quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"COMMUNICATIE RONDOM HERSTELADVIES VANAF EERSTE BEGIN FOUT"

De communicatie rondom hersteladvies was vanaf eerste begin fout, stelt directeur Annette van de Wetering in haar column op www.delametelkaar.nl.

 


13 oktober 2014

Van de Wetering: "In plaats van u gewoon aan te spreken op uw professionaliteit, bent u benaderd vanuit wantrouwen. U kreeg te horen dat u van alles moest doen. Volgens strakke protocollen. En zonder dat u uw kosten aan de klant in rekening mocht brengen. U werd met de nodige neerbuigendheid toegesproken en kreeg opdrachten. Tja, deze communicatie werkt niet goed in een relatie.

"Dela heeft in de afgelopen weken informatiebijeenkomsten gehouden over het geven van hersteladvies. En ja hoor, daar bleek dat u het wel degelijk goed voor heeft met uw klanten. Met de getoonde software van de Hypotheekbond blijkt dat u de klant snel een goed beeld kunt geven waar hij staat.

Mijn advies? Vergeet even dat er ongelukkig met u is gecommuniceerd. Kijk weer naar uw klant en geef invulling aan datgene waar u trots op mag zijn: klanten kunnen u vertrouwen."

reacties

Peter Veldhuizen / Veldhuizen en Partners

Ja, mevrouw. U draait om, bij elke wind, als het maar omzet voor uw bedrijf oplevert. Onruststokers..... De verzekeraars spelen geen open kaart, zijn super traag of reageren helemaal niet. Moet het intermediair die eigenlijk is voorgelogen en misleid is door de verzekeraars nu het boete kleed aantrekken en vele uren voor Jan met de Korte Achternaam aan het werk, uit serviceverlening, (Ja, door het met opzet slecht gemaakte product van verzekeraars) Wie mag nu de slavenarbeid verrichten..... en krijgt....... Piet, om in Sinterklaas tijd te spreken.

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

Eens met Annette. De communicatie tussen AFM en adviseurs loopt in meerder opzicht wel eens niet zoals dat wellicht zou moeten. Daarnaast blijft de discussie over welke rol de AFM nou precies vervult, lopende. Te vaak is zij wetgever, rechtspreker en uitvoerder tegelijk, iets dat haaks staat op de beginselen van onze rechtstaat. De vraag is echter in hoeverre wij dat allemaal moeten vertalen in een passieve houding richting onze cliënten. Maar Peter heeft ook een beetje gelijk: ook ik heb een hekel aan gratis werken, doe dat ook niet en dat geldt ook in het hersteladviestraject. In dat opzicht passeer ik dus de wens (want meer is het niet) van de AFM. Toezichthouder, als u meeleest: ik leg u dat graag uit. Maar het allerbelangrijkste is: de klant moet weer een beetje plezier in ons krijgen. Daar zijn we nog welk een tijdje zoet mee, en alles dat daaraan kan bijdragen, moet door iedere vakgenoot aangegrepen worden. Leuk of niet leuk.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...