quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

GRAAFSMA VAN START MET FINANCIEEL VERBOND

Met de publicatie van het artikel 'Claimclubs bundelen krachten' in het FD ziet het Financieel Verbond het levenslicht. Initiatiefnemer is René Graafsma (Claimexperts) die samenwerkt met Pieter Lijesen (Woekerpolisproces), Ab Flipse (Woekerpolis.nl) en Bert Jan Tiesinga (Wakkerpolis). De website financieelverbond.nl biedt een podium voor "alle claimclubs, hun acties en hun tarieven".


22 september 2014

"Het Financieel Verbond is geen kleinschalig en plotseling initiatief", zegt Graafsma. Er zijn al verschillende besprekingen geweest met bestaande claimorganisaties die zich bezighouden met het verhalen van de schade op ´woekerpolissen´. "Enkele weken geleden was er een initiatief van BNR Nieuwsradio om een gesprek te hebben over de communicatie betreffende de compensatieregelingen van de verzekeraars", vertelt Graafsma. "Omdat de verzekeraars niet aan de uitzending wilden deelnemen ging het verhaal niet door." Het Financieele Dagblad pakte het onderwerp wel op en sprak onder meer met vertegenwoordigers van de grootste claimclubs.

Volgens Graafsma is de tijd inmiddels rijp voor een krachtenbundeling van de claimclubs. "Op dit moment zijn er meerdere bepalende procedures aan de orde, bij rechtbanken en bij het klachteninstituut Kifid (vele tientallen ‘speerpuntdossiers’). De zaken staan alle met elkaar in verband, regelmatig zijn er schikkingen en uitspraken. Daardoor ontstaat er een gemeenschappelijke lijn waardoor een ‘Verbond’ ook vanzelf ontstaat. Om niet verzand te raken in eindeloze procedures bij het klachteninstituut of bij de rechtbanken ligt een goede samenwerking van de relevante organisaties voor de hand."

 

Missie

Op de website beschrijft Graafsma de 'missie' van het Financieel Verbond: "Het initiatief beoogt, in eerste instantie, organisaties en krachten te bundelen die werken aan het verhalen van schade, het realiseren van claims, op verzekeraars die ten opzichte van de polishouders schadeplichtig zijn omdat er sprake is van beleggingsverzekeringen die ‘woekerpolissen’ bleken te zijn."

"Met de tijd zal het Financieel Verbond zich verder ontwikkelen als de vertegenwoordiger van de belangenbehartigers, voor die zaken waarin een gemeenschappelijk belang kan worden gevonden. Gesprekken met ‘de politiek’, ‘de toezichthouders’ en ‘organisaties van verzekeraars en intermediairs’ zijn daar een voorbeeld van."

Het Financieel Verbond gaat een nieuwsbrief uitbrengen. Aanmelden kan via deze

link

.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...