quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

SPANNING DOOR PEPLUS-EXAMEN LOOPT OP

Lindenhaeghe raadt financieel adviseurs aan zich te focussen op de PEplus-examens voor de beroepskwalificaties die ze echt nodig hebben in hun actuele beroepspraktijk. 

 


23 oktober 2014

Lisette Arntzen, Medewerker Support Team, op de website van Lindenhaeghe: "Omdat de competentie- en vaardigheidsvragen van het examen dubbel zo zwaar tellen, is het - zonder de noodzakelijk praktijkervaring - lastig om te slagen. Het PEplus-examen is gericht op de financieel professional die in dit specifieke vakgebied werkzaam is. Niet op personen die enkel eerder gehaalde diploma's geldig willen houden."

Volgens Arntzen melden zich momenteel in paniek mensen die een of meer keer gezakt voor een PEplus-examen. Niet zelden blijkt het bij doorvragen te gaan om mensen die een diploma geldig willen houden, ook al is dat diploma voor hun huidige beroepspraktijk minder relevant.

Arntzen zegt verder uit de vragen die d eopleider krijgt dat de PEplus-examens als lastig worden ervaren.

Het is op dit moment verder overigens opmerkelijk stil geworden rondom PEplus. Het CDFD publiceert geen cijfers om te laten zien dat het allemaal wel meevalt, de gezamenlijke intermediairorganisaties maken geen stampei meer. Zij hebben adviseurs opgeroepen om hun ervaringen te melden op www.wftexamenloket.nl. Enige terugkoppeling vindt er echter niet plaats. De indruk van VVP is dat het PEplus-probleem pas volgend jaar in alle hevigheid zichtbaar zal worden. Veel adviseurs schuiven het examen of de examens voor zich uit, omdat ze de overgangstermijn maximaal willen uitnutten. Maar als dan nog moet worden geprobeerd de PEplus-eisen wat af te zwakken, als veel adviseurs onverhoopt niet mochten slagen, zal het toch echt te laat blijken.

reacties

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Ik schuif het op omdat vanaf het moment van slagen het examen maar 2 jaar geldig is. Ik ben denk ik niet de enige. Dat heeft dus niets met de overgangstermijn te maken.

Enrico den Daas / RAAT Adviesgroep BV

Levenslang:

Pistorius is veroordeeld tot 5 jaar zitten. Met een maand of 10 zou HIJ weer vrij kunnen zijn.
Met alle vergunningen en dus de noodzaak tot het halen van alle PE Plus examens ben ik veroordeeld tot levenslang :-).
Met een gezin met 3 kinderen en een kantoor met 15 jaar historie en 7 personeelsleden is dat een ongekende studiebelasting omdat je je toch tot in detail moet voorbereiden.
Als examinator WFT Pensioen en auteur voor oefenvragen over alle onderdelen heb ik een kleine voorsprong, maar desondanks is het vernederend dat al mijn diploma's en ervaring wordt geparkeerd.

De cursus klein vaarbewijs gaat maar weer voor 2 jaar de kast in ..

Wens me succes, vanavond weer een afspraak ...

Enrico den Daas

Teun Feddema / Assuline anno 1992

Dat opleidingsinstituten zich zorgen maken heeft alleen te maken met eigen belang, men zag het zeer positief in zonder aan hun klanten te denken. Het is natuurlijk belachelijk dat hoe eerder je examen doet, hoe eerder je weer moet. Tevens is het voor mijn kantoor een extra kostenpost van ca. 25.000,- per jaar om alle werknemers te kunnen behouden!! Als je dat afzet tegenover de omzet van de afgelopen jaren die ook door wettelijke maatregelen niet toeneemt is het logisch dat er een afwachtende houding aangenomen wordt. Ook zijn de examens nog niet voor 100% correct en CDFD reageert niet op verzoeken uit de branche, alleen ambtenaren kunnen zich dat veroorloven, de geldstromen gaan uiteraard gewoon door en het intermediair wacht dan als goed ondernemer af. Het wordt de hoogste tijd dat het intermediair zich verenigt en onder leiding van CFD het Europees hoger op zoekt, ook qua PE PLUS zijn wij evenals het provisieverbod namelijk de uitzondering in Europa, met GB als goede 2de. Ik zou van mijn collega intermediair wel een willen weten waarom men zich niet organiseert voor 10,- per maand en wel ontevreden is over de gang van zaken rond wet en regelgeving en hoe denkt men anders oplossingen te vinden.

