefproces aanspant tegen Argenta, ABN, ING Florius of zo? Het blijft pijnlijk dat ons hoog kwalitatief advies wordt geweigerd door de aanbieders, terwijl die uitdragen dat adviseurs die geen aanstelling hebben "niet goed genoeg" zouden zijn. Een blinde kip ziet nog dat het om pure productiedrift gaat. Wat mij betreft is een bemiddel only serviceproviderachtige oplossing acceptabel, mits de consument dan niet wordt geprest alsnog extra bezoeken af te steken kosten te maken etcetera, en er dan volledige markttoegang voor alle adviseurs wordt geregeld, met een regeling om pas na gebleken onbekwaamheid bepaalde adviseurs te weigeren, als aanbieder mag je selecteren op kwaliteit. Die kwaliteit moet dan niet aangetoond door minstens 20 hypotheken per jaar onder te brengen. En zeg nou eens eerlijk collega -adviseurs: wie vindt nou die papieren rompslomp echt leuk? Wekenlang bellen over werkgeversverklaringen, briefje dit, overzichtje zo, mijn hobby is 't niet.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Een maaltijd zonder toetje is geen maaltijd.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Omdat wij ook schaderegeling bevoegd zijn van een aantal maatschappijen en zelf de premie-incasso verzorgen, is het logisch dat ik een overeenkomst heb met de betreffende maatschappij.
Wat is de toegevoegde waarde van de bemiddelaar als er al apart voor een adviseur is gekozen? Dit draaft mij te ver door, maar succes toegewenst voor hen die er brood in zien.

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

@ ozewald
Toch prima dat er meerdere bedieningsmodellen zijn waaruit de consument kan kiezen?

@ Eduard
Paar gedachten:
1. Klanten hebben ook relatie met aanbieder
2. Gedrag bemiddelaar kan invloed hebben op reputatie aanbieder
3. AFM kan geen garanties afgeven ten aanzien van integriteit van elke bemiddelaar
4. Het is niet wenselijk dat aanbieder besluit om wel of geen relatie met bemiddelaar aan te gaan baseert op wel of geen (nieuw) volume,
5. Maar indien aanbieder gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de integriteit of kwaliteit bedrijfsvoering van bemiddelaar dan vind ik dat je juist van de aanbieder een actieve houding mag verwachten om met een dergelijke bemiddelaar geen relatie aan te gaan.
6. Artikel 3.10 Wft verplicht aanbieder ook om op kwaliteit/integriteit van bemiddelaar toe te zien.

Voorlopig ben ik dus niet tegen selectieve distributie zolang de aanbieder zijn criteria baseert op de belangen van de consument en objectieve bescherming van zijn eigen reputatie. .

Misschien aardig om gewoon eens 5 voorbeelden te maken en dan met elkaar te praten waar we wel accepteren dat een aanbieder samenwerking mag weigeren en waar niet. Misschien ontdekken we dan een rode lijn waarin we elkaar kunnen vinden.

Een algemene stelling altijd ja of nee zal niet gaan werken denk ik

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe

Omdat wij ook schaderegeling bevoegd zijn van een aantal maatschappijen en zelf de premie-incasso verzorgen, is het logisch dat ik een overeenkomst heb met de betreffende maatschappij.
Wat is de toegevoegde waarde van de bemiddelaar als er al apart voor een adviseur is gekozen? Dit draaft mij te ver door, maar succes toegewenst voor hen die er brood in zien.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

@Jurjen. Helemaal mee eens! Daarom hoop ik dat er naast de traditionele bemiddelingspraktijk ruimte komt voor de mogelijkheid om gebruik te maken van een partij die uitsluitend bemiddeld.

Met betrekking tot jouw gedachten richting Eduard heb ik alleen enkele kanttekeningen bij punt 3 en 6. Bij punt 3 vraag ik me überhaupt wel een partij is die naast de bemiddelaar garanties kan afgeven over de integriteit.
Ik vind deze verantwoordelijkheid persoonlijk niet bij een aanbieder horen.

