quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Maximale premieverhoging 10% sneuvelt terecht in hoger beroep"

nieuws

AON: UITKERING BESCHIKBARE PREMIEREGELING DAALT

Als gevolg van de aanhoudend lage martktrente is de uitkering van een gemiddelde beschikbare premieregeling in het eerste kwartaal van 2014 met één procentpunt gedaald. Dit blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt. Aon verwacht dat een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen een pensioen van 795 euro per maand tegemoet kan zien. Vorig kwartaal was dat nog 800 euro per maand.


19 juni 2014

Met de Pensioenvergelijker peilt Aon Hewitt elk kwartaal het potentieel van beschikbare premieregelingen voor verschillende leeftijdsgroepen en vergelijkt dit met 'beschikbare uitkeringsregelingen'. De index geeft aan hoe het te bereiken pensioen van een 40-jarig ijkpersoon met een modaal salaris zich ontwikkelt onder invloed van onder andere beurskoersen, inflatie en marktrente. Bij beschikbare premieregelingen (Defined Contribution) krijgen werknemers vooraf geen vastgestelde pensioenuitkering, maar een vastgestelde pensioenpremie van hun werkgever. De hoogte van de uiteindelijke uitkering hangt af van beleggingen. Bij de tegenhanger van deze regeling - de middeloon- en eindloonregelingen (Defined Benefit) - staat de uitkering in grote lijnen vast en wordt de premie jaarlijks vastgesteld door de uitvoerders (veelal pensioenfondsen). Door een deel van de risico’s bij de werknemer zelf neer te leggen, bereiken werkgevers met een beschikbare premieregeling kostenbeheersing. Of er ook sprake is van kostenverlaging hangt af van de inhoud van de pensioenregeling. Aon schat in dat in Nederland ongeveer 900.000 werknemers een beschikbare premieregeling hebben. Dit aantal neemt de laatste jaren flink toe: in 2013 waren dit er nog 850.000.


Lagere marktrente

De grootste invloed op de verwachte pensioenuitkomst bij een beschikbare premieregeling heeft de marktrente. In het eerste kwartaal van 2014 is de marktrente 0,1 procentpunt gedaald. Bij een lagere marktrente is het duurder om pensioen aan te kopen en dat zorgt voor een lagere pensioenuitkomst. De meeste beschikbare premieregelingen houden rekening met de leeftijd van de werknemer. Voor een jongere werknemer wordt doorgaans risicovoller belegd. Hierdoor ontstaat een veel grotere spreiding tussen de inschattingen voor mogelijke pensioenuitkomsten. Gemiddeld genomen is de benchmark voor een 25-jarige drie procentpunt gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit komt door daling van de marktrente op de zeer lange termijn.

In het laatste kwartaal van 2013 was de verwachte pensioenuitkomst van een beschikbare premieregeling iets hoger in vergelijking met een middelloonregeling (bij een gelijk opbouwpercentage). Dat beeld is nu omgedraaid, maar de verschillen zijn beperkt. "Voor werkgevers die de keuze over type pensioenregeling (her)overwegen is het essentieel dat ook wordt gekeken naar de risico’s in pensioenuitkomst en te betalen premie", zegt Aon Hewitt. "Bovendien is het bij een beschikbare premieregeling van groot belang waarin wordt belegd."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • DE VEREENDE ZIET MARKT GROEIEN (1 reactie)

  "Na de herpositionering van afgelopen jaar laat de Vereende zien dat de verbeterde naamsbekendheid resulteert in betere vindbaarheid. Hierdoor kan de Vereende haar maatschappelijke taak nog beter vervullen. "Aldus de Vereende bij de publicatie van het jaarverslag 2016.

 • MOVIR HOUDT WEER ACTIE 'UW OPTIERECHT+'

   Movir verruimt de voorwaarden tijdens de jaarlijkse actie ‘Uw Optierecht+’. Tot 22 september 2017 kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) verhogen.

 • SANDER KERNKAMP NIEUWE CEO ABN AMRO VERZEKERINGEN

  Sander Kernkamp (46) is benoemd tot ceo van ABN Amro Verzekeringen. Kernkamp volgt Hanneke Jukema op, die eerder heeft besloten om een nieuwe uitdaging te zoeken buiten het bedrijf.  

 • “STOP MET EEN POLISJE HIER EN EEN POLISJE DAAR”

  Volop voer voor ondernemers. Dat bood de woensdagmiddag gehouden derde VVP Dag van het Topadvies.

 • VERBOND WERKT AAN SOLIDARITEITSMONITOR

  Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt een Solidariteitsmonitor.

Meer nieuws...