quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CFD TOERT DOOR HET LAND MET ONTWOEKERCONCEPT

CFD biedt het concept 'Zorgeloos Ontwoekeren' de komende maanden op verschillende locaties aan.


26 augustus 2014

Volgens CFD biedt het concept adviseurs een andere oplossing dan reeds bestaande oplossingen. "Hier levert niet de adviseur de inspanning, maar een deskundig team van Claimexperts ontwoekeren ‘gratis’ de portefeuille met beleggingsverzekeringen, zodat de adviseur zich volledig kan blijven richten op zijn dagelijkse werkzaamheden."
Voorzitter Edwin Herdink: “De positie van de adviseur komt door de beleggingsverzekering steeds meer onder druk te staan. Waren het eerst de overheid en de AFM die druk uitoefenden op het ontwoekerproces, zeer recent bekijken ook juristen of met succes de ontvangen provisie kan worden teruggevorderd. Voor CFD de hoogste tijd om de adviseur in het veld actief te helpen met dit dossier, door de zorg uit handen te nemen.”
Het concept wordt de komende weken op diverse locaties in het land aangeboden: Hilversum (30 september), Assen (8 oktober), Rotterdam (15 oktober), Akersloot (22 oktober) en als afsluiting Eindhoven (5 november).
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...