quote

"De financieel adviseur zal zich opnieuw moeten uitvinden. Wij kunnen hem helpen een voortrekker te worden" Bas de Voogd in VVP-special Business Support

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

"VERZEKERAARS RIEPEN ELLENDE OVER ZICHZELF AF"

Acht jaar na het begin van de woekerpolisaffaire ontvangt Kifid nog steeds nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen. "Met name drie elementen leiden tot klachten: het beleggingsverlies, de hoogte van de overlijdensrisicopremie en de kostenbelading", zegt Financiële Ombudsman Nol Monster in De Onderlinge. "Door de hardnekkig voortdurende kostenversluiering kun je bijna zeggen dat verzekeraars alle ellende over zichzelf hebben afgeroepen.”


6 oktober 2014

Voor de kostenbelading van beleggingsverzekeringen heeft Monster maar één kwalificatie: "Schandalig.". In De Onderlinge, het blad van de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijn, zegt Monster verder erg blij te zijn met de invoering van het provisieverbod bij de verkoop van complexe producten. “Geweldig!”, zegt hij. “Toen ik Financiële Ombudsman werd, heb ik me over dat voor buitenstaanders onzichtbare betalingsverkeer zeer verbaasd. Natuurlijk hadden we kunnen begrijpen dat zo’n tussenpersoon ook moet worden betaald, maar zo was het verdienmodel nu eenmaal. Overigens gaat de nieuwe manier van werken natuurlijk ook niet altijd zoals het moet. Wie vierduizend euro voor een hypotheekadvies moet betalen, waarvoor alleen maar een paar telefoontjes nodig zijn geweest, heeft daar op z’n zachtst gezegd een aantal vraagtekens bij.”

 

Taak voor consument

Klachten over schadeverzekeringen hebben vaak betrekking op het niet nakomen door de adviseur van zijn zorgplicht. Monster: “Als een adviseur weet dat er iets in de persoonlijke omstandigheden van zijn cliënt is veranderd, moet er bij hem een lichtje gaan branden als zijn cliënt er zelf niet aan heeft gedacht dat het verzekeringstechnische consequenties heeft. Lastig is ook als een aanbieder een nieuw product heeft ontwikkeld dat duidelijk beter en bovendien goedkoper is dan het oude product. Soms komen mensen daar pas jaren later achter en klagen dan over hun adviseur dat die eerder had moeten vertellen dat er een nieuw product op de markt was. Zo’n adviseur antwoordt dan dat hij zijn klanten niet elke keer het hele productenaanbod kan gaan doorbellen en dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Ik vind het ook een taak van de consument zelf om zich wat dat betreft op de hoogte te houden.”

 

Kifid schrapt dubbele beoordeling

Aanleiding voor het interview met de Financiële Ombudsman is de nieuwe wijze van klachtbehandeling van Kifid met ingang van 1 oktober. Tot voor kort gaf eerst de Ombudsman een oordeel over klachten en vervolgens – als de consument dit wilde – de Geschillencommissie. Deze dubbele beoordeling is nu afgeschaft. De Ombudsman legt zich voortaan uitsluitend toe op bemiddeling. Het geven van oordelen gebeurt alleen door de Geschillencommissie. Sinds 1 oktober is de procedure bij de Geschillencommissie voor de consument gratis.

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Ik ben reuze benieuwd of meneer Monster kan aangeven waar ik een hypotheek kan regelen met een "paar telefoontjes". IK ben er namelijk maar druk mee, ook en vooral met de beoordeling van stukken, de vastlegging van een advies, en het tevredenstellen van de informatiehonger van aanbieders. Oh, en ook graag wat van die klanten die 4.000 euro willen betalen, die kom ik ook al niet tegen! Het zal toch niet zo zijn dat dit voorbeeld geheel aan de verbeelding van de heer Monster is ontsproten?

