quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"GELOOFWAARDIGHEID AFM EN DNB IN GEDING"

De geloofwaardigheid van AFM en DNB is in het geding als zij vasthouden aan goedkope hypotheken voor de eigen medewerkers. Dat blogt Dik van Velzen, senior consultant bij Nibe-SVV.

 


27 oktober 2014

Van Velzen: "Met het afschaffen van dit soort kortingen komt de sector tegemoet aan een wens van de politiek om de arbeidsvoorwaarden enigszins (verder) te versoberen. Dat lijkt mij een goed voornemen, dat verder kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Juist daarom is het opvallend dat twee partijen in de financiële dienstverlening niet mee willen doen. Zowel DNB als AFM hebben bekend gemaakt dat de (forse) korting die hun medewerkers op een hypotheek krijgen niet ter discussie staat. Dat lijkt mij een aanslag op de geloofwaardigheid van deze toezichthouders. Je kunt niet pleiten voor een noodzakelijke cultuuromslag in de financiële sector en tegelijkertijd voor jezelf de voordeeltjes van die oude cultuur willen bewaren."

De eerste reacties op het betoog van Van Velzen zijn instemmend. Financieel adviseur Michael Mackaaij schrijft: "De spijker op de kop! Wellicht dat de heren en dames toezichthouders kennis zouden willen nemen van het spreekwoord: a fish rots from the head down."

reacties

Robbert-Jan Huijding / Huijding Hypotheken & Financieel Advies

Dit vind ik echt niet kunnen. Toezichthouders die voordeeltjes krijgen.
Wie bewaakt de bewakers? De politiek??
Zo een voordeel "in natura" zou toch gewoon belast moeten worden?

Corstiaan van Pelt / De Financieel Raadgever

Nooit geweten dat ze bij AFM en DNB kortingen op hypotheken kunnen ontvangen. Ben oprecht verbaasd dat dit mogelijk is.
Tenzij het om een collectiviteitskorting gaat zoals ze die bij Centraal Beheer of ABN Amro kennen, in de trant van 0,2% korting op het rentetarief.
Dat is voor en door iedereen uit te leggen.
Maar als het om hogere kortingen gaat, dan is ook mijn vraag, wie is eigenlijk de funder van dat geld? Ministerie van Financien of DNB zelf?

Dick Aardenburg / Aardenburg Assurantiën

Om na te gaan of dit meten met 2 maten is moet er duidelijkheid komen over deze rentekorting.
Wat is uw bron, heer v Velzen, en laat een ieder dit verifiëren.
AFM en DNB... kom met een duidelijke verklaring / toelichting, uw geloofwaardigheid staat immers op het spel. Zo niet, dan zal er altijd een zweem van wantrouwen en bedrog om u blijven hangen.

Paul Schoo / Platter-Schoo

Ik ben er van overtuigd dat als de deksel er af gaat bij de AFM en DNB er een grote behoefte is aan wasknijpers en plastic zakjes.

Theo van Geel / Oranjehuysen

@Corstiaan: Deze partijen zouden ook geen arrangementen met individuele banken moeten maken. Elke schijn moet vermeden worden!
Ik begrijp overigens niet waar AFM de korting vandaan haalt. Dit is toch geen bank die financieringen aan de eigen medewerkers verstrekt. Kan iemand dat uitleggen?

Dennis Jellema / Acturance FD

Het is inderdaad te zot voor woorden dat deze 2 semi-overheidsinstellingen over de rug van consumenten voordelen doorberekenen aan hun personeelsleden.

Klanten betalen immers bij elk bedrijf de nota van de AFM e/o DNB voor de toezichtskosten.

Dit valt in zijn geheel niet onder toezichtskosten. Een consument heeft niets aan dit verhaal. Zo zijn deze bedragen volgens mij ook niet terug te vinden in de jaarstukken, wellicht onder een andere noemer.

De hele wereld wil opschoning van financiële systeem, en als zgn. Toezichthouder zou je hier voorop in moeten lopen.

Of hebben de werknemers van deze 2 instellingen een dusdanig karig salaris dat ze dit zelf niet kunnen betalen? De AFM is een stichting, welke geen winst mag draaien, is dit soms een deel van de winst welke dan op deze manier als extraatjes wordt doorberekend aan de personeelsleden? Of heeft het grote verzwijgende MINFIN hier ook nog voordeel aan?

Zal het voortaan in ieder gesprek gaan aanhalen wanneer klanten vragen naar de hoogte van de advieskosten waar een deel van het geld naar toe gaat, en om welke reden. Wij zijn open naar onze klanten toe, en zullen deze doorberekening dan ook duidelijk gaan specificeren.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Laten we eerst duidelijk zijn over herstel van vertrouwen, sorry maar dat zegt de man of vrouw op de straat helemaal niets. Die vindt dat hij of zij alleen geplukt wordt door banken die te weinig rente op spaargeld vergoeden en in verhouding veel teveel hypotheekrente berekenen. Daarna verschuift het probleem zich naar verzekeraars met woekerpolissen waar jarenlang consumentenprogramma´s op hebben doorgetimmerd.
Dan het voordeel dat je hebt als personeelslid van een bank of verzekeraar. Is dat nou echt zo kwaad? Ik kan de argumenten om daar tegen te zijn niet bedenken.
Tot slot komen we uit bij de AFM en DnB. Dan wordt het denk ik toch een beetje heel erg discutabel, je moet toezicht houden op een financiele instelling waar financiele banden mee zijn? Ik denk dat dit niet staande is te houden. In mijn opinie heeft het helemaal niets te maken met herstel van vertrouwen, want dat is een gemoedstoestand tussen de oren van de consument die eigenlijk gewoon heel logisch te beredeneren is, maar het heeft te maken met het feit dat als je je uitgeeft als zedenmeester dat natuurlijk wel uit je eigen gedragingen moet blijken. Met dat gegeven hebben ze alle schijn tegen. Mijn oproep aan de Minister van Financien is daar gewoon duidelijkheid over te scheppen en aangeven of hij dit fenomeen in het kader van vermeende belangenverstrengeling nog wel wenslijk acht.

