quote

"Principe levenslange uitkering is verankerd in Pensioenwet en ik wil daar niet aan tornen" Staatssecretaris Klijnsma

stelling

"Financiële sector heeft behoefte aan minister die de teugels weer laat vieren"

nieuws

ZALM VOORSPELT OPLEVING NEDERLANDSE ECONOMIE

“We komen nu in een periode terecht waar we echt een opleving van de Nederlandse economie zullen zien", aldus Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter ABN Amro, in een boek van Achmea met 35 interviews met Nederlandse topbestuurders.

 


18 september 2014

Achmea brengt via het initiatief De Kamer bestuurders met elkaar in contact om kennis en ervaring te delen en samen tot verbeteringen te komen. Als onderdeel van De Kamer heeftt Achmea een bundeling van 35 persoonlijke interviews met Nederlandse

topbestuurders gepubliceerd over kansen en bedreigingen, trends en ontwikkelingen voor zakelijk Nederland. Roelof Konterman, lid van de Raad van Bestuur van Achmea, heeft het eerste exemplaar overhandigd aan oud-minister-president Jan Peter Balkenende.

In het boek komen onder meer aan het woord bestuursvoorzitter Gerrit Zalm, Joanne Kellermann (DNB), Dick Benschop) (Shell), Ben Verwaayen (British Telecom), Ronald van Zetten (Hema) en Maxime Verhagen (Bouwend Nederland). Konterman: "Op tal van manieren faciliteren we de maatschappelijke dialoog, vanuit de overtuiging dat we alleen door samen te werken, grote maatschappelijke uitdagingen op kunnen lossen. Dit geldt ook voor de uitdagingen waar 'zakelijk Nederland' mee te maken heeft. Het tempo waarop markten veranderen versnelt. Door bestuurders van grote ondernemingen, brancheorganisaties en semipublieke organisaties met elkaar in contact te brengen, dragen we bij aan het vinden van een oplossing voor deze uitdagingen."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KAMERVRAGEN NIJBOER OVER AFM-LEIDRAAD BOETERENTE

  Henk Nijboer (PvdA) heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de net verschenen AFM-leidraad 'Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek '. Nijboer wil onder andere weten wat de fiscale consequenties zijn. 

 • CONSUMENTENBOND: "HYPOTHEEKADVIES MOET BETER"

  Een steekproef van de Consumentenbond met mysteryshoppers laat zien dat "hypotheekadviestrajecten gebreken vertonen. Met name de onduidelijkheid over het aantal geldverstrekkers dat door hypotheekadviseurs wordt vergeleken stuit ons tegen de borst". 

 • CALLAS LANCEERT TOP VERZEKERING

  Callas heeft tijdens het SEH Lentecongres de Top verzekering geïntroduceerd als aanvulling op de woonlastenverzekering. Risicodrager is Credit Life.

 • VAN HOOIJDONK ERKEND FINANCIEEL ADVISEUR VAN HET JAAR

  Gijs van Hooijdonk van De Hypotheker te Breda is tijdens het SEH Lentecongres uitgeroepen tot de eerste Erkend Financieel Adviseur van het Jaar.

 • DNB-BOETE VAN HALF MILJOEN EURO VOOR AON HEWITT

  DNB heeft Aon Hewitt Risk FInancial Management een last onder dwangsom van een half miljoen euro en een bestuurlijke boete van 10.000 euro opgelegd.

 • DELTA LLOYD INTRODUCEERT VARIABEL PENSIOEN

  Met Variabel Pensioen speelt Delta Lloyd in op de Wet verbeterde premieregeling.   

 • DNB GESTART MET UITVOERING COULANCEREGELING DEPOSITOGARANTIESTELSEL

  DNB is begonnen met de uitvoering van de coulanceregeling van de minister van Financiën voor consumenten die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op het depositogarantiestelsel. Een deel van de voormalige klanten van DSB, Icesave, Indover en Van der Hoop komt over een beperkte periode in aanmerking voor aanvullende wettelijke rente over hun uitkering. 

 • "BANKSPAREN GEEN ALTERNATIEF IN TWEEDE PIJLER"

  Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meent dat banksparen niet kan worden gezien als alternatief voor premieregelingen en pensioenverzekeringen in de tweede pijler.

 • VERBOND: "DUBBELFUNCTIE AFM ONGEWENST"

  Het Verbond van Verzekeraars is kritisch over het aanpassen van reclameregels rondom risicovolle financiële producten. Dat blijkt uit de consultatiereactie van het Verbond op de voorgestelde aanpassing van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen.  

 • PENSIOENLEEFTIJD WERKNEMERS IN 2016 NIET GESTEGEN

  Voor het eerst in tien jaar is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan niet gestegen. In 2016 was de pensioenleeftijd 64 jaar en 5 maanden, net als in 2015. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Meer nieuws...

New Financial Forum

VU-STUDENTEN EN HET NEW FINANCIAL FORUM

“Er is geen directe link tussen een duurzaam beleid van financiële dienstverleners en het vertrouwen van consumenten. Consumenten verwachten een duurzaam beleid van een bank of verzekeraar, maar gaan zelf voor een lage prijs en hoge kwaliteit van de producten. Een duurzame, groene verzekeraar lijkt bijvoorbeeld weinig kans te hebben als de producten en diensten er duurder door zouden worden. Duurzaamheid zal je daarom wettelijk moeten afdwingen.”   Dit was een van de ...   Lees meer »

Michiel Brandt - Mijn passie is scheppen uit verbinding. Gedeelde leidende principes brengen meer.