quote

"De financieel adviseur zal zich opnieuw moeten uitvinden. Wij kunnen hem helpen een voortrekker te worden" Bas de Voogd in VVP-special Business Support

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

WOEKERPOLISSEN: AFM SLAAT VERZEKERAARS HARD OM OREN

Zeer teleurstellend. Zo noemt de AFM het dat verzekeraars de streefcijfers met betrekking tot het zoeken naar oplossingen voor lopende beleggingsverzekeringen niet hebben gehaald.


9 oktober 2014

Voor de 250.000 niet opbouwende beleggingsverzekeringen is halverwege 2014 pas in 52 procent van de gevallen een oplossing gevonden. Een niet opbouwende polis is een polis waar wel geld in gaat, maar die naar verwachting geen vermogen opbouwt. Voor de 620.000 hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen is halverwege 2014 pas voor 36 procent van de lopende beleggingsverzekeringen actie ondernomen.

Dat blijkt uit onderzoek dat de AFM donderdag heeft gepubliceerd. Voor het eerst toont de AFM in deze publicatie de prestaties van de individuele verzekeraars. De verzekeraars hebben hiermee ingestemd. Met name a.s.r., L&G, Reaal en VvAA moeten hun ambitie voor 2014 nog flink verder realiseren.

De AFM vindt de door verzekeraars behaalde resultaten zeer teleurstellend. Zij heeft echter geen sancties of dwangmiddelen. Wel hebben verzekeraars nu met de AFM afgesproken dat zij zich onderwerpen aan tuchtrecht. Hiertoe heeft de AFM met iedere verzekeraar een target afgesproken. Ook deze targets zijn per verzekeraar opgenomen in de publicatie. Als een verzekeraar het target duidelijk niet haalt, kan en zal de AFM een tuchtzaak starten en dit publiceren. Tegelijkertijd onderzoekt de AFM met de minister van Financiën passende wettelijke bevoegdheden. Dit voor het geval tucht onvoldoende bijdraagt.

De toezichthouder: "Hoewel er verschillende verzekeraars zijn die goede resultaten laten zien, hebben verzekeraars ook drie maanden na het verstrijken van de deadline niet het beoogde resultaat van 100 procent gehaald. Er zijn dus nog steeds consumenten die wel premie betalen maar daar naar verwachting geen waarde mee opbouwen."

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2014 hadden verzekeraars voor circa 42 procent van de niet opbouwende beleggingsverzekeringen een oplossing gevonden. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2014 was dat voor circa 52 procent van de niet opbouwende beleggingsverzekeringen het geval. Er is een wisselend beeld. Er is een aantal verzekeraars, zowel grote als kleinere, dat het streefcijfer wel gehaald heeft of dit benadert. Tegelijkertijd heeft een aantal verzekeraars, zowel grote als kleinere, onvoldoende resultaten en onvoldoende voortgang laten zien.
De AFM: "Het feit dat er verzekeraars zijn die het streefcijfer wel gehaald hebben of dit benaderen, laat echter zien dat dit wel mogelijk is. De overige verzekeraars lijken hier nu ook van doordrongen te zijn. Zij lijken in te zien dat op korte termijn de gewenste resultaten moeten worden gehaald, zodat hun klanten met een niet-opbouwende beleggingsverzekering geholpen worden ondanks de omvang en complexiteit van de portefeuilles. Het uitspreken van de ambities door de verzekeraars en de transparantie die zij hier over geven is een goede stap in de richting van het vinden van een oplossing voor alle klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering. De verzekeraars moeten alles op alles zetten om voor hun klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering toch nog in 2014 een oplossing te realiseren. Omdat het belangrijk is dat de meest kwetsbare klanten zo snel mogelijk worden geholpen, heeft de AFM ermee ingestemd dat verzekeraars zich in eerste instantie volledig focussen op klanten met niet opbouwende beleggingsverzekeringen. Besloten is de termijn waarop verzekeraars en adviseurs 80 procent van hun hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen moeten hebben geactiveerd, te verlengen naar einde tweede kwartaal van 2015. Van deze beleggingsverzekeringen is 36 procent geactiveerd of zijn intensieve inspanningen gepleegd om de klant te bereiken."

