quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

TOEZICHTSKOSTEN KUNNEN NIET ONBEPERKT STIJGEN

De sector noemt het een goede zaak dat de Tweede Kamer onbeperkte stijging van toezichtkosten heeft beteugeld.

 


8 oktober 2014

De Tweede Kamer nam dinsdag bij de Wet bekostiging financieel toezicht ook een amendement aan van Aukje de Vries (VVD) waarmee onbeperkte stijging van de toezichtkosten aan banden wordt gelegd. Volgens het amendement mogen de huidige toezichtkosten van DNB en AFM alleen worden gecorrigeerd voor inflatie. Alleen als in bijzondere omstandigheden het toezicht moet worden aangepast, heeft het kabinet de vrijheid de toezichtkosten te verhogen. Dat moet dan wel nadrukkelijk worden worden gemotiveerd en die motivatie moet aan de Kamer voorgelegd.

De Pensioenfederatie vindt het een goede zaak dat "het comply or explain principe wettelijk wordt verankerd bij toezichtkosten, te meer omdat de overheidsbijdrage aan het financieel toezicht wordt geschrapt. Door het vervallen van de overheidsbijdrage bestaat er bij de overheid zelf geen financiële prikkel meer om de toezichtkosten binnen de perken te houden. Door het amendement wordt een transparante discussie over toezichtkosten geborgd".

Verbondsdirecteur Leo de Boer twittert: "Mooi: zojuist via amendement @aukjedevries kostenplafond toezicht in wet verankerd: 'de (be)vries norm'."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...