quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Maximale premieverhoging 10% sneuvelt terecht in hoger beroep"

nieuws

PENSIOENADVIES STEEDS VAKER VERMOGENSADVIES

Volgens NNEK zal de markt voor vermogensadvisering en vermogensplanning de komende jaren verder groeien. Directeur Egbert Berkhoff zou graag zien dat meer adviseurs de verdiepingsslag maken. Daar hoeven ze overigens niet per se beleggingsadviseur voor te worden. "Door de voortdurende ingrepen in het pensioenstelsel neemt de vraag naar vermogensadvies zeker toe", aldus Berkhoff in VVP 18.


21 oktober 2014

Berkhoff denkt dat er in Nederland een veel grotere markt is voor vermogensadvisering en vermogensplanning dan tot nu toe is aangeboord. De markt zal naar zijn mening alleen maar nog groter worden. "De vermogensadviesmarkt zie ik aan de pensioenkant zeker groeien. In Amerika is de rol van de vermogensadviseur ook zo groot juist omdat klantvermogen niet vast zit in pensioenverzekeringen of andere pensioenproducten. In die zin zijn ze in de nieuwe pensioenwetgeving de adviseur vergeten."

 

Grootverdieners

Dat de pensioenopbouw per 1 januari 2015 wordt ingeperkt, vindt Berkhoff een goede zaak. "Waarom zouden we een fiscaal voordeelstelsel in de lucht houden voor de grootverdieners in Nederland? Deze groep kan prima voor zichzelf zorgen." Daarnaast leidt de trend van defined benefit naar beschikbare premie ertoe dat ook de werknemer zich realiseert dat zijn pensioen afhangt van vermogensontwikkeling. En dat het zaak is daar tijdig naar te kijken en eventueel bij te sturen.

 

Execution only

Terwijl de behoefte aan advies toeneemt, worden consumenten echter steeds meer afgescheept met execution only. Berkhoff: "Ik zeg niet dat execution only moet worden verboden. Maar de toets aan de voorkant of execution only bij iemand past, moet veel strenger worden gehandhaafd door de AFM."

 

Themakatern Vermogensplanning

Het interview met Berkhoff maakt deel uit van het themakatern Vermogensplanning in VVP 18. Andere onderdelen van dit katern:

- Een gesprek met Henk Dubbeld (Masterplanning, Baarn), een financieel adviseur die zich sinds twee jaar volledig richt op vermogensadvies en financiële planning. "Het persoonlijke totaalplaatje ontbreekt bij de grote vermogensbeheerders", constateert hij. "Zij richten zich vooral op het standaardiseren van beleggingsprofielen binnen de regels van de AFM."

- Een column van Paul van Dijk (MoneyView) die vaststelt dat er ("na jaren van discussie en ratio's die de lading niet dekken") nog altijd geen allesomvattende maatstaf is voor de kosten van beleggingsfondsen. "Door het ontbreken van zo'n kostenmaatstaf is transparantie een wassen neus die alleen maar langer wordt als fondsmanagers ons zand in de ogen blijven strooien."

- Een praktijkcasus van vermogensplanner Barry Goedhart. Aan de hand van een uitgebreide casus laat Goedhart (vermogensplanner bij Wealth Planning en voorzitter Federatie Vermogens Planners) zien dat het opstellen van een vermogensplanning veel meer dan een momentopname is, maar juist een continu proces.

 

Meer lezen? Neem een abonnement op VVP!

reacties

Paul Schoo / Platter-Schoo

Kan zo simpel: Pensioen helemaal naar Box 3 met vrijstelling heffing. Pensioenfondsen in 1 keer het uitgestelde belastinggeld laten terugbetalen.
De Staatsschuld droogt zo op als sneeuw voor de zon. Daarna pensioenen netto uitbetalen. Verplichtstellingen eruit halen. Laat de pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken etc. maar knokken voor het beste rendement, garantie en of risico. Succes!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • DE VEREENDE ZIET MARKT GROEIEN (1 reactie)

  "Na de herpositionering van afgelopen jaar laat de Vereende zien dat de verbeterde naamsbekendheid resulteert in betere vindbaarheid. Hierdoor kan de Vereende haar maatschappelijke taak nog beter vervullen. "Aldus de Vereende bij de publicatie van het jaarverslag 2016.

 • MOVIR HOUDT WEER ACTIE 'UW OPTIERECHT+'

   Movir verruimt de voorwaarden tijdens de jaarlijkse actie ‘Uw Optierecht+’. Tot 22 september 2017 kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) verhogen.

 • SANDER KERNKAMP NIEUWE CEO ABN AMRO VERZEKERINGEN

  Sander Kernkamp (46) is benoemd tot ceo van ABN Amro Verzekeringen. Kernkamp volgt Hanneke Jukema op, die eerder heeft besloten om een nieuwe uitdaging te zoeken buiten het bedrijf.  

 • “STOP MET EEN POLISJE HIER EN EEN POLISJE DAAR”

  Volop voer voor ondernemers. Dat bood de woensdagmiddag gehouden derde VVP Dag van het Topadvies.

 • VERBOND WERKT AAN SOLIDARITEITSMONITOR

  Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt een Solidariteitsmonitor.

Meer nieuws...