quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

WOEKERPOLIS.NL: "KWALITEIT HERSTELADVIEZEN SLECHT"

De kwaliteit van hersteladviezen woekerpolissen is slecht. Dat stelt de Vereniging Woekerpolis.nl.


27 oktober 2014

De vereniging in het persbericht waarin ze schrijft dat haar Woekerpolismeldpunt 20.000 meldingen heeft opgeleverd: "Uit toelichtingen bij de meldingen blijkt dat het enkel versturen van een brief het probleem niet oplost. Verder is het algemene beeld dat hersteladviezen van slechte kwaliteit zijn en dat afspraken niet worden nagekomen."

Op het Woekermeldpunt van de Vereniging Woekerpolis.nl zijn binnen twee weken meer dan 20.000 meldingen binnengekomen. Aanleiding voor het instellen van het meldpunt was het rapport van de AFM met de stand van zaken rond woekerpolissen. Voorzitter Ab Flipse van de vereniging: "Uit de meldingen blijkt dat in het rapport een te rooskleurig beeld wordt geschetst. Nog geen 5 procent van alle problemen rond woekerpolissen is opgelost. Banken en verzekeraars krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 2,6."
Dat er in korte tijd zoveel meldingen zijn binnengekomen geeft volgens Flipse aan dat mensen "het zat zijn dat banken of verzekeraars de problemen maar niet oplossen. Aanbieders doen nauwelijks iets om de problemen van hun klanten echt op te lossen.”

Gemiddeld is in 36,9 procent van de gevallen contact opgenomen met de klant en is in 4,4 probleem het probleem rond de woekerpolis opgelost. De Rabobank doet het nog het minst slecht met een oplossingspercentage van 15,3 procent. Van de grote verzekeraars hebben Achmea en De Goudse de laagste score: 1,5 procent. Verder blijkt dat kleine verzekeraars nog helemaal niet in actie zijn gekomen.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...