Ten aanzien van punt 6 zie ik een probleem in de praktische uitvoering afgezien van het feit dat artikel 3.10 Wft door aanbieders ook kan worden gebruikt om ongewenste sturing te bevorderen. Wanneer ik door iedere aanbieder waarmee ik zaken wens te doen getoetst moet worden dan kom ik niet meer aan het adviseren toe en voor de aanbieder zal dit tevens tot een enorme kostenpost leiden om alle adviseurs die mogelijk in de producten kunnen bemiddelen te moeten toetsen.

Met betrekking tot de voorbeelden heb ik wat moeite om voorbeelden te definiëren. Bij aantoonbare malversatie door een bemiddelaar of wanneer deze handelingen verricht die in strijd zijn met de Wet kan ik me prima voorstellen dat een aanbieder een samenwerking weigert. Verder zou ik zo geen voorbeelden weten.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Dus als het level playing field dat uitgeruild is door een bepaalde partij niet is realiseren dan moeten er alternatieven worden bedacht?
Dan de aanbieders verplichten tot samenwerking via de route van Mr Fred. Ja, ja. het lijkt meer op een soort vreemde noodsprong om de aandacht af te leiden en om de aandacht te vestigen.
Hoe sta je dan in Europa met dit soort initiatieven? Met het provisieverbod sta je alleen in de eurolanden. Dat weet Fred als geen ander. Om daar dan ook nog marktpartijen die over heel Europa zijn vertakt te verplichten om met een bepaald intermediair zaken te moeten doen is daarbij ongetwijfeld een brug te ver.

Of speelt er toch nog iets anders bij: Is Fred de Jong nu gewoon via een omweg bezig om argumenten te bedenken die het portefeuille recht de strop om zouden moeten doen.

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

@Ozewald Even kort als het mag

punt 3: Het gaat mij er niet om dat iemand een garantie moet afgeven. Wat ik van verzekeraars verwacht is dat zij hun verantwoordelijkheid nemen indien ze signaleren dat een adviseur niet in het belang van de klant handelt. Ze hoeven van mij niets extra's te doen. Maar wel zelf handelen indien ze iets signaleren. Alleen melding aan AFM vind ik onvoldoende. Ik erken meteen dat je daar verschillend over kunt denken. Maar die discussie wil ik met iedereen aan

punt 6: Tja ik heb de wet niet gemaakt.

Voorbeelden. Dat hoeft niet moeilijk te zijn hoor. Daar komen we samen in een half uur uit. Eens kijken of VVP ons een kop koffie wil aanbieden?

Eduard Jansen / Bakker&Jansen

@Jurjen @Ozewald
De AFM is toezichthouder. Voor de aanbieder gelden de artikelen 2.3.8 WFT onderlinge verhouding aanbieder/bemiddelaar. 4.94 WFT vergewisplicht en 4.96 WFT incidentele controle.
Uiteraard is de aanbieder vrij te beoordelen met wie er een SWO aangegaan wordt. Op voorhand is angst voor reputatieschade via een vergunninghouder moeilijk aantoonbaar. Vertrouwen binnen de keten lijkt mij een beter uitgangspunt. Ook transparantie over de acceptatie van een bemiddelaar zouden iets toevoegen.
Ben het @Ozewald eens dat artikel 3.10 WFT ook gebruikt kan worden voor ongewenste sturing.

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

@ eduard en Ozewald
Wanneer er al sprake is van ongewenste sturing dan levert dit een advies op dat niet passend is voor de klant (anders wordt ongewenste sturing lastig vol te houden). En dan heeft de adviseur toch iets uit te leggen?

Ozewald Wanrooij / Neutralis

@Jurjen
Ik dank je voor de toelichting!

Punt 3 ben ik helemaal met je eens.

