quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

CONSUMENT KRIJGT INLOGMIDDEL FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Klanten beschikken binnenkort over een uniek en veilig inlogmiddel, waarmee ze toegang krijgen tot de online dienstverlening binnen de verzekeringsbranche en veel andere publieke en private branches.


14 juni 2014

Dit werd bekend gemaakt tijdens een mini-seminar ter ere van het tienjarig bestaan van SIVI. Tevens werd op het seminar afscheid genomen van Hein Aanstoot als directeur van SIVI.

SIVI-voorzitter Michel Lamie: "Klanten zijn alleen nog bereid om te betalen voor efficiënte processen, waarbij hergebruik van gegevens en privacy geborgd zijn. Standaarden zijn hierbij voorwaarde scheppend." Lamie meldde ook dat SIVI werkt aan een Ketenintegratie Monitor die overzicht creëert van de resultaten van ketenintegratie initiatieven.

Bestuurslid Wim Henk Steenpoorte, tevens lid van de Taskforce Ketenintegratie, nam de aanwezigen mee in een toekomstscenario waarbij de verzekeringsbranche gebruik maakt van één digitaal centraal portaal voor online dienstverlening. Een Poliskluis waaraan het Verbond nu denkt, zou hierbij een eerste stap zijn. Een digitaal overzicht met actuele informatie van alle lopende verzekeringen kan consumenten helpen om meer zicht te krijgen op hun verzekeringsportefeuille en oververzekering en onderverzekering tegengaan.

Hans-Rob de Reus van het Ministerie van Financiën schetste het wenkend perspectief van eID Stelsel NL voor de verzekeringsbranche. Klanten beschikken straks over een veilig eID-inlogmiddel, waarmee ze toegang kunnen krijgen tot de online dienstverlening binnen de financiële sector  en veel andere publieke en private branches. De Reus riep verzekeraars op om lef te tonen en mee te doen aan pilots in 2015.


 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...