quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

BRANCHE WIL TOEZICHTBEGROTING KUNNEN VERWERPEN

Verzekeraars gaan vijftien procent, zorgverzekeraars twaalf procent  meer bijdragen aan de kosten van het toezicht als de overheidsbijdrage inderdaad wordt geschrapt. Dat stelt DNB. Belangenorganisaties schrijven in een brief dat zij de toezichtbegroting bij driekwart meerderheid willen kunnen verwerpen.


2 juli 2014

De toezichthouder: "Voor dit jaar is de overheidsbijdrage aan het toezicht met 19 miljoen euro nagenoeg gelijk aan de bijdrage van vorig jaar. Het voornemen bestaat om de overheidsbijdrage in de toezichtkosten met ingang van 2015 af te schaffen. Als gevolg hiervan zal de totale heffing aan verzekeraars - niet zorgverzekeraars - met circa 15 procent toenemen en aan zorgverzekeraars met 12 procent."

In een gezamenlijke brief pleiten onder andere Verbond van Verzekeraars en Adfiz woensdag voor goede checks en balances: "Het belangrijkste punt dat wij naar voren willen brengen betreft het ontbreken in het wetsvoorstel van een adequaat tegenwicht in de besluitvorming over de toezichtbegroting. Er is in het wetsvoorstel niets nieuws geregeld om dit tegenwicht in voldoende mate te organiseren. Wij zouden de Vaste Commissie voor Financiën voorstellen jaarlijks te spreken over de begroting van de toezichthouders DNB en AFM. Wij vinden het verstandig als er een uitgavenplafond voor de toezichtkosten wordt ingevoerd. Wij pleiten voor meer transparantie in de toezichtbegroting van AFM en DNB. Wij zouden het verstandig vinden als de Algemene Rekenkamer (ARK) de doelmatigheid van de besteding van de toezichtmiddelen bij DNB en AFM zou gaan controleren. Wij stellen voor de Minister de bevoegdheden van de adviserende panels uit te breiden. Dit zou wat ons betreft bijvoorbeeld kunnen door invoering van een wettelijk
verwerpingsrecht als driekwart van de markt zich niet kan vinden in de toezichtbegroting. Wij stellen voor binnen de Raad van Commissarissen van de toezichthouders AFM en DNB een specifieke taakopdracht te geven aan één specifieke commissaris om de toezichtbegroting te beoordelen vanuit het oogpunt van de onder toezicht gestelde instellingen."

 

 


 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...