Punt 6 ben ik me helemaal van bewust maar met toezicht kan er weldegelijk gestuurd worden waarbij ik echter beredeneer vanuit de mogelijke sturing vanuit een aanbieder.
Een aanbieder zou een bemiddelaar bijvoorbeeld kunnen verplichten om op een bepaalde wijze het advies in te richten teneinde in een product te mogen bemiddelen. Indien iedere aanbieder hier een eigen draai aan zou geven is het al niet werkbaar omdat het voor een adviseur op voorhand nooit mogelijk is om voor de advisering te weten of er een productbehoefte bestaat laat staan welk product het beste aansluit bij de eventuele productbehoefte. De aanbieder met het soepelste acceptatieproces kan dan de voorkeur gaan genieten. In dat geval kan er nog steeds in een passend product bemiddeld worden hetgeen wat anders is dan het beste product. In de praktijk is dit als bemiddelaar helaas eenvoudig te sturen Jurjen.

Met betrekking tot het benoemen van voorbeelden vind ik een bijzonder goed idee echter helaas vergt het van mij altijd zo’n enorme investering wanneer ik vanuit het prachtige Twentse land moet komen rijden. Aangezien jij je de laatste tijd hebt verdiept in de in omloop zijnde SWO’s is het wellicht waardevol dat jij enkele voorbeelden geeft waarover voor jouw gevoel discussie kan ontstaan. Wellicht dat VVP een artikel ter beschikking wil stellen waarop iedereen zou kunnen reageren. In dat geval kan iedereen een waardevolle bijdrage leveren.

@Eduard
Ook jij bijzonder bedankt voor de waardevolle bijdrage!

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

@Ozewald
Dank voor je reactie. Alle begrip dat je in het prachtige Twente blijft. Hoewel het hier ook mooi is. Ik zal eens kijken of onze vrienden van VVP hier zin in hebben! Laten we maar even digitaal contact houden. We weten elkaar wel te vinden toch!

Roelof Radstaake / stichting Nationale Schadecoach

Het artikel en alle reacties lezende spreek ik de vrees uit dat het nog heel ver in de toekomst ligt dat een adviseur alleen nog maar het belang van de client dient door deze te adviseren en te kunnen laten kiezen tussen het gehele spectrum van verzekeringen die in de markt te bieden zijn, of dit nu een wel of niet rechtstreeks werkende verzekeraar is. Voor de ene klant is een verzekering van CB het beste produkt, voor de ander een produkt van een andere verzekeraar. De wijze van aanbieden is niet de factor, de behoefte van de klant aan advies moet de factor worden.

Op het gevaar af dat mijn hoofd er weer wordt afgehakt door de goegemeente denk ik dat verzekeraars hun produkten als het ware op een gezamenlijke markt gaan aanbieden en de klant zelf moet de keuze kunnen maken door zelf op onderzoek uit te gaan of zich door een deskundig adviseur te laten bijstaan. Oftewel, je gaat zelf de markt op met de kans op een zeperd of je neemt een deskundige mee om je binnen het gehele aanbod te laten adviseren.
En maakt hij de keuze zelf op onderzoek uit te gaan, geen deskundig adviseur in de arm te nemen en het gaat fout, dan moeten beide partijen daarvan ook de gevolgen dragen. Zowel als verzekeraar als de consument. Die moeten dan allebei achteraf niet gaan zeuren maar als volwassen mensen in overleg gaan voor een oplossing.
En als de klant dan de bewuste keus maakt om zich te laten bijstaan dan is hij ook bereid hiervoor te betalen. Het is immers zijn vrije keuze. En of dit nu een eenmalig advies is of een abonnement, dat is een tweede optie.
Maar al die banden tussen de adviserende sector en de verzekeraars blijft voor mijn gevoel een heikel punt want hoe kan je naar de burger waarmaken dat je er enkel bent om het belang van de klant te dienen terwijl je tegelijkertijd ook je eigen bedrijfsbelangen waarborgt en de verhouding met de maatschappij goed wil houden.