Dennis Jellema / Acturance FD

Kan mij nog goed de zin in het verhaal herinneren welke ik kreeg van de AFM op mijn brief.

"Rondvraag bij "Opleidingsinstituten leverden een zelfde beeld op"

Natuurlijk is het voor de opleidingsinstituten Kassa dit verhaal, vreemd genoeg is dat bij deze zelfde opleidingsinstituten een belangenverstrengeling aanwezig is om meer Diploma's Toetsen en Opleidingen te verkopen.

Vreemd dat de AFM en MINFIN dit dan ook niet verder wilden beargumenteren.

Natuurlijk is kennis vergaren nooit een verkeerd iets, maar hoe deze partijen, waaronder natuurlijk de CDFD welke ook een financieel gewin had hiermee om zijn gesprongen is uiterst betreurenswaardig. Tevens ook de uitruil over dit dramastelsel in de 2e Kamer roept vragen op, dat zaken voordat ze worden ingevoerd niet goed worden getoetst of alle feiten wel correct zijn welke genoemd worden, en dus gewoon maar klakkeloos ter kennisgeving worden aangenomen.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Enrico, het blijft een wonderlijk fenomeen dat de overheid ter verbetering van de financiële sector er kennelijk op uit is de kleinere generalisten kantoren van de markt te verdrijven, zodat consumenten aangewezen raken op de aanbieders en vergelijkingssites zonder vergunning, en er nog grotere klantgroepen komen die geen adviseur meer hebben. Haal je je hypotheek/levenvergunning niet dan kan de hele portefeuille terug naar de verzekeraar of aanbieder, want reken maar niet dat je een overnemende partij vindt.

Ik zit nu een proefexamen te maken waarbij ik voor hypothecair PE de pensioengrondslag moet berekenen, mijn antwoord was fout "u heeft de AOW-franchise in mindering gebracht op het inkomen, dat is lang niet altijd het geval" toelichting "niet elk inkomensbestanddeel of niet het gehele salaris zal meetellen als pensioengevend salaris" Vervolgens wordt een bedrag als goede oplossing genoemd, met als toelichting "normaliter staat in de UPO ook wat het pensioengevend salaris is, het pensioengevend salaris verminderd met de AOW-franchise is de pensioengrondslag" U weet dat haar huidige OP bedrag X is. U weet dat het OP tot en met 31-12 vorig jaar is, ze blijft op basis van OP overzicht nog tot 65 in dienst, Ze bouwt dus nog op OP minus huidige opbouw is bedrag Y... Y deelt u door het aantal jaren dat zij nog gaat deelnemen 29 (trap niet in 28 dus...) , dat is bedrag Z per jaar. Z is dan 1,6% van haar pensioengrondslag. Haar pensioengrondslag is dan Z gedeeld door 0,016 kennelijk telt een bedrag van A (ongeveer een kwart van het inkomen) niet mee bij het vaststellen van het pensioengevend salaris.

