quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

"DIGITAAL COMMUNICEREN KRIJGT MOMENTUM"

Twee jaar geleden ontwikkelde CCS een dienst waarmee documenten en berichten via een digitale postbus kunnen worden uitgewisseld. "Nu een aantal grote verzekeraars en service providers - zoals De Goudse, ASR, Nh1816 en Voogd & Voogd - deze dienst omarmt, krijgt digitale communicatie tussen verzekeraars en intermediair momentum", zegt Hans van Oosterom van CCS.


19 september 2014

De groep gebruikers kan nu snel uitgebreid worden, aldus Van Oosterom, specialist online communicatie en ketenintegratie bij CCS. "Niet alleen kan hiermee veel aan portokosten worden bespaard, ook voor het intermediair zijn de voordelen legio. Alle documenten zijn digitaal beschikbaar in het digitaal dossier en kunnen direct online aan de klant aangeboden worden."

“Het grote voordeel van de digitale postbus is dat we onze correspondentie en polisdocumenten nu digitaal kunnen aanbieden aan tussenpersonen", zegt Sander Bruins, ICT-manager bij Nh1816. "Deze digitale documenten verschijnen volledig automatisch in de werkvoorraad van de polis- en schadebehandelaars in het softwaresysteem van de tussenpersoon. Ze staan daarmee direct klaar voor verwerking, wat een aanzienlijke tijdswinst oplevert."

“Onze klanten hebben veel behoefte aan deze vorm van ketenintegratie”, constateert Michael de Nijs, directeur van Voogd & Voogd. De koppelingen met CCS zijn wat dit betreft een stap in de goede richting. "Wel is de wens van Voogd & Voogd dat marktpartijen toegroeien naar één platform zodat ketenintegratie eindelijk goed vorm krijgt", aldus De Nijs.

reacties

Peter Ramaker / Financieel Adviesburo Peramaker

Sander en Hans, zeer mooie ontwikkelingen, nu moet de slag geslagen, in vervolg op Michael - nu partners vinden: SIVI, Meetingpoint, Adfiz, DAK e.d.

Succes,
Peter.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...