quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"INTERMEDIAIRLOBBY PROFESSIONELER ORGANISEREN"

In een bijdrage in de nieuwe VVP op persoonlijke titel roept Pjotr van Tilburg (OAWM) op tot beter organiseren van de intermediairlobby.


22 oktober 2014

Van Tilburg schrijft: "In het vakbekwaamheidsdossier trokken de brancheorganisaties samen op, wat direct leidde tot een motie waarmee de Tweede Kamer het ministerie verplichte om met het intermediair te praten. Een succes waaruit blijkt dat we heel veel invloed kunnen uitoefenen als we spreken met één mond, maar dat geen van de brancheorganisaties ooit zelfstandig kon behalen. Oftewel; onze branchevertegenwoordigers zijn succesvol als ze samen optrekken, doen ze dat niet dan neemt de kans op succes af. En daarmee kunnen we dus twee dingen doen: of we gaan door op de oude manier, of we gaan het eens hebben over hoe we onze vertegenwoordiging richting Den Haag wél willen organiseren."

Volgens Van Tilburg verandert er niets als financieel adviseurs hun lobbykracht niet vergroten: "Het intermediair heeft alles in huis heeft om een succesvolle lobby neer te zetten! Voor de meeste assurantiebedrijven geldt immers dat ze behoren tot het mkb dat de ruggengraat vormt van onze economie - de banenmotor van de polder. Diezelfde adviseurs hebben de afgelopen jaren hun verdienmodel gewijzigd, terwijl hun kwaliteit gewaarborgd is dankzij de komst van een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk. En daarmee is het intermediair bij uitstek de partij om de minister te helpen bij het beschermen van Nederlanders tegen allerlei kwaadwillende financiele ondernemingen. Maar als u denkt dat minister Dijsselbloem dat zelf gaat zien, dan begrijpt u nog steeds niet welke invloed lobbyisten hebben. Nee, als u wil dat onze landsbestuurders inzien dat het intermediair van grote waarde kan zijn voor Nederland, dan moet u ze dat zelf gaan vertellen. Dan moeten financieel adviseurs toch echt zelf een professionele lobby opzetten."


 

reacties

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Pjotr Van Tilburg. Je heb gelijk jij begrijp hoe het werkt in Den Haag het gaat daar niet om eigen en gedegen inzichten maar om lobby. Dus collega's verenig u bij de CFD. Deze club is opgezet door eigen vakgenoten. die weten waar het om gaat. en waar elite van dit land geen inspraak heeft.
Geert Sijbring

Otto Broertjes / Libro bv

De politiek luistert slecht naar de brancheorganisaties. Wanneer je een consument vraagt naar zijn/haar mening naar de vakbekwaamheidseisen dan vindt men de situatie waarmee het intermediair wordt geconfronteerd zeer onredelijk! Waarom niet de pers/televisie gezocht en de publieke opinie zoeken?

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Ik zal het bestuur van de CHF vragen een advertentie campagne te starten. Ook heb ik de tv redacties gevraagd bij Paul, Knevel en van de Brink, Radar. maar die willen niet reageren. Ook de kranten heb ik aangeschreven ook die reageren niet. Raar op zijn zachts gezegd.( wat is hier aan de hand)
Alleen de VVP heeft mijn oproep gehoord.
Ik steun deze campagne want ik ben er al lang klaar mee. Ik bedoel dan de overheid en de beleidsbepalers, banken, verbond van verzekeraars. ( Dat is de elite die alleen met scherp schieten maar hebben de juiste prooi nog niet in hun vizier , ze weten wel waar die zich bevind maar de belangen zijn te groot GELD macht en nog eens GELD..
Geert Sijbring

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Moet zijn CFD, en geen CHF.
Geert Sijbring

Iet Jongbloed-Roose / Du Chattel & Jongbloed BV

Eens met Pjotr van Tilburg. Nu de vraag: hoe, door wie, wanneer. Het wanneer is voor mij: zsm.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

Het verenigen binnen een goed en vastberaden orgaan is van alle tijden en het verleden heeft geleerd dat alleen door eenheid kan je dingen bereiken. Kijk naar de franse vakbonden, de opstand in Polen en de diverse oostblokrevoluties. Alleen eensgezindheid kan muren slechten.
Het mooiste zou zijn dat niet alleen het intermediair zich verenigt, maar dat de diverse belangenorganisaties ook eens in alle eensgezindheid gaan optrekken. Anders worden ze nog steeds tegen elkaar uitgespeeld.
Dus heren intermediars, verenigt u en u, belangenorganisaties, zet eens persoonlijk belang opzij en ga voor het groter goed, namelijk een samengebonden eenheid tegen die andere grote eenheden, zijnde den haag en het Verbond.
Als ik lees dat er meer dan 7000 assurantiekantoren zijn en er alles bij elkaar maximaal 2000 op min of meer vaste of vrijwillige basis verenigd zijn, dan wordt het mij angstig te moede. Als dit aantal niet toeneemt, dan maakt het intermediair van zichzelf een makkelijke schietschijf.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...