quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

AFM WIJST VERGELIJKINGSSITES OP VERBETERPUNTEN

De hoogte van de beloning heeft geen invloed op de positie die vergelijkingssites aan producten toekennen in hun vergelijkingen. Dat stelt de AFM op basis van onderzoek. De dienstverlening van de vijf grootste vergelijkingswebsites voor financiële producten is volgens het onderzoek over het algemeen in het belang van de klant, ook al is er nog ruimte voor verbetering.

 


18 november 2014

Een vergelijking op deze sites biedt toegevoegde waarde voor de consument en kan helpen in de zoektocht naar een passend financieel product. Maar de markt kent ook nog vele andere vergelijkingssites waar de AFM niet diepgravend naar heeft gekeken. "De kwaliteitsverschillen daar zijn groot. Ook zijn er veel ‘advertentiesites’ die de consument misleiden doordat ze geen persoonlijke informatie inwinnen en hem doorsturen naar aanbieders, waarvoor ze een vergoeding ontvangen."

De AFM heeft onder meer uitgebreid onderzoek gedaan bij de vijf partijen die gezamenlijk het grootste deel van de markt in handen hebben. Daarnaast heeft ze de informatieverstrekking van in totaal dertig websites bekeken, inclusief de vijf grootste.

De AFM heeft nauw samengewerkt met de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt, die hebben gekeken naar de informatieverstrekking van ziektekostenverzekeraars aan vergelijkingssites en naar consumentenervaringen met het kiezen van een zorgverzekering. De AFM heeft in het onderzoek niet gekeken naar de kwaliteit van het product, maar naar de dienstverlening van vergelijkingssites.

Michiel Denkers, hoofd toezicht bij de AFM: “Wij zijn blij om te constateren dat de vijf grote websites over het algemeen in het belang van de klant handelen. Zeker nu het overstapseizoen voor zorgverzekeringen begint, kunnen ze van pas komen. Maar we hebben lang niet alle vergelijkingssites zo diepgravend kunnen bekijken. Er kan zelfs sprake zijn van misleiding door advertentiesites die de suggestie wekken een nuttige en objectieve vergelijking te maken, maar dat niet doen. Consumenten die op basis van deze ‘vergelijking’ een product kiezen, lopen dus het risico dat ze er uiteindelijk weinig aan hebben of zelfs een verkeerde beslissing nemen."

Om een goede vergelijkingssite te herkennen, heeft de AFM een aantal tips opgesteld.
Vergelijkingssites krijgen vergoedingen van de meeste banken en verzekeraars als consumenten via de vergelijkingssite bijvoorbeeld een inboedel-, auto- of andere schadeverzekering afsluiten. Banken en verzekeraars mogen alleen zo’n vergoeding betalen voor producten die niet onder het provisieverbod vallen. "Bij geen van de vijf onderzochte partijen heeft de AFM vastgesteld dat er een direct verband is tussen de hoogte van de vergoeding die vergelijkingssites ontvangen en de plaats in de vergelijking.
"Veel grote sites vergelijken een product niet alleen op prijs, maar nemen ook de productvoorwaarden mee in de vergelijking. Dit gebeurt op professionele wijze en is positief, mits kraakhelder is op basis van welke factoren deze waardering tot stand komt. Daarnaast inventariseren goede vergelijkingssites specifieke klantkenmerken en wensen. Dit is essentieel om een vergelijking te kunnen maken waar de consument echt iets aan heeft.

"Doordat sites verschillende manieren van vergelijken hebben, niet altijd dezelfde aanbieders meenemen in de vergelijking en de prijzen van financiële producten tussen sites kunnen verschillen, kunnen de uitkomsten van een identieke zoekopdracht per site wel verschillen. Ook om die reden is het verstandig om altijd meerdere vergelijkingssites te gebruiken.
Informatieverstrekking

"Of vergelijkingssites consumenten goed informeren zegt niet meteen iets over de kwaliteit van de vergelijking, maar het helpt de consument wel om de vergelijking op waarde te kunnen schatten. De informatieverstrekking door de dertig onderzochte vergunninghoudende vergelijkingssites is verbeterd in de afgelopen jaren. Ze informeren de consument op een begrijpelijke manier over hun dienstverlening.

"Dat betekent dat vergelijkingssites duidelijk zijn over de vergelijking die ze bieden, welke partijen ze vergelijken, het type vergoeding dat ze daarvoor krijgen en wat ze voor de consument doen.

"De meeste vergelijkingssites zouden de consument echter nog beter kunnen informeren door de informatie op te nemen in de directe nabijheid van de vergelijking.

