quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

DEKKINGSGRAAD PENSIOENFONDS OPNIEUW ONDER DRUK

De dekkingsgraden van vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen zijn in het derde kwartaal met meerdere procenten gedaald. De positieve beleggingsresultaten wogen niet op tegen een toename van de verplichtingen als gevolg van de gedaalde rente in het derde kwartaal. Voor een aantal fondsen betekent dit dat de dekkingsgraad tot onder het minimaal vereiste niveau is gezakt.


16 oktober 2014

Dit blijkt uit persberichten van de vijf grote fondsen. Ook voor het laatste kwartaal zijn de vooruitzichten niet gunstig, schrijft de Pensioenfederatie. Als de rente de komende tijd laag blijft, zullen ook de dekkingsgraden onder druk blijven staan. De recente dip op de internationale aandelenmarkten maakt het niet waarschijnlijk dat de neerwaartse trend in het vierde kwartaal nog kan worden omgebogen.

De Pensioenfederatie denkt dat het algemene beeld bij de grote fondsen ook geldt voor veel andere pensioenfondsen. Ook daar geldt dat de dekkingsgraden over een breed front zijn gedaald en dat een aantal fondsen (weer) in dekkingstekort is geraakt. Voor veel pensioendeelnemers zal indexatie volgend jaar niet aan de orde zijn. Volgens de pensioenkoepel zijn echter ook pensioenverlagingen komend jaar niet te verwachten. Vogens de Pensioenfederatie is sprake van een 'overgangsjaar' omdat de sector vanaf 2015 te maken krijgt met de aangepaste spelregels van het nieuwe financieel toetsingskader.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...