quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

BRANCHE WIL TOEZICHTBEGROTING KUNNEN VERWERPEN

Verzekeraars gaan vijftien procent, zorgverzekeraars twaalf procent  meer bijdragen aan de kosten van het toezicht als de overheidsbijdrage inderdaad wordt geschrapt. Dat stelt DNB. Belangenorganisaties schrijven in een brief dat zij de toezichtbegroting bij driekwart meerderheid willen kunnen verwerpen.


2 juli 2014

De toezichthouder: "Voor dit jaar is de overheidsbijdrage aan het toezicht met 19 miljoen euro nagenoeg gelijk aan de bijdrage van vorig jaar. Het voornemen bestaat om de overheidsbijdrage in de toezichtkosten met ingang van 2015 af te schaffen. Als gevolg hiervan zal de totale heffing aan verzekeraars - niet zorgverzekeraars - met circa 15 procent toenemen en aan zorgverzekeraars met 12 procent."

In een gezamenlijke brief pleiten onder andere Verbond van Verzekeraars en Adfiz woensdag voor goede checks en balances: "Het belangrijkste punt dat wij naar voren willen brengen betreft het ontbreken in het wetsvoorstel van een adequaat tegenwicht in de besluitvorming over de toezichtbegroting. Er is in het wetsvoorstel niets nieuws geregeld om dit tegenwicht in voldoende mate te organiseren. Wij zouden de Vaste Commissie voor Financiën voorstellen jaarlijks te spreken over de begroting van de toezichthouders DNB en AFM. Wij vinden het verstandig als er een uitgavenplafond voor de toezichtkosten wordt ingevoerd. Wij pleiten voor meer transparantie in de toezichtbegroting van AFM en DNB. Wij zouden het verstandig vinden als de Algemene Rekenkamer (ARK) de doelmatigheid van de besteding van de toezichtmiddelen bij DNB en AFM zou gaan controleren. Wij stellen voor de Minister de bevoegdheden van de adviserende panels uit te breiden. Dit zou wat ons betreft bijvoorbeeld kunnen door invoering van een wettelijk
verwerpingsrecht als driekwart van de markt zich niet kan vinden in de toezichtbegroting. Wij stellen voor binnen de Raad van Commissarissen van de toezichthouders AFM en DNB een specifieke taakopdracht te geven aan één specifieke commissaris om de toezichtbegroting te beoordelen vanuit het oogpunt van de onder toezicht gestelde instellingen."

 

 


 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...