Kortom, adviserend Nederland, ga op eigen kracht vertrouwen in plaats van steeds naar anderen te wijzen en ga vernieuwende concepten omarmen. Verlaat het oude denken. Anders loop je het grote risico op een vergrijzende portefeuille want de jongeren van tegenwoordig shoppen via internet en gaan zelf op zoek. En de verzekeraars hebben dit feilloos in de gaten en spelen hier goed op in, in tegenstelling tot een aanzienlijk deel van de adviserende sector. Laat het op anderen inhakken over aan de politici. Die hebben hun beroep hiervan gemaakt, helemaal in verkiezingstijd. Laten wij met zn allen nu eindelijk aan het werk gaan met innovatie van het systeem.

Rob Goedhart

Prachtig al deze discussies over de hoofden van degene heen, waar het om gaat: de consument zelve. Tijd voor de iuxta-mediair, zoals eerder bepleit in het boek 'De consument is financieel bewusteloos... nou en?'

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@Rob, er is denk ik geen consument die de wens heeft een separate bemiddelaar te MOGEN kiezen zoals Fred opwerpt, het is een oplossing die adviseurs MOETEN kiezen omdat zij vanwege aanstellingsbeleid en productie-eisen anders nooit hun onafhankelijke positie kunnen waarmaken, en dat is op termijn essentieel.

Rob Goedhart

@Albert: Dit is wat ik zo vaak hoor in de (hele) sector -> 'de consument wenst dit of dat wel of niet'. Hoe kunnen we nu eens in kaart gaan krijgen wat de consument wel of niet wenst? Want als je dat niet weet, kun je ook niet weten hoe je de consument van dienst kunt zijn en daarmee je brood kan verdienen.

Aan de andere kant: iedere financieel adviseur doet nog steeds zaken (hoop ik) Loopt dat goed? Waarom loopt dat goed? Loopt het slecht? Waarom loopt het slecht?

Kunnen we daarover niet eens met gelijkgestemde vakbroeders over brainen?

Maar in feite zou je het de consument eens zelf moeten vragen. Ik heb onlangs de actie via www.verteljebankdewaarheid.nl geïnitieerd. Daar komen op zichzelf (tegen de 2.000) - deels mijn vermoeden bevestigende, maar toch ook verrassende - opmerkingen uit.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Schadecoach

@Rob en Albert.
Dat is een goed idee en had in feite al veel eerder moeten gebeuren. Want wat ik in zijn algemeenheid hoor is dat iedere adviseur zegt dat hij of zij weet hij zijn eigen klanten over hen denken, doch dat niemand nog steeds snapt hoe met name de internettende jongere te bereiken. En dan vergrijst je klantenbestand omdat je de slag naar de opvolging mist. En ik hoor vanuit de CFD en de Adfiz weinig geluiden wat betreft dit soort onderzoek.
Wij doen al jarenlang zaken met consumenten die veelal in de problemen komen juist door het ontbreken van de adviseur ertussen. Die schakelen na afwikkeling van de kwestie dan vaak door naar de vraag of wij een goede adviseur weten want ze zijn klaar met het directe kanaal. De adviseurs waar wij mee samenwerken kunnen dit beamen want die hebben al menig nieuwe relatie mogen begroeten.
Een opmerking op jouw verhaal, @Rob. Waarom gelijkgestemde broeders. dan krijg je een eenzijdige discussie. Het zou adviseurbreed moeten. Iedereen met hart voor zijn klanten en zijn bedrijf.
Met meer dan dertig jaar ervaring in de financiele en adviserende sector schuif ik van harte aan indien gewenst.

Rob Goedhart

@Roelof Er zijn al mooie initiatieven - met name vanuit VVP - zoals New Financial Forum. Maar bij die bijeenkomsten zitten toch nog vogels van diverse pluimage. (Verzekeraars, intermediairs; consultants van verzekeraars en intermediairs; helaas te weinig van de kant van banken - als vermogensbeheerder / geldverstrekker).
Met mijn opmerking bedoel ik echt focussen op financieel adviseurs. Dilemma: ook zij die bij banken en verzekeraars werken? Of alleen de vrij gevestigden?