Nou, eerlijk gezegd heb ik van dit geheel de vage notie dat ik dit ooit wel eens theoretisch heb gedaan. Kennelijk draagt dit soort inzicht bij aan de kwaliteit van hypotheekadvies? De gedachte dat je uit een UPO het indicatieve pensioenbedrag kunt halen en daar dan van uitgaat is blijkbaar wat te simplistisch. Dus fluks aan de studie met z'n allen.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Ben druk bezig, heb in 2012 alle diploma's nog gehaald. Op mijn 56 ste !!!!!! .Oorzaak mijn gediplomeerde feitelijke leider ( werknemer ) moest de laan uit (Je weet wel provisie verbod.)_
Nu moet ik weer. ik wordt er moe van en dat alleen om in eigen levensonderhoud te willen voorzien. niet voor mijn klanten, die krijgen altijd een goed advies en ik kom altijd op voor hun belangen. Nu heb ik 2 maand geleerd op schade zakelijk en nu 4 proef examens gemaakt. En wat een gemene vragen, Het is geen kennis toets maar een instink toets. Echt weer te verwachten van een overheid die zelf niet klopt en de burgers er in laat stinken.
Ik hoop dat de verantwoordelijken zich eens moeten verantwoorden voor een commissie ,die onderzoekt of hier sprake is van misdaden tegen de eigen bevolking.
Geert Sijbring.

Frits Post / Haveborg

Ja, indien de geldigheid twee jaar vanaf 1-1-2016 zou zijn, scheelt dat een hoop druk aan het eind van 2015..

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Net examen gedaan, schade zakelijk, leek niet zo moeilijk.
Gezakt, scoren kennis en begrip 83%
professioneel gedrag 100%
vaardigheden en competenties 51 %
Wij adviseren bijna geen bedrijven. 95% particulier. .
op naar het volgende examen , weer 107 euro .
Geert Sijbring

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Beste Geert: Het ervaringsloket! Invullen maar!
https://uwgeldwinkel.nl/?nieuws-en-insights/view/id:233/slug:ervaringsloket-wft-meld-uw-ervaring

Ard Endendijk / Endendijk Advies

@Enrico, sluit me ook als collega examinator en docent volledig bij je aan. PE plus inmiddels op zak voor 2 jaar. De eerste keer in juni gezakt omdat de bijlagen incompleet waren, ik mocht wel inzien maar geen bezwaar maken.....absurd!! de 2e keer na weer 100 euries en een ochtend gemiste omzet minder waren de bijlagen aangepast en kreeg ik de felicitaties via mail...wat een poppenkast!! ik ga weer aan het serieuze werk....

Jolanda Klaassen / Spaland Hypotheken

Volledig eens met Geert Sijbring. Ook ik heb inmiddels al 2x PE-plus examen gedaan; Proefexamens gingen goed. Uitslag examens: Kennis en begrip 85%; Professioneel gedrag 100% ; Vaardigheid en competentie 56%
Eindcijfer een 5,5 omdat je maar 21,5 punt van de 33 hebt gehaald....Omgerekend zou je toch een goeie 6,5 verwachten op deze puntenscore.
En waar GAAT het nou werkelijk om. Ik werk waarschijnlijk een stuk minder snel dan veel gladde, geslepen collega's. Ieder zijn ding. Maar mijn klanten krijgen wel het meest zorgvuldig uitgewerkte advies wat je kunt bedenken. Ik neem uitgebreid de tijd voor ze en reken toch een alleszins redelijk tarief.
Hoe lang blijven we nog adviseurs pesten in Nederland? Dit kost zoveel tijd, stress en natuurlijk handenvol geld. Jammer kleine ondernemer: tob maar door. Zouden mijn reviews op Advieskeuze niet veel meer zeggen dan zo'n achterlijk examen met goed gevolg afleggen. Dit is ook echt niet volledig op de praktijk afgestemd. Nee, we slaan in Nederland de plank maar weer es mijlenver mis.
't Is dat ik echt nog even moet voor mijn boterham en ECHT hart heb om zaken voor mijn klanten goed en veilig uit te werken. Van AFM en de minister en de opleidingsinstituten moeten we geen steun of compassie verwachten. Heel, heel erg jammer.
Maar natuurlijk is het laatste woord hierover nog niet gezegd......

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...