quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

WOEKERPOLIS.NL START LANDELIJKE WOEKERTOER

Op 16 september start de Vereniging Woekerpolis.nl een landelijke Woekertoer. Op zes locaties in het land staan financiële en juridische specialisten klaar voor gedupeerden met een woekerpolis.

 


8 september 2014

De woekertoer gaat langs zes grote steden in het land. De toer begint in Amsterdam, de thuisbasis van de vereniging. Vervolgens worden Assen, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle en Venlo aangedaan. Voorzitter Ab Flipse: “We willen gedupeerden met een woekerpolis mobiliseren. Vaak ligt er een schadevergoeding op ze te wachten, maar nemen mensen niet de moeite om zich aan te melden. De compensatieregeling van Aegon is daar een goed voorbeeld van.” De inloopbijeenkomsten worden ’s avonds van 19:00 tot 21:30 uur gehouden. Schrijver Kees Kooman, bekend van enkele boeken over de woekerpolisaffaire, is tijdens de avonden aanwezig om te vertellen over zijn ervaringen. Hij betitelt de woekerpolisaffaire als het grootste schandaal uit de financiële geschiedenis van Nederland.

reacties

Gert van Lunteren / Gert van Lunteren Assurantiën BV

Leuk zo’n tocht, misschien komt Ab Flipse nog ‘oude bekenden’ uit Harderwijk en omgeving tegen :) !

Prettige dag allemaal,

Gert van Lunteren / Harderwijk

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...