quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

PENSIOENFONDSEN FUNDEN MUNT HYPOTHEKEN

De nieuwe aanbieder MUNT Hypotheken heeft de ambitie om binnen enkele jaren meer dan 3 miljard euro aan hypotheken te verstrekken. Bij de ‘first closing’ is al 2 miljard euro opgehaald bij drie Nederlandse pensioenfondsen die direct gaan investeren in woninghypotheken: Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Pensioenfonds Hoogovens (SPH) en Pensioenfonds PGB.
 


19 september 2014

MUNT Hypotheken biedt hypotheken aan via onafhankelijke hypotheekadviseurs. Er wordt via landelijke hypotheekketens gedistribueerd zoals De Hypotheker, Van Bruggen Adviesgroep en HypotheekCompany, maar ook via zelfstandige hypotheekprofessionals en web-based advieskanalen zoals de hypotheekservice van Vereniging Eigen Huis. “We kennen deze partijen goed dankzij onze jarenlange ervaring in de hypotheekbranche", zegt directeur Jeroen Looman van MUNT Hypotheken. In eerste instantie krijgen circa 150 kantoren de beschikking over het nieuwe hypotheekarrangement. "Bij verdere groei kunnen we het netwerk van intermediairs verder uitbreiden.”

MUNT Hypotheken kenmerkt zich naar eigen zeggen door een transparant productaanbod en snelle duidelijkheid over toekenning van de lening. De verwerking van alle hypotheekaanvragen verloopt exclusief via FirstBrick, de zusterorganisatie van FlexFront. Het introductietarief met variabele rente bedraagt 2,3 procent, 10 jaar vast NHG 3,0 procent en 20 jaar vast 3,7 procent. Op dit moment behoren deze tarieven tot de scherpste van de markt.

Ook de condities zijn eigentijds en klantgericht, zegt Looman. Zo wordt de rente bij aflossen automatisch aangepast en bestaat de mogelijkheid om uit eigen middelen boetevrij af te lossen. “De Nederlandse hypotheekmarkt is de afgelopen jaren onnodig complex gemaakt door de vele aanvullende financiële producten die werden aangeboden. Door terug te gaan naar de basis denken wij dat we een serieus alternatief bieden voor de Nederlandse consument”, aldus Looman.

 

Aantrekkelijk rendement

Vanwege het aantrekkelijke rendement en het beperkte risico zijn woninghypotheken een interessante beleggingsvorm voor institutionele beleggers. Pensioenfondsen worden al langer aangespoord om meer te investeren in de Nederlandse economie. “Wij zijn trots dat we tot de eerste fondsen behoren die daarin hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt Inge van den Doel, directeur vermogensbeheer bij PMT. “Bovendien realiseren we ook een goed rendement voor onze deelnemers.” Naar verwachting zullen ook andere Nederlandse pensioenfondsen het voorbeeld volgen.

 

Meer informatie over MUNT Hypotheken op de website.

reacties

Leon Brummelhuis / Neutralis business consultants & financial life planners

Mooi initiatief en sluit ook mooi aan bij denken vanuit betekenis:

Wij zien dat (mensen in) organisaties, bij gebrek aan een beter alternatief genoegen nemen met bestaande structuren die meer en meer knellen en minder en minder werken.

Hierbij geloven wij dat het denken vanuit betekenis de sleutel tot duurzaam rendabele organisaties is. Organisaties waarin mensen werken vanuit hun persoonlijke drijfveren, primair gericht op het belang van anderen. Organisaties waarvan de mensen zich realiseren dat het streven naar winst niet betekenisvol is maar het streven naar betekenis wel winstgevend.

Het is onze passie om mensen in organisaties te helpen optimaal van betekenis te kunnen zijn zonder hierin belemmerd te worden door zichzelf en/of door anderen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...