quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ZELFDE PENSIOENREGELING METAALSECTOREN

Werknemers en werkgevers in de sectoren Metaal en Techniek en Metalektro zijn het eens over een nieuwe pensioenregeling voor de pensioenfondsen PMT en PME. Beide bedrijfstakken krijgen vanaf 2015 dezelfde pensioenregeling. Dat betekent één pensioenregeling voor 540.000 werknemers bij 34.000 ondernemingen. FNV Metaal gaat het principeakkoord met een positief advies ter goedkeuring voorleggen aan de leden.


26 september 2014

Jos Brocken, landelijk bestuurder FNV Metaal: “Eén pensioenregeling voor beide technieksectoren biedt veel voordelen. Wie in de techniek van baan wisselt, gaat regelmatig van de ene naar de andere sector. Als je pensioenregeling dan hetzelfde blijft, is dat wel zo prettig. Soms zijn er in een concern nog twee regelingen. Een obstakel in de arbeidsmobiliteit is daarmee verdwenen. Ook de uitvoeringsorganisatie is gebaat bij het wegnemen van allerlei verschillen tussen de pensioenregelingen in de techniek en metaal.”

Binnen de beperktere speelruimte hebben werkgevers en werknemers in de sectoren Metaal enTechniek en Metalektro de afgelopen periode onderhandeld over een nieuwe, gezamenlijke pensioenregeling. Er is volgens FNV Metaal lang gepraat om te zoeken naar een pensioen dat voor werknemers, gepensioneerden en werkgevers binnen de beperktere mogelijkheden toch het beste te bieden heeft. "Een robuust en betaalbaar inkomen voor de oude dag met een stabiele premie. Vakbonden en werkgeversorganisaties in de technieksectoren zijn er nu uit. De komende vijf jaar gaat de franchise stapsgewijs omlaag. In totaal wordt de franchise 1.000 euro lager. Zonder deze wijziging zou de franchise echter met 300 tot 500 euro per jaar zijn gestegen", aldus FNV Metaal.

Brocken: “Dat betekent dat werknemers over een groter deel van het loon pensioen gaan opbouwen. Dat compenseert het effect van de beperking van de opbouw van 1,9% naar 1,875% zoals dat door de overheid is besloten. Vooral de lagere inkomens profiteren daarvan, maar ook de pensioenopbouw van mensen met het gemiddelde inkomen in de sectoren van 35.000 euro blijft zoveel mogelijk op peil”.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...