Ik zou het wel willen organiseren, maar kan dat niet onbezoldigd doen. Stel dat er tien deelnemers zouden zijn, dan gaat het om ca € 60 - € 70 per persoon.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Schadecoach

@Rob.
Wat mij betreft doen we het de eerste keer bij ons op kantoor in Enkhuizen. Daar gaan wij geen kosten voor rekenen en als eruit komt dat er goede initiatieven uit kunnen komen, dan kunnen we daarna altijd nog kijken.

Gezien mijn eerdere opmerking in deze discussie vind ik het zot dat er nog steeds gebonden en ongebonden adviseurs zijn omdat ik de hele verstrengeling an sich oud denken vindt en niet meer van deze tijd. Het zou daarom mooi zijn als er ook vanuit de Adfiz en de CFD interesse aan deze brede discussie zou gaan komen al heb ik het gevoel dat dat ook een illusie is. Ik heb onlangs de CFD hierover een mail gestuurd maar deze hult zich tot heden in stilzwijgen.
Maar als ik het over adviseurs heb dan bedoel ik adviseurs. Iemand die vanuit 1 kanaal praat adviseert niet. Die verkoopt. Niks negatiefs hoor over deze mensen maar ik geef werkzaamheden graag een accurate omschrijving.

En anders weet ik nog wel een bedrijf in Alkmaar die ruimte beschikbaar kan stellen voor meer dan 8-10 personen. En dat is zelf een volmacht/provinciale portefeuille, samenwerkend met een paar adviseurs, dus die kan ook nog goede input geven.

Ons telefoonnummer staat op onze site. ALs je het niet kan vinden geef ff een seintje.

Rob Goedhart

Ik ga contact opnemen.

Ik ben het met je eens dat de huidige werknemers van banken en verzekeraars verkopers zijn. Beschrijf ik ook in mijn boek. Alleen...in de ideale wereld zou dat niet zo moeten zijn.

Maar ja, die is (nog) niet bereikt en dus ben ik het met je eens dat we ons op de vrij gevestigde adviseurs moeten focussen.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Rob en Roelof, je kan wel weer met een aantal adviseurs bij elkaar gaan zitten, mij interesseert een aantal vragen waar ik maar geen adequaat antwoord op krijg, en die we consumenten zouden moeten voorleggen (ik denk wel dat ze samenhangen):

Waarom maken de consumenten geen enkel onderscheid tussen ongebonden en gebonden adviseurs? Ze lijken nauwelijks te beseffen dat een bezoek aan bijvoorbeeld de ING alleen een advies richting ING zal opleveren. Kijk ook maar op reviewsites: alles door elkaar.

Heeft de gemiddelde consument ook maar iets meegekregen van de eisen die qua advies zorgplicht vaardigheden en vakbekwaamheid worden gesteld? En ervaart hij dit als meerwaarde?

Hoe komt de consument tot de gedachte dat producten allemaal ongeveer gelijk zijn, de laagste prijs de beste keuze is en een adviseur altijd duur? Komt dat door reclame?

Hoe kunnen we beter uitleggen hoe onze tarieven in elkaar zitten? Bij vragen naar het tarief wat men wenst te betalen komt er niet zelden een bedrag uit van ruim beneden de 25 euro per uur.

Hoe kunnen we hen beter het concept van één aanspreekpunt voor je verzekeringen/geldzaken uitleggen?

Waarom gaan consumenten op internet in de weer met de hen nauwelijks boeiende verzekeringsvraagstukken waardoor zij sub-optimale keuzes maken en vaak duurder uit zijn dan wanneer ze de hele mikmak uitbesteden aan een adviseur? Meer werk, mindere kwaliteit product, meer betalen.