René van Manen / Van Manen & Partners

Uit FD 23/10/2014

De werknemers van DNB krijgen 30% korting bij huisbankier ABN Amro, over het deel van de hypotheek dat wordt gedragen door de medewerker. DNB vergoedt die korting weer aan ABN Amro. Daarnaast krijgen ze nog een extra rentekorting van 0,3% als ze bankieren bij ABN Amro.

Volgens DNB zijn de voorwaarden voor haar personeel in lijn met die van veel andere organisaties waarmee ze zich qua arbeidsvoorwaarden vergelijkt. De toezichthouder laat weten de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden 'in de voor ons relevante sectoren te volgen'. 'Als daar iets fundamenteels verandert, en er daadwerkelijk sprake is van een trendbreuk, dan wordt het vanzelf onderwerp van gesprek', aldus een woordvoerder.

Bij de AFM krijgt personeel een compensatie van 3% op het openstaande hypotheekbedrag, met een maximum van bruto €2500 per jaar. Het maakt niet uit bij welke bank de hypotheek uitstaat. Ook de AFM zegt de ontwikkelingen te volgen. 'Onze ambitie is om marktconform te belonen. Indien nodig, zullen we hierover het gesprek met de AFM-collega's aangaan.'

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ René, wat is de kans om ontslagen te worden bij de DNB? Nihil?
Vanuit de ABN AMRO geredeneerd is het een perfecte deal die ze heeft gesloten. Ze loopt als bank weinig tot geen debiteuren risico. De verklaring van DNB is verzachtend, echter ze geeft de lijn niet aan en ook geen parallel met een andere organisatie. Als je het maar een beetje rechtlijnig gaat benaderen dan kun je concluderen dat de DNB gesubsidieerd wordt door de ABN, of mogen we dat zo niet zien?
Bij de AFM is het principe dat gehanteerd wordt gelijk, het einige verschil is dat er meer banken naast de ABN betrokken zijn bij een subsidie constructie.
Het personeel op de werkvloer van beiden instellingen treft geen blaam, men had ook door hun werkgever op een andere wijze extra beloond kunnen worden, om onder de streep hetzelfde netto over te houden.
Voor de top (ook personeel met in verhouding veel hoge salarissen) daarentegen zal deze verkapte subsidieregeling ongetwijfeld in verhouding meer netto voordeel opleveren! Hoe denken ze deze constructie bij het ministerie van financien te rechtvaardigen? Of gaan ze daar een volgende Bgfo (AmvB) in elkaar sleutelen?

Corstiaan van Pelt / De Financieel Raadgever

Dank René voor het FD bericht over de achtergronden.

Ik misgun niemand een voordeel. En dan bedoel ik ook echt niemand.
Tegelijk constateer ik dat de 30% korting feitelijk geen korting is, maar een bijdrage vanuit de werkgever die vergoedt wordt aan ABN over de te betalen hypotheekrente. Een employee benefit van DNB zelf dus. Volgens mij is het onder die noemer dan weer billijk. Want wie slaat er nou EB's principieel af als de werkgever ze vrijblijvend aanbiedt?
Blijft over de 0,3% korting als de DNB medewerker persoonlijk bankiert bij ABN Amro. Volgens mij is dat 0,1% meer als dat ABN Amro zelf zegt te geven op de rentelijsten voor hypotheken. Daar staat dat bij collectiviteitscontracten de rentekorting 0,2% bedraagt.

De AFM pakt het slimmer aan en maakt geen exclusieve contracten op dit gebied. Ook in de vorm van een employee benefit aan werknemer en dus ongeacht welke bank gemoeid is voor de hypotheek lening.

Werkgevers die goed voor werknemers zorgen, kunnen rekenen op sympathie. Werken voor DNB of AFM wordt zo toch weer iets leuker, hahahaha!

Fijne dag verder.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Dit is nog maar het begin, je dacht toch niet dat ze zomaar een kop van jut zoeken bij de overheid ,over het gebeuren in de financiële wereld.
De Assurantie tussen persoon.(adviseur) is de makkelijkste prooi, want de anderen partijen hebben zoveel te verbergen, ik bedoel dan de overheid en de banken en maatschappijen. En dat is eigenlijk het zelfde !!!!!!!!!!!!!!!
wordt vervolgt.
Geert Sijbring

Theo van Geel / Oranjehuysen

Dan is het artikel van Van Velzen wat ongenuanceerd. AFM beloont de medewerker voor het hebben van aan hypotheek en niet de bank (of andersom).
Merkwaardige regeling, dat wel. Als AFM-er met een huurwoning krijg je toch maar mooi € 200,- per maand minder dan je naaste collega met een koopwoning.
Of krijgen die een speciale AFM-huursubsidie?
Ongetwijfeld transparant allemaal, maar als partij die roept om eenvoud in het belang van de klant, maak je het zelf tamelijk ingewikkeld voor je 'interne klanten'.
Zal ongetwijfeld anders liggen: het is zoeken naar mogelijke gaatjes in beloningsstructuren (die toch gefinancierd worden door ....)

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...