Ook bij de resultaten bij de hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen ziet de AFM een divers beeld onder de individuele verzekeraars. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2014 hadden de tien grote adviesorganisaties, waaronder een aantal grote banken, circa 41 procent van hun klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering geactiveerd, dan wel ondanks voldoende inspanningen niet bereikt. De AFM verwacht van de adviseurs "eenzelfde uiterste inspanning als van de verzekeraars om de beoogde targets alsnog te behalen".
Hersteladvies

De AFM is zich "bewust van het feit dat het activeren van klanten niet eenvoudig is. Beleggingsverzekeringen zijn complexe producten en daarmee voor veel consumenten lastig te doorgronden. Bovendien zitten niet alle consumenten te wachten op brieven, telefoontjes en gesprekken met verzekeraars. Het vinden van de juiste toon en aanpak is daarmee niet eenvoudig.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat hersteladviezen gegeven worden en dat deze van goede kwaliteit zijn. Het is niet acceptabel als mensen van de regen in de drup belanden. De AFM begrijpt het wantrouwen van sommige klanten, maar vraagt toch aan klanten om wel met verzekeraars in gesprek te gaan. Het is in hun eigen belang. Als klanten twijfelen aan de kwaliteit van het hersteladvies is het verstandig om de AFM hierover te informeren."

De AFM heeft vooralsnog niet op grote schaal onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het bieden van een oplossing aan en activeren van consumenten met een beleggingsverzekering, maar houdt hierop risicogestuurd toezicht. Naar aanleiding van signalen dat verzekeraars en adviseurs zich niet aan de regels houden, heeft de AFM actie ondernomen en zal dit blijven doen.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • CLIËNT BOORT VERGEEFS REISPOLIS AAN

  Wie op reis naar de tandarts moet, kan de kosten daarvan niet claimen op de reispolis als sprake is van achterstallig gebitsonderhoud. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-370.

 • "HYPOTHEEKPOLIS HAD MAKKELIJK KUNNEN WORDEN OMGEZET IN SPAARHYPOTHEEK"

  "Hoe eenvoudig hadden veel hypotheekpolissen niet omgezet gekund naar spaarhypotheken!" Zo reageert Albert van der Poll (Van der Poll Financiële Diensten) op de VVP-stelling van deze week: 'Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken in woekerpolisaffaire'. 

 • PENSIOEN: BEPERK HET AANTAL KEUZES

  Vereenvoudigen keuzes en inspelen op intuïtie leidt tot betere pensioenkeuzes, blijkt uit een literatuurstudie en internationale vergelijking door Henriëtte Prast (Tilburg University) voor Netspar.

 • DIRECTIEVOORZITTER MONUTA NEEMT AFSCHEID

  Gert-Hein de Heer zal eind 2017 afscheid nemen als directievoorzitter van Monuta Holding.

 • CLAIMSTICHTINGEN SUPERTROTS OP EERSTE GROTE SUCCES

  "Dit is het eerste grote succes voor de belangenorganisaties die al jarenlang strijden voor een oplossing." Dit schrijven Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces in een gezamenlijk persbericht over het compensatieakkoord dat zij hebben bereikt met Allianz. Aanmelden bij de belangenorganisaties met polissen van Allianz is vanaf vandaag niet meer mogelijk.

 • ALLIANZ BEREIKT AKKOORD MET CLAIMSTICHTINGEN

  Allianz heeft een akkoord bereikt met Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces over het tegemoetkomen van polishouders van beleggingsverzekeringen die in het verleden zijn verkocht. Alle polishouders die zijn aangesloten bij de drie claimstichtingen profiteren van de compensatieregeling. De tegemoetkoming verschilt per polishouder omdat elke individuele situatie anders is. Volgens de claimstichtingen gaat het om een substantiële vergoeding met een minimum van 500 euro per polis.

 • SLECHTS KWART VERZEKERAARS FORMULEERT DUURZAAMHEIDSDOELEN VOOR BELEGGINGSBELEID

  Slechts een kwart van de Nederlandse verzekeraars formuleert duurzaamheidsdoelstellingen voor het beleggingsbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). 

 • NN START PROEF MET PREPAID AUTOVERZEKERING

  Nationale-Nederlanden en Vodafone starten een proef met de prepaid autoverzekering Bundelz. 

 • SWIM FOR TIM DINNER INMIDDELS VOLGEBOEKT

  Het Swim for Tim Dinner op 3 juli is inmiddels volgeboekt.

 • INHAALSLAG OUDEREN OP SOCIAL MEDIA

  Acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of Twitter. De afgelopen jaren is het gebruik hiervan onder ouderen toegenomen, terwijl dit onder jongeren nauwelijks is veranderd. Dat meldt het CBS bij het verschijnen van de publicatie ICT, Kennis en Economie 2017.

Meer nieuws...