@ Roelof, met name het combineren van persoonlijke service en advies op maat met een methode om die relaties dan toch te overtuigen via internet is een uitdaging: bijna elk intermediair dat z'n website heeft opgetuigd met wat afsluitmodules heeft bemerkt dat het zo in elk geval niet werkt.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Schadecoach

@ Albert.
Terechte vragen, maar in stadium 2 pas belangrijk. Stadium 1 is de vraag, te stellen aan de burger, wat hem gaat bewegen om te erkennen dat hij een deskundige op verzekeringsgebied nodig heeft. Tuurlijk ziet hij geen onderscheid tussen een gebonden en een ongebonden adviseur. Het is voor hem 1 pot nat. Alle adviseurs moeten erkennen dat ze niet denken vanuit een consumentenstandpunt maar vanuit hun door hun deskundigheid vertroebelde kokervisie. En daardoor verlies je het contact met je klant, mede vaak door te ingewikkelde taal die de klant niet begrijpt.
In de grijze oudheid heb ik gewerkt bij Concordia verzekeringen als loondienstagent. Ik kwam maandelijks bij de klanten en die vertelden me alles. En ik probeerde ze te helpen ook al moest ik out of the box denken of andere mensen binnen mn netwerk aanhaken. Naar die situatie moet de adviseur weer terug. Dan wordt hij weer de vertrouwenspersoon van de klant. En dan heeft hij weer de status van adviseur.
En dus betekent dat dat je alle dubbele petten moet mijden en duidelijk maken dat de klant op plaats 1 t/m 100 komt. Geen verstrengeling meer met welke partij ook. En als alle adviseurs in Nederland een blok gaan vormen dan komt dat er. Maar ook alleen dan.

Rob Goedhart

hear, hear, Roelof

@Albert: neem eens een sector voor je (een andere dan de financiële) waar jij als consument gebruik van maakt en stel je dan (ongeveer) de vragen, die je nu over de financiële sector stelt.

Kan al heel leerzaam zijn om te bedenken hoe Cees en Carla Consument naar jou en je vakbroeders kijken....

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Roelof dat is al de eerste stap, herkenning van nut en noodzaak van een adviseur. Tegen al dat reclamegeweld van directe aanbieders - regel het allemaal zelf, het is zo eenvoudig en vele goedkoper - in combinatie met de anti - intermediaire Consumentenbond en Tros Radar kunnen wij denk ik nooit op. Plus dat vrijwel elke consument de eigen kennis en vaardigheden overschat. Dan komt daar nog bij dat elke burger via een tamelijk simpele execution only test bij een aanbieder straks te horen krijgt: u kunt prima zelf uw hypotheek of lijfrente regelen want u bent geslaagd voor de test. Je krijgt altijd van die Lake Wobegon uitslagen: iederéén is ver bovengemiddeld, en prima in staat om z'n eigen boontjes te doppen.

Ik hou het maar bij de klanten die een adviseur WILLEN vanwege gemak service of één aanspreekpunt, en ik werk uitsluitend 1 op 1 op aanbeveling. De schildpad kwam uiteindelijk verder dan de haas.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Schadecoach

@ Albert.
En als iedereen er zo over denkt, Albert, dan is het adviseursvak ten dode opgeschreven. Schiet me niet af als ik zeg dat dit weer een voorbeeld is van visieloos vanaf het eigen eilandje schieten op andere eilandjes en zo zien de directe aanbieders het graag. In plaats van bruggen bouwen naar andere eilandjes om een groter en breder front te vormen naar dat reclamegeweld van de directe aanbieders. En als front ook de consumentenbond en radar te gaan benaderen. Want die willen best wel met de intermediaire tak praten, als die maar niet zo hopeloos verdeeld zou zijn. Want welke mensen vertegenwoordigen nu eigenlijk die intermediairs? Niemand die het weet.
Al die adviseurs in Nederland laten zich als makke schapen verdelen waardoor de machtige verzekeraarslobby sterker en sterker wordt. En de adviseurs zwakker en zwakker en verdeelder en verdeelder.
Op zich niet erg hoor voor mij. Die directe kanalen maken er op schadegebied vaak een zooitje van dat ons werk oplevert. Werk dat voorkomen had kunnen worden als de adviseurs zich eens echt gaan verenigen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...