quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CFD EN ODIN: BASISMODEL SWO IS GEMISTE KANS

"Het gevoel dringt zich op dat Adfiz en OvFD met enige verkramptheid van iets ouds nieuws proberen te maken. Dat een elementaire vraag als de vrije toegang tot aanbieders helemaal buiten dit project is gehouden, stelt dan ook zeer teleur. Als het alleen maar oude wijn in nieuwe zakken wordt, is dat een gemiste kans." Dit schrijven CFD en stichting Odin in een reactie op het 'Refertemodel SWO'.


28 november 2014

Wanneer het klantbelang centraal staat - waar Adfiz en OvFD van uit gaan - dan zouden advieskantoren altijd vrije toegang moeten hebben tot alle aanbieders waarin de klant is geïnteresseerd, aldus Edwin Herdink (CFD) en Jeffrey Leichel (Odin). "Als primair vanuit de klant wordt geredeneerd, zou een marktonderzoek (met breed gedragen conclusies door alle marktpartijen) de basis moeten vormen voor de ontwikkeling van een nieuw SWO. We vragen ons af of dit het geval is." Volgens CFD en Odin - die vooral kleine en middelgrote advieskantoren vertegenwoordigen - is nergens in het Refertemodel SWO gedefinieerd wat de wensen en behoeften van de klant zijn. "Dit bevestigt nogmaals het belang van een klantonderzoek met breed gedragen conclusies."

 

Hieronder nog enkele andere kanttekeningen bij het Refertemodel SWO van Adfiz en OvFD:

 • Vanuit de klant centraal stellen is zorgplicht een nadrukkelijk gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • In de SWO moeten minimaal gegarandeerde serviceniveaus worden opgenomen. Fouten, wachttijden en vertraging bij verzekeraars kosten intermediairs jaarlijks 18 miljoen euro.
 • Er moet meer prijstransparantie komen.
 • Alleen de klant bepaalt wie hem of haar commercieel mag benaderen.
 • Het borgen van gelijkwaardigheid in onderhandelingen over onder meer SLA’s tussen partijen.
 • Een betere en bredere implementatie herstelkostenregeling, gekoppeld aan gegarandeerde minimale serviceniveaus.

 

Inname portefeuille

Over het thema 'Inname portefeuille als een adviseur zakt voor een PE-Plus examen' merken Herdink en Leichel op: "Theoretisch lijkt het in dit geval mogelijk dat de aanbieder (een deel van) de portefeuille kan innemen. We zouden graag zien dat er een oplossing komt om het betreffende kantoor en zijn klanten hier zoveel mogelijk tegen te beschermen."

reacties

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Net gepubliceerd in InFinance:
“De oude situatie, waarin de adviseur stelde eigenaar te zijn van de klant en wij als bank daar vanaf moesten blijven, is een dwaas concept.” Dat zegt Paul Bänziger, commercieel manager van hypotheekverstrekker Woonfonds, in de zojuist verschenen nieuwe InFinance.

En daarom is die nieuwe SWO nou zo belangrijk!

Edwin Herdink / Commissie CFD

De volledige reactie van CFD/ODIN, op het Refertemodel SWO, kunt u inzien op http://www.commissiecfd.nl/index.php/pers-a-publicaties/documentenartikelen/item/re

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

In uiterst heldere bewoordingen schetsen Edwin Herdink en Jeffrey Leichel hier waar het feitelijk om gaat: de positie van de adviseur. En de positie van de klant.
Een onderneming waar winst het centrale doel is, kan onmogelijk het klantbelang centraal stellen. Klantbelang en aandeelhoudersbelang gaan nu eenmaal niet goed samen.
Aanbieders die de klant dan ook verhinderen voor een adviseur te kiezen stellen daarmee overduidelijk hun eigen belang centraal.
Dat is één.
Twee is, dat je in een normaal functionerende economie aanbieders niet kunt verbieden reclame te maken. Dat zou haaks staan op een vrije marktwerking.
Maar wanneer (daar hebben we hem weer) de KLANT heeft aangegeven een bewuste keuze te hebben gemaakt voor samenwerking met een bepaalde adviseur, en hij alleen voor een bepaalde aanbieder heeft gekozen omdat zijn adviseur hem dat heeft aangeraden, is het vreemd, dat de betrokken aanbieders desondanks zijn commercieel gedreven aanbod schaamteloos over de hoofden van de ondeskundige consumenten mag blijven uitstorten.
En zolang dat nog mogelijk is, hebben zowel de wetgever alsook de aanbieders nog een lange klantbeschermende weg te gaan.

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

Mag ik er nog een schepje bovenop doen?
De overheid heeft bepaald, dat consumenten met een simpele sticker op hun brievenbus kunnen aangeven verschoond te willen blijven van reclame.
Waarom blijven aanbieders dan toch rechtstreeks (via mail of als bijsluiter via een polisdocument) reclame voor hun eigen producten maken, terwijl de KLANT toch heeft aangegeven via zijn adviseur de zaken te willen regelen?
Of is de aanbieder vrijgesteld rekening te houden met de keuzes van de KLANT?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...