quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

INPERKING INCASSORECHT WORDT OPGESCHORT

Adfiz reageert positief op de opschorting van de inperking van het incassorecht.


9 september 2014

Adfiz maandag: "Vandaag is in de Tweede Kamer gesproken over het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015. Daarin stond onder meer het voorstel het recht op premieincasso door het intermediair te laten vervallen voor producten onder het provisieverbod. Wij voeren al anderhalf jaar actief lobby op het behoud van het incassorecht. Daarbij hebben we benadrukt dat het inperken van het recht in de huidige marktverhoudingen neer komt op het afschaffen van intermediair-incasso (omdat aanbieders steeds nadrukkelijker de directe relatie met de klant zoeken). En hoe dit nadelig uitpakt voor de klant.

"De politiek geeft aan oog te hebben voor feit stapeling van wetgeving de positie van het intermediair steeds meer in het gedrang komt en dat zij tijd en ruimte nodig heeft om in het nieuwe model te werken. Wij waarderen het zeer dat politieke partijen naar onze argumenten geluisterd hebben, en besloten hebben nu nog niet in te grijpen. De inperking van het incassorecht wordt opgeschort. De intentie blijft om incassorecht in te perken, maar komt in 2017 opnieuw op tafel waarbij ook wordt gekeken naar het belang van de consument in het kader van premie-incasso.

"De minister heeft in zijn antwoord ook nog expliciet benoemd dat hij toegevoegde waarde ziet in een intermediair kanaal dat vanuit de positie van de klant werkt."

reacties

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Een mooi succes. De lobby levert natuurlijk nooit 100% succes op en op elke mening en uiting valt wel iets aan te merken.
Voor al die collega's die niets doen, wel kritiek uiten en graag meevaren op de resultaten die wel en met enige regelmaat geboekt worden..... meld je eens ergens aan, laat je informeren en doe mee (nee, niet de postcodeloterij!). 100% organisatie zal misschien niet reëel zijn, maar het moet toch mogelijk zijn om meer dan 80% te realiseren? Dat maakt zeker indruk.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

@Berend Helemaal mee eens!!!!!!!!!!!!!!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...