quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

HARTMAN EN HERMANS VERTREKKEN BIJ ADFIZ

Hanneke Hartman vertrekt op 1 december bij Adfiz. Zij was vier jaar algemeen directeur. Ook voorzitter Loek Hermans heeft zijn vertrek aangekondigd.


8 oktober 2014

Hartman gaat met pensioen. “Mijn echtgenoot is al enige tijd de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. De tijd is voor mij gekomen ruimte te creëren voor de plannen die wij samen nog hebben."

Hartman kwam vier jaar geleden over van de AFM en ging van start bij de gefuseerde branchevereniging. Volgens Adfiz heeft zij met resultaat de belangen van onafhankelijk adviseurs behartigd bij de politiek in Den Haag en richting aanbieders. "Tegelijkertijd heeft zij leiding gegeven aan de transitie van Adfiz na de fusie naar een efficiënte en effectieve organisatie, die de leden ondersteuning biedt en blijft bieden bij de uitdagingen waar zij voorstaan in een markt die volop in beweging is. Die uitdagingen zijn voor de komende vijf jaar benoemd en in plannen vertaald. Bij haar vertrek ligt er een heldere visie op de toekomst klaar die is vormgegeven in een stevig meerjarenplan 2015-2020", aldus Adfiz.

Volgens Adfif valt haar vertrek samen met een nieuwe fase die de branchevereniging en haar leden ingaan. "Een fase waarin zowel de Adfiz organisatie als de leden toekomstgericht gaan bouwen op het nieuwe fundament dat de afgelopen jaren is gecreëerd."

Voor Loek Hermans is dit aanleiding om ook zijn naderend afscheid aan te kondigen. Hermans: “Het past goed om de implementatie van het meerjarenplan in handen te geven aan een ondernemer die lid is van Adfiz en zelf leiding geeft aan een adviesbedrijf. De komende tijd vraagt om een voorzitter die als geen ander de dagelijkse praktijk van het adviesbedrijf kent en ervaart.“

Hermans blijft voorzitter tot een nieuwe directeur is benoemd en er de tijd is genomen om in alle rust een nieuwe opvolger voor hem te vinden.

reacties

Nico van Koesveld / Van Koesveld Financiële Diensten

Heerlijk bericht, had van mij paar jaar eerder gemogen. Dan was er minder geld door het putje gelopen. NBVA en NVA samengevoegd en toch gepresteerd om het ledental te halveren. Is op zich toch een prestatie van formaat.(#not) Zou de club failliet zijn? Dit lijken mensen te zijn die drijven op een old boys netwerk, maar de realiteit in de markt totaal gemist hebben om daar goed op in te spelen. Druk met zichzelf, maar niet met de klant.

En nu maar hopen dat de ondankbare taak door capabele man/vrouw voortgezet wordt en we eindelijk een echte belangenvereniging krijgen. Iedereen in de financiële branche is georganiseerd, behalve de tussenpersoon, of hoe je de financieel adviseur tegenwoordig ook wilt benoemen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...