quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

AFM: NIEUWE WETGEVING HERSTELT VERTROUWEN NIET

"Het herstel van vertrouwen en de stappen naar een eerlijke en veilige financiële sector moeten op basis van de huidige normen voort kunnen komen uit de intrinsieke motivatie van de sector om te handelen in het belang van hun kianten, met oog voor de eisen die de maatschappij stelt aan de sector." Dit schrijft AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven in de Wetgevingsbrief 2014. "Voor het herstel van vertrouwen is nieuwe wetgeving niet nodig."


16 juli 2014

De verschillende sectoren onder het AFM-toezicht hebben de afgelopen jaren een grote stroom regels te verwerken gekregen, constateert Van Vroonhoven. "Wat ons betreft zal de nadruk in ons toezicht moeten komen te liggen bij de juiste naleving van bestaande wet- en regelgeving en het bevorderen van intrinsieke motivatie van de financiële sector. "Dit alles zodat het belang van de kiant centraal komt te staan en het vertrouwen in een eerlijke en veilige financiële sector kan worden hersteld", schrijft zij in de brief gericht aan minister Dijsselbloem van Financiën.

De duurzame verankering van bestaande normen in de cultuur van ondernemingen heeft prioriteit, aldus de AFM-voorzitter. "Marktpartijen zeif staan voor de uitdaging om een duurzame cultuuromslag binnen hun onderneming tot stand te brengen en om hun bedrijfsmodellen aan te passen aan steeds veranderende wet- en regelgeving en marktomstandigheden." Van Vroonhoven wijst hierbij op de gevolgen van het provisieverbod voor aanbieders van en bemiddelaars in financiële producten. "Onafhankelijke adviseurs en directe aanbieders hebben grote inspanningen geleverd om hun bedrijfsvoering aan te passen en de veranderende relatie met de kiant vorm te geven. Voorts moeten banken en verzekeraars voldoen aan de nieuwe eisen rondom het  productontwikkelingsproces en maken zij slagen het klantbelang daarin te verankeren. De AFM is voortdurend in gesprek met deze marktpartijen over hoe zij de nieuwe regels op een goede manier kunnen toepassen en het vertrouwen kunnen herstellen."

 

Zorgen over private lease

In de Wetgevingsbrief wijst de AFM onder meer op de risico's van private lease (die onder meer bij verkoop van auto's wordt toegepast). "Er zijn aanbieders die deze vorm van kredietverlening toepassen wanneer een consument niet in aanmerking komt voor regulier consumptief krediet. Bij private lease genieten consumenten niet hetzelfde bescherrningsniveau als bij consumptief krediet, terwiji ze wel vergelijkbare risico’s kunnen lopen." De AFM kan niet tegen private lease optreden als de consument na afloop van de leaseperiode geen eigenaar van de auto wordt, omdat deze vorm van kredietverlening niet onder de Wft valt. "Zo is er geen maximering van de kredietvergoeding en zijn er geen transparantievereisten. Hierbij bestaat het risico op overkreditering. Bovendien wordt het gelijke speelveld verstoord ten nadele van verstrekkers van regulier consumptief krediet."

De AFM onderzoekt op dit moment de markt voor private lease en overlegt met Financiën over de wenselijkheid van aanpassing van de regelgeving. Behalve om de Wft gaat het hierbij ook om het Burgerlijk Wetboek.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...