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Albert, een juiste conclusie die je trekt met die 4000,00 euro even makkelijk verdienen. De heer Monster geeft zichzelf een Brevet van Onvermogen als het om het beoordelen van het provisiemodel gaat. Dat hij het provisieverbod bij complex geweldig vindt mag zo zijn, het is zijn mening, maar daarmee is de woekerpolisaffaire niet opgelost. Immers het provisiekosten gedeelte is daarbij van weinig en geen belang, maar dat noemt hij dus niet. Ik mis van zijn kant de info dat verzekeraars bij beleggingsverzekeringen in het verleden kosten doorberekenden die in geen verhouding stonden met de inleg/premie en waar de consument en het intermediair gewoon helemaal niets van af wist. Hoofdbrekens hebben de verzekeraars blijkbaar met dit dossier en wellicht ook het Kifid die vele claims van klanten moeten behandelen. Van klanten die zich blijkbaar laten bijstaan door professionele ontwoekeraars.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

De heer Monster heeft de situatie van zijn verdien model als voorbeeld genomen, €4000,- verdienen met een paar telefoontjes.
Jammer dat in dit land zulk een mirakel op zo'n post kan en mag zitten.
Geeft aan hoe het bij de overheid werkt ( niet werkt dus).
En de woeker polis affaire is werkelijk door de maatschappijen in samen werking weer met die overheid (Waarbeke) over hun zelf heen geroepen.
En zo gaat het met alles als de overheid met een oplossing komt. Want de oplossing ( van de overheid) is altijd erger dan de kwaal
Net als de opmerking van Dijsselbloem vanmorgen dat overcreditering heeft geleid tot de crises (JA. ) En onze kinderen maar laten lenen voor de studie ( wat gebeurt hier dit spreek elkaar tot tegen, O ik weet het al er zit een glazen wand tussen de minister van onderwijs en de minister van financiën,. .dus ze kunnen elkaar niet verstaan en gebaren taal beheersen ze niet blijkbaar
Geert Sijbring

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • CLIËNT BOORT VERGEEFS REISPOLIS AAN

  Wie op reis naar de tandarts moet, kan de kosten daarvan niet claimen op de reispolis als sprake is van achterstallig gebitsonderhoud. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-370.

 • "HYPOTHEEKPOLIS HAD MAKKELIJK KUNNEN WORDEN OMGEZET IN SPAARHYPOTHEEK"

  "Hoe eenvoudig hadden veel hypotheekpolissen niet omgezet gekund naar spaarhypotheken!" Zo reageert Albert van der Poll (Van der Poll Financiële Diensten) op de VVP-stelling van deze week: 'Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken in woekerpolisaffaire'. 

 • PENSIOEN: BEPERK HET AANTAL KEUZES

  Vereenvoudigen keuzes en inspelen op intuïtie leidt tot betere pensioenkeuzes, blijkt uit een literatuurstudie en internationale vergelijking door Henriëtte Prast (Tilburg University) voor Netspar.

 • DIRECTIEVOORZITTER MONUTA NEEMT AFSCHEID

  Gert-Hein de Heer zal eind 2017 afscheid nemen als directievoorzitter van Monuta Holding.

 • CLAIMSTICHTINGEN SUPERTROTS OP EERSTE GROTE SUCCES

  "Dit is het eerste grote succes voor de belangenorganisaties die al jarenlang strijden voor een oplossing." Dit schrijven Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces in een gezamenlijk persbericht over het compensatieakkoord dat zij hebben bereikt met Allianz. Aanmelden bij de belangenorganisaties met polissen van Allianz is vanaf vandaag niet meer mogelijk.

 • ALLIANZ BEREIKT AKKOORD MET CLAIMSTICHTINGEN

  Allianz heeft een akkoord bereikt met Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces over het tegemoetkomen van polishouders van beleggingsverzekeringen die in het verleden zijn verkocht. Alle polishouders die zijn aangesloten bij de drie claimstichtingen profiteren van de compensatieregeling. De tegemoetkoming verschilt per polishouder omdat elke individuele situatie anders is. Volgens de claimstichtingen gaat het om een substantiële vergoeding met een minimum van 500 euro per polis.

 • SLECHTS KWART VERZEKERAARS FORMULEERT DUURZAAMHEIDSDOELEN VOOR BELEGGINGSBELEID

  Slechts een kwart van de Nederlandse verzekeraars formuleert duurzaamheidsdoelstellingen voor het beleggingsbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). 

 • NN START PROEF MET PREPAID AUTOVERZEKERING

  Nationale-Nederlanden en Vodafone starten een proef met de prepaid autoverzekering Bundelz. 

 • SWIM FOR TIM DINNER INMIDDELS VOLGEBOEKT

  Het Swim for Tim Dinner op 3 juli is inmiddels volgeboekt.

 • INHAALSLAG OUDEREN OP SOCIAL MEDIA

  Acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of Twitter. De afgelopen jaren is het gebruik hiervan onder ouderen toegenomen, terwijl dit onder jongeren nauwelijks is veranderd. Dat meldt het CBS bij het verschijnen van de publicatie ICT, Kennis en Economie 2017.

Meer nieuws...