quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ODIN IN ZEE MET BELANGENCLUBS WOEKERPOLIS

Stichting Odin gaat samenwerken met de Vereniging Woekerpolis.nl en WoekerpolisVrij.


26 september 2014

Volgens Odin hebben consumenten hierdoor nu via één ingang toegang tot alle mogelijkheden om hun woekerpolis maximaal aan te pakken, waarbij zij steeds worden begeleid door de beste professionals.
Odin: "Consumenten die zich aanmelden voor Integraal Ontwoekeren, worden automatisch door Odin aangemeld bij de Vereniging Woekerpolis.nl. Hierdoor zijn consumenten verzekerd van extra compensatie als een massaclaim slaagt. De aanmelding is gratis. Daarnaast blijft het mogelijk om ook een individuele claimprocedure te starten voor polissen met een hoog claimpotentieel. Stichting ODIN adviseert consumenten op basis van haar eerste analyse welke keuzes het beste bij hun situatie passen. Als uit de eerste analyse van de stichting blijkt dat de polis ook kan worden verbeterd naar de toekomst, dan adviseert de stichting consumenten om dit via hun eigen advieskantoor of via een door Stichting ODIN geselecteerd onafhankelijk advieskantoor te doen. Door de nieuwe samenwerking met WoekerpolisVrij kunnen consumenten nu ook kiezen voor het ‘doe het zelf’ 7-stappenplan van WoekerpolisVrij om de woekerpolis om te zetten naar een beter product. Als consumenten voor deze oplossing kiezen, meldt Stichting ODIN de klant aan bij WoekerpolisVrij. Heeft een klant tijdens het 7-stappenplan specialistische hulp nodig, dan wordt de consument in contact gebracht met een speciaal daarvoor opgeleid advieskantoor uit het ODIN netwerk, om samen met de consument het stappenplan af te ronden."
Volgens Odin is dit de eerste full service dienst in de markt voor zowel het claimen als het verbeteren van de woekerpolis.

reacties

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Persoonlijk hoop ik dat alle belangenorganisaties zich zullen verenigen om samen met de aanbieders tot een definitieve en duurzame oplossing voor de consument en voor de branche te komen. Volgens mij kent dit dossier helaas uitsluitend verliezers en ik vraag me dan ook af of er ooit tot een oplossing gekomen wordt wanneer iedereen het maximale voor zichzelf eruit wil (blijven) halen. Al met al zorgt het woekerpolisdossier ervoor dat er vooral naar het verleden wordt gekeken en er te weinig oog is voor de positieve veranderingen die er ook zijn in onze branche. Laten we ons er met zijn allen (belangenorganisaties, adviseurs, aanbieders en ook de klant) voor inzetten om dit dossier zo snel mogelijk te sluiten en onze energie te steken in de verdere verbetering van deze prachtige branche.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...