quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ING ZIET EINDE AAN OMZETKRIMP INTERMEDIAIR

Dit jaar komt naar verwachting een einde aan de omzetkrimp bij het intermediair. Volgens een rapport van het Economisch Bureau van ING profiteren financieel adviseurs vooral van een herstellende huizenmarkt en de aantrekkende bedrijvigheid. Terwijl het aantal kantoren tussen 2008 en 2014 met 16 procent afnam, verwacht ING voor 2015 een "stagnatie".


4 december 2014

Hoewel het er op lijkt dat het aantal woningmarkttransacties in 2015 verder zal toenemen, is dit naar verwachting van de onderzoekers onvoldoende om marktaandeelverlies te compenseren. Volgens het Economisch Bureau van ING zijn de premievolumes van verzekeringen de afgelopen jaren gekrompen. Het premievolume bedroeg in 2013 ongeveer 75 miljard euro, maar ligt in 2014 lager "door verlaging van de zorgpremie".
 

Tussen wal en schip

Volgens ING wordt schaalgrootte steeds belangrijker in verband met de benodigde investeringen in ICT, opleiding, kennis en naleving van regelgeving. De onderzoekers zien een tweedeling in de markt tussen grote kantoren, die door overname van portefeuilles steeds groter worden, en kleine partijen die meerwaarde bieden op basis van hun positie in de regionale markt en de kennis van de klant in hun portefeuille. Serviceproviders ondersteunen kleinere intermediairs met geautomatiseerde processen voor bijvoorbeeld polisadministratie. “Dat stelt kleine partijen in staat zich te richten op de relatie met hun klanten. Middelgrote partijen dreigen tussen wal en het schip te raken: Te weinig schaal om meerdere specialisaties te onderhouden en te groot om dicht op de klant te zitten”, aldus Sasja Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van ING.

reacties

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

Deze ontwikkeling is al eerder opgemerkt door diverse partijen en blijkt nu daadwerkelijk plaats te vinden. De kleine kantoren overleven en de hele grote. De tussenmoot verdwijnt. Er moet dus een keuze gemaakt worden door deze groep. Of reorganiseren en kleiner worden en de portefeuille samenstelling veranderen, of opgaan in een grote.

Is dit verkeerd? Denk het niet. Legt dit ook een nadruk op een veranderend verdienmodel? Denk het wel. Met name de kleine kantoren zijn flexibel en kunnen snel inspelen op veranderingen. Ze hebben een kleine overhead en kunnen dus commercieel interessante tarieven in de markt zetten die wellicht dit proces van verdeling nog versnelt.

We gaan het zien........

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...