quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CONSUMENT VAKER OP ZOEK NAAR HOGERE LENINGEN

Consumenten die een persoonlijke lening willen afsluiten zoeken ruim anderhalf keer vaker naar hoge leenbedragen dan in 2012, aldus Independer, die een analyse maakte van ruim 180.000 kredietvergelijkingen over het eerste kwartaal van 2012, 2013 en 2014.

 


28 mei 2014

In het eerste kwartaal van 2012 zocht 17,9 procent van de consumenten naar een leenbedrag van 20.000 euro of meer. In dezelfde periode van 2014 lag dit percentage op bijna 29,5 procent. Ook kiezen mensen steeds vaker voor een persoonlijke lening in plaats van een doorlopend krediet. In 2012 koos 57 procent voor een persoonlijke lening. In 2014 is dat gestegen naar bijna 67 procent.

Independer noemt het opmerkelijk dat er een sterke stijging is van een kleine groep mensen die zoekt naar bedragen van meer dan 50.000, euro, in zowel persoonlijke leningen als doorlopend krediet. In 2012 zocht 2,6 procent naar een lening van 50.000 euro of meer. In 2014 steeg dit percentage naar 7,3 procent.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...