"De meeste vergelijkingssites tonen na het maken van een vergelijking eerst een top-3. Vaak kan een aanbieder alleen in de top-3 komen al ze bereid is om een vergoeding te betalen aan de vergelijker als een consument een product afsluit. Het is wel mogelijk om door te klikken naar de volledige vergelijkingsresultaten, maar veel klanten doen dit niet. De AFM zou het toejuichen als vergelijkingssites helemaal geen ‘betaalde’ top-3 laten zien.

"Verder verrekenen sommige sites tijdelijke of eenmalige kortingen in de weergegeven premie, waardoor de premie lager lijkt te zijn dan hij daadwerkelijk is. De AFM vindt dit onwenselijk, omdat consumenten na het verlopen van de korting onverwachts worden geconfronteerd met een hogere premie.

"Ook stellen sommige vergelijkingssites belangrijke variabelen, zoals de hoogte van het eigen risico, standaard in. Dit zorgt ervoor dat consumenten minder goed nadenken over hun keuzes. Daarnaast tonen sommige websites op voorhand een lijst met ‘aanbiedingen’ en pas daarna kan de bezoeker filteren op wat past bij zijn situatie. Deze punten kunnen leiden tot voorzienbare teleurstellingen. De AFM roept de markt op hun dienstverlening op deze aspecten aan te passen.
"De markt voor vergelijkingssites kent veel nieuwe toetreders en is sterk aan verandering onderhevig. Dit betekent dat de AFM ook in de komende periode verhoogde aandacht zal hebben voor deze markt. Ook zal ze zich de komende periode blijven inzetten om de kwaliteit van de dienstverlening van vergelijkingssites (nog) verder te verbeteren. Tegen vergelijkingssites of ‘advertentiesites’ die niet in het belang van de klant handelen, treedt ze op."

reacties

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Op de radio hoorde ik bij het nieuws een iets ander geluid, namelijk dat de consument goed met oppassen met vergelijkingssites. Bedrijven die niet willen betalen staan vaak niet in de top 5!!

Marga van der Lans / Spaarzorg

Een merkwaardige situatie: ook ik heb in het journaal een woordvoerder van de AFM horen zeggen, dat men moet oppassen met vergelijkingssites.

Aad Bleukens / Bleukens Advies

Als ik het bericht van de AFM lees, dan lees ik iets anders dan de redactie hier aangeeft. Het resultaat is bedroevend. Geen enkele vergelijkingssite was helemaal op orde. Zeker nu iedereen kijkt naar de zorgverzekering zou het toch goed zijn als alle informatie op een site klopt.
Dat er nog meer mis is op advertentiesites is helemaal bedroevend, deze zijn meestal "in handen van" verzekeraars. Geen poging dus om het vertrouwen van de klant weer terug te winnen, maar gewoon weer, net als vorige jaren, met onvolledige informatie polissen verkopen. Kijk bijvoorbeeld eens hoe de beperkte keuze polissen worden aangeprezen.
Redactie snel de tekst aanpassen!

Redactie VVP / VVP

Dit is toch echt hoe de AFM het zelf brengt. Kijk maar op www.afm.nl onder de informatie voor de professionals. Inderdaad is het wel opmerkelijk dat de toezichthouder eerst schrijft dat het over het algemeen wel goed zit met de onderzochte vergelijkingssites, om vervolgens enkele grote 'verbeterpunten' te noemen.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

De berichtgeving kan ook anders en stelt de vergelijkingssites meteen in een heel ander daglicht. Ik denk dat dit bericht ook iets meer gelezen wordt. http://www.telegraaf.nl/dft/geld/consument/23343406/__Dienstverlening_vergelijkingssites_kan_beter__.html

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

De AFM moet wel positief zijn anders missen ze de bijdragen van deze vergelijking sites , En die hebben ze wel nodig om de korting op de hypotheek rente te kunnen behouden en uiteraard hun riante salarissen .
Dat die vergelijking sites een garantie geven tot aan het uitlog portaal doet niet ter zake .
Geert Sijbring

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Ik heb nogmaals eens het commentaar gelezen van Michel Denkers en hoe hij denkt (!) dat de consument denkt. Dit is het probleem van de AFM ten voeten uit.
De consument leest door de bank genomen oppervlakkig en spelt zo'n website niet uit tot in detail. Op basis daarvan neemt hij zijn beslissing. De meeste consumenten nemen er de tijd niet voor.

Dit zegt toch alles: " De meeste vergelijkingssites tonen na het maken van een vergelijking eerst een top-3. Vaak kan een aanbieder alleen in de top-3 komen al ze bereid is om een vergoeding te betalen aan de vergelijker als een consument een product afsluit. Het is wel mogelijk om door te klikken naar de volledige vergelijkingsresultaten, maar veel klanten doen dit niet."

De AFM is hier toch gewoon overbodig.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...