quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

WOEKERPOLISSEN: AFM SLAAT VERZEKERAARS HARD OM OREN

Zeer teleurstellend. Zo noemt de AFM het dat verzekeraars de streefcijfers met betrekking tot het zoeken naar oplossingen voor lopende beleggingsverzekeringen niet hebben gehaald.


9 oktober 2014

Voor de 250.000 niet opbouwende beleggingsverzekeringen is halverwege 2014 pas in 52 procent van de gevallen een oplossing gevonden. Een niet opbouwende polis is een polis waar wel geld in gaat, maar die naar verwachting geen vermogen opbouwt. Voor de 620.000 hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen is halverwege 2014 pas voor 36 procent van de lopende beleggingsverzekeringen actie ondernomen.

Dat blijkt uit onderzoek dat de AFM donderdag heeft gepubliceerd. Voor het eerst toont de AFM in deze publicatie de prestaties van de individuele verzekeraars. De verzekeraars hebben hiermee ingestemd. Met name a.s.r., L&G, Reaal en VvAA moeten hun ambitie voor 2014 nog flink verder realiseren.

De AFM vindt de door verzekeraars behaalde resultaten zeer teleurstellend. Zij heeft echter geen sancties of dwangmiddelen. Wel hebben verzekeraars nu met de AFM afgesproken dat zij zich onderwerpen aan tuchtrecht. Hiertoe heeft de AFM met iedere verzekeraar een target afgesproken. Ook deze targets zijn per verzekeraar opgenomen in de publicatie. Als een verzekeraar het target duidelijk niet haalt, kan en zal de AFM een tuchtzaak starten en dit publiceren. Tegelijkertijd onderzoekt de AFM met de minister van Financiën passende wettelijke bevoegdheden. Dit voor het geval tucht onvoldoende bijdraagt.

De toezichthouder: "Hoewel er verschillende verzekeraars zijn die goede resultaten laten zien, hebben verzekeraars ook drie maanden na het verstrijken van de deadline niet het beoogde resultaat van 100 procent gehaald. Er zijn dus nog steeds consumenten die wel premie betalen maar daar naar verwachting geen waarde mee opbouwen."

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2014 hadden verzekeraars voor circa 42 procent van de niet opbouwende beleggingsverzekeringen een oplossing gevonden. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2014 was dat voor circa 52 procent van de niet opbouwende beleggingsverzekeringen het geval. Er is een wisselend beeld. Er is een aantal verzekeraars, zowel grote als kleinere, dat het streefcijfer wel gehaald heeft of dit benadert. Tegelijkertijd heeft een aantal verzekeraars, zowel grote als kleinere, onvoldoende resultaten en onvoldoende voortgang laten zien.
De AFM: "Het feit dat er verzekeraars zijn die het streefcijfer wel gehaald hebben of dit benaderen, laat echter zien dat dit wel mogelijk is. De overige verzekeraars lijken hier nu ook van doordrongen te zijn. Zij lijken in te zien dat op korte termijn de gewenste resultaten moeten worden gehaald, zodat hun klanten met een niet-opbouwende beleggingsverzekering geholpen worden ondanks de omvang en complexiteit van de portefeuilles. Het uitspreken van de ambities door de verzekeraars en de transparantie die zij hier over geven is een goede stap in de richting van het vinden van een oplossing voor alle klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering. De verzekeraars moeten alles op alles zetten om voor hun klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering toch nog in 2014 een oplossing te realiseren. Omdat het belangrijk is dat de meest kwetsbare klanten zo snel mogelijk worden geholpen, heeft de AFM ermee ingestemd dat verzekeraars zich in eerste instantie volledig focussen op klanten met niet opbouwende beleggingsverzekeringen. Besloten is de termijn waarop verzekeraars en adviseurs 80 procent van hun hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen moeten hebben geactiveerd, te verlengen naar einde tweede kwartaal van 2015. Van deze beleggingsverzekeringen is 36 procent geactiveerd of zijn intensieve inspanningen gepleegd om de klant te bereiken."

Ook bij de resultaten bij de hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen ziet de AFM een divers beeld onder de individuele verzekeraars. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2014 hadden de tien grote adviesorganisaties, waaronder een aantal grote banken, circa 41 procent van hun klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering geactiveerd, dan wel ondanks voldoende inspanningen niet bereikt. De AFM verwacht van de adviseurs "eenzelfde uiterste inspanning als van de verzekeraars om de beoogde targets alsnog te behalen".
Hersteladvies

De AFM is zich "bewust van het feit dat het activeren van klanten niet eenvoudig is. Beleggingsverzekeringen zijn complexe producten en daarmee voor veel consumenten lastig te doorgronden. Bovendien zitten niet alle consumenten te wachten op brieven, telefoontjes en gesprekken met verzekeraars. Het vinden van de juiste toon en aanpak is daarmee niet eenvoudig.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat hersteladviezen gegeven worden en dat deze van goede kwaliteit zijn. Het is niet acceptabel als mensen van de regen in de drup belanden. De AFM begrijpt het wantrouwen van sommige klanten, maar vraagt toch aan klanten om wel met verzekeraars in gesprek te gaan. Het is in hun eigen belang. Als klanten twijfelen aan de kwaliteit van het hersteladvies is het verstandig om de AFM hierover te informeren."

De AFM heeft vooralsnog niet op grote schaal onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het bieden van een oplossing aan en activeren van consumenten met een beleggingsverzekering, maar houdt hierop risicogestuurd toezicht. Naar aanleiding van signalen dat verzekeraars en adviseurs zich niet aan de regels houden, heeft de AFM actie ondernomen en zal dit blijven doen.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...