quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

MEESTE SAMENWONENDEN HEBBEN GEEN FINANCIEEL PLAN

In het kader van de Dag van de scheiding liet de Federatie Financieel Planners ruim 500 samenwonenden ondervragen over hun financiële huishouding om inzicht te verkrijgen in de manier waarop zij hun zaken op financieel gebied hebben geregeld. Slechts 15 procent van de ondervraagden maakt een financieel plan.


11 september 2014

FFP-directeur Bert Sonneveld noemt het "schrikbarend" dat de meerderheid van de samenwonenden (al dan niet getrouwd, met of zonder contract of geregistreerd partnerschap) geen financieel plan heeft. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de samenwonenden geen pensioen opbouwt. "Onze ervaring is dat het uiteindelijk veel geld, verdriet en gedoe scheelt als je van te voren afspraken maakt en deze afspraken vast laat leggen”, aldus Sonneveld.

“Een financieel plan biedt in veel gevallen rust en duidelijkheid. Vooral wanneer samenwonenden uit elkaar gaan voorkomt een financieel plan teleurstellingen. In een financieel plan worden afspraken opgenomen over onder andere de woning, pensioen en betalingen.” De ervaring van de bijna 4000 financieel planners van de FFP is dat juist bij samengestelde gezinnen het heel belangrijk is dat er vastgelegd wordt hoe de financiële huishouding eruit ziet, omdat hun situatie complexer is. Sonneveld: “Eén of beide ouders hebben eerder een relatie met kinderen gehad, ze hebben misschien nog schulden uit een eerdere hypotheek en betalen wellicht alimentatie. Om maar enkele voorbeelden te noemen die het ingewikkelder maken.”

reacties

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Vanuit mijn praktijkervaring (sinds 1999) kan ik deze zorgwekkende situatie alleen maar beamen. Ik tref bij nieuwe relaties zelden mensen die in het verleden een financieel plan hebben laten opstellen en ervaar dat mensen die een financieel plan hebben laten opstellen veelal afzien van onderhoud.
De navolgende ervaringen hebben wij binnen Neutralis:

Wanneer nemen mensen uit eigen beweging contact op?
Mensen met een acute behoefte aan begeleiding zoals bij het kopen van een huis, ontslag, arbeidsongeschiktheid, pensionering, overlijden en echtscheiding. Met uitzondering van het kopen van een huis zijn de werkzaamheden er doorgaans op gericht de financiële schade te beperken.
Zelden wordt er contact opgenomen om een plan op te stellen om persoonlijke wensen en doelstellingen te realiseren terwijl hier juist heel veel waarde kan worden toegevoegd. Ook bij verandering van werkgever of bij wijzigingen in Wet- en Regelgeving wordt er zelden contact gezocht terwijl dit verregaande gevolgen kan hebben voor het netto besteedbare inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Drempel:
De investering in het laten opstellen van een financieel plan en het onderhouden ervan is veelal een te hoge drempel. Indien er vervolgens geen direct uitzicht is op het behalen van een direct financieel gewin neemt de belangstelling al snel af.
Hierbij komt ook nog eens dat er veel adviseurs zijn die ondanks het provisieverbod nog sterk productgericht adviseren waardoor het belang van integraal financieel advies aan de consument te weinig inzichtelijk wordt gemaakt.
Daarnaast speelt de hoogte van het tarief ook een belangrijke rol waarvan het grootste deel noodzakelijk is voor de dekking van de doorlopende kosten om het beroep goed te kunnen uitoefenen.
Tenslotte draagt het ontbreken van het level playing field en het met btw belasten van financieel advies zonder productintentie niet bij aan het verlagen van de drempel.

Wie hebben de financiën wel goed voor elkaar?
Binnen Neutralis onderscheiden we drie groepen die de financiën goed voor elkaar hebben en dan ook bereid zijn om in financiële planning te investeren:
1. mensen voor wie de investering in een financieel plan en in het onderhoud goed te betalen is;
2. mensen die vanuit nature graag grip willen hebben op de eigen financiën en die bereid zijn om in deze zekerheid te investeren;
3. mensen die een negatieve ervaring (overlijden, ziekte, scheiding) hebben meegemaakt en die als gevolg daarvan de toegevoegde waarde van een financieel plan zijn gaan inzien.
Helaas vertegenwoordigen deze groepen niet de meerderheid van de Nederlandse bevolking terwijl het hebben van een financiële planning juist voor iedereen van grote toegevoegde zou zijn.

Oplossing:
Helaas is de oplossing niet eenvoudig en zal er op veel vlakken gewerkt moeten worden aan het vergroten van het bewustzijn dat het hebben van een goed financieel plan bijdraagt aan het leven dat mensen graag willen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat financial (life) planning een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van veel maatschappelijke problemen en ik hoop dan ook dat er snel steeds meer mensen komen die dit ook gaan inzien.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...