quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

AON: UITKERING BESCHIKBARE PREMIEREGELING DAALT

Als gevolg van de aanhoudend lage martktrente is de uitkering van een gemiddelde beschikbare premieregeling in het eerste kwartaal van 2014 met één procentpunt gedaald. Dit blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt. Aon verwacht dat een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen een pensioen van 795 euro per maand tegemoet kan zien. Vorig kwartaal was dat nog 800 euro per maand.


19 juni 2014

Met de Pensioenvergelijker peilt Aon Hewitt elk kwartaal het potentieel van beschikbare premieregelingen voor verschillende leeftijdsgroepen en vergelijkt dit met 'beschikbare uitkeringsregelingen'. De index geeft aan hoe het te bereiken pensioen van een 40-jarig ijkpersoon met een modaal salaris zich ontwikkelt onder invloed van onder andere beurskoersen, inflatie en marktrente. Bij beschikbare premieregelingen (Defined Contribution) krijgen werknemers vooraf geen vastgestelde pensioenuitkering, maar een vastgestelde pensioenpremie van hun werkgever. De hoogte van de uiteindelijke uitkering hangt af van beleggingen. Bij de tegenhanger van deze regeling - de middeloon- en eindloonregelingen (Defined Benefit) - staat de uitkering in grote lijnen vast en wordt de premie jaarlijks vastgesteld door de uitvoerders (veelal pensioenfondsen). Door een deel van de risico’s bij de werknemer zelf neer te leggen, bereiken werkgevers met een beschikbare premieregeling kostenbeheersing. Of er ook sprake is van kostenverlaging hangt af van de inhoud van de pensioenregeling. Aon schat in dat in Nederland ongeveer 900.000 werknemers een beschikbare premieregeling hebben. Dit aantal neemt de laatste jaren flink toe: in 2013 waren dit er nog 850.000.


Lagere marktrente

De grootste invloed op de verwachte pensioenuitkomst bij een beschikbare premieregeling heeft de marktrente. In het eerste kwartaal van 2014 is de marktrente 0,1 procentpunt gedaald. Bij een lagere marktrente is het duurder om pensioen aan te kopen en dat zorgt voor een lagere pensioenuitkomst. De meeste beschikbare premieregelingen houden rekening met de leeftijd van de werknemer. Voor een jongere werknemer wordt doorgaans risicovoller belegd. Hierdoor ontstaat een veel grotere spreiding tussen de inschattingen voor mogelijke pensioenuitkomsten. Gemiddeld genomen is de benchmark voor een 25-jarige drie procentpunt gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit komt door daling van de marktrente op de zeer lange termijn.

In het laatste kwartaal van 2013 was de verwachte pensioenuitkomst van een beschikbare premieregeling iets hoger in vergelijking met een middelloonregeling (bij een gelijk opbouwpercentage). Dat beeld is nu omgedraaid, maar de verschillen zijn beperkt. "Voor werkgevers die de keuze over type pensioenregeling (her)overwegen is het essentieel dat ook wordt gekeken naar de risico’s in pensioenuitkomst en te betalen premie", zegt Aon Hewitt. "Bovendien is het bij een beschikbare premieregeling van groot belang waarin wordt belegd."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...