quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CONSUMENTENBOND: "LOKPOLIS STELT TELEUR"

De Consumentenbond meent dat aanbieders van levensverzekeringen met winstdeling de consument "volledig op het verkeerde been zetten" door op hun polisbladen de term 'garantierendement' te gebruiken. "De consument verwacht dat dit het minimumrendement is, maar in werkelijkheid gaan hier nog kosten vanaf." De bond roept de AFM op verzekeraars te verplichten om alleen nog te adverteren met het nettogarantierendement, het gegarandeerde rendement na aftrek van kosten.


17 oktober 2014

"Winstdelende polissen worden officieel niet tot de woekerpolissen gerekend", schrijft de bond in het artikel 'Lokpolis stelt teleur' in de Geldgids van november 2014. "Het zijn geen beleggingsverzekeringen. De premies en het gegarandeerde eindkapitaal liggen van tevoren vast. Ook liggen de kosten doorgaans onder de Wabeke-norm van 2,5 procent."

Volgens de Consumentenbond betekent dit niet dat de kopers van winstdelende polissen de teleurstellende uitkomst aan zichzelf te wijten hebben. "Veel adviseurs hebben op basis van veel te optimistische prognoses het eindbedrag vastgesteld en met deze uitkomst klanten gelokt", aldus de bond. "Tussenpersonen en/of verzekeraars hadden op zijn minst tijdig kunnen waarschuwen voor de tegenvallers en een goede uitleg hiervoor moeten geven. De adviseurs hebben destijds een vorstelijke beloning ontvangen voor hun diensten. De Consumentenbond is van mening dat ze daar gedurende de looptijd ook zorg voor moeten verlenen. Als consumenten op tijd waren gewaarschuwd, hadden ze voorzorgmaatregelen kunnen nemen."

 

Grote verschillen in kosten

Op dit moment zijn er volgens de Consumentenbond zes verzekeraars die winstdelende polissen aanbieden: Conservatrix, De Goudse, Dela, Erasmus, Klaverblad en Onderlinge 's Gravenhage. Op basis van gegevens van MoneyView constateert de bond dat er grote verschillen in kosten zijn. Bij de genoemde zes aanbieders lopen de kosten uiteen van 0,8 tot 2,6 procent. In de Geldgids wordt als voorbeeld het 'Natuurlijk' Garantieplan van Conservatrix genoemd. Deze winstdelende polis biedt een garantierendement van 3,5 procent per jaar. Toch is de klant beter uit met het CoöperatiespaarPlan van Dela dat een garantie van 2,81 procent geeft. Na aftrek van de kosten ontvangt de Dela-klant 2,75 procent en bij Conservatrix 1,4 procent. Door aanbieders te verplichten alleen nog te adverteren met het nettogarantierendement zouden klanten niet meer op het verkeerde been worden gezet, meent de Consumentenbond.

reacties

Paul Schoo / Platter-Schoo

De consumentenbond heeft 13 jaar lang zitten slapen. Fijn dat ze toch nog ontwaken. Eea was vanaf 2001 nieuwe belastingstelsel al duidelijk. Daarom adviseerden wij geen levenproducten meer.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Heeft de consumentenbont ook al aandelen bij Dela. lijkt wel dat de consumentenbond reclame maakt. .
En ze zeggen dat adviseurs klanten lokken met hoger voorstelling van de winst. Was het niet zo dat dit wettelijk was vastgelegd dus eerst 4% rente ( later 3%) plus winstdeling samen max 8 %. . en was het niet zo dat deze winstgevende polissen werden gekoppeld aan hypotheken. en vaak lijfrentes die betaald werden uit de spaarloonregeling. dus € 51,08 betalen en dan twee keer belasting aftrek dus kosten 11 euro,( Voor de klant).
en doordat de overheid het spaarloon heeft afgeschaft zijn de opbrengsten voor de maatschappijen veel lager geworden ( en tussen personen hebben duizenden euro terug boeking gehad daardoor.)want niemand sluit meer deze polissen en niet in de laatste plaats door het provisie verbod. en dat daarom de winsten erg terug lopen. En wat verdiende de adviseur dan aan de hypotheek en traditionele polis, nou 0,7 procent over de hypotheek gelden en 4,25% premie maal duur. dus hypotheek €150000
keer 0,7% is €1050,- en de premie in dit geval € 36000 keer over de hele looptijd 4,25 % €1530.-
Samen voor de hele hypotheek € 2580,- voor ruim 30 uur werk . Wat was er mis mee. en dan ook nog het risico dat als de klant de betaling niet deed de adviseur de provisie moet terug betalen.
Nee nu gaat het goed en de klant is veeeel beter uit. ha .ha. ha.
Geert Sijbring

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...