quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CONSUMENTENBOND EN WAKKERPOLIS SAMEN TEGEN NN

De Consumentenbond werkt samen met claimorganisatie Wakkerpolis en advocaat Adriaan de Gier om Nationale-Nederlanden om een hogere vergoeding en een beter alternatief af te dwingen voor klanten met een woekerpolis. De twee organisaties stellen NN een ultimatium. Binnen twee weken moet er een oplossing zijn voor alle woekerpolishouders die zijn aangesloten bij Wakkerpolis.


8 december 2014

Dit schrijven de twee consumentenorganisaties in een gezamenlijke brief aan NN. Volgens RTL Z heeft NN beide organisaties opnieuw uitgenodigd voor een gesprek. Een dergelijk gesprek "heeft alleen zin als NN bereid is om te verkennen of een schikking kan worden bereikt”, aldus Consumentenbond en Wakkerpolis. Mocht NN geen gehoor geven aan die oproep, dan dreigen de twee organisaties met gezamenlijke juridische stappen.

 

Krachtenbundeling

Wakkerpolis heeft in verschillende procedures al belangrijke (tussen)overwinningen geboekt, onder meer bij het Kifid. Tot nu leidde dat echter alleen in individuele gevallen tot hogere compensaties. Wakkerpolis heeft nu zo’n 2.300 aangesloten woekerpolishouders. In totaal verkocht NN zo’n 500.000 polissen. De krachtenbundeling van de Consumentenbond en Wakkerpolis moet dan ook vooral gezien worden als een verdere opschaling van de procedures tegen NN. Waar de Consumentenbond de schaal heeft, heeft Wakkerpolis de jurisprendentie bij elkaar geprocedeerd. Men hoopt dat NN daardoor over de brug komt met een schikking, die volgens schattingen kan oplopen tot 2 miljard euro.

“Volgens het Kifid heeft NN ten onrechte een fors bedrag aan zogenoemde ‘Eerste kosten’ in rekening gebracht. Ook is volgens het Kifid door NN bij de verkoop van de polissen het schadelijke ‘hefboomeffect’ verzwegen”, aldus advocaat Adriaan de Gier die is geliëerd aan Wakkerpolis. “Die overwinning helpt al onze klanten en raakt alle 500.000 mensen die in het verleden een beleggingsverzekering van NN hebben gekocht. We bundelen nu de krachten met de Consumentenbond, om samen verder te strijden voor een rechtvaardige behandeling van de vele gedupeerden.”

Ook Bart Combée, directeur bij de Consumentenbond, toont zich enthousiast: “dankzij de inzet van diverse claimorganisaties ligt er nu jurisprudentie die van belang kan zijn voor alle consumenten.” De Consumentenbond is ook met andere claimorganisaties in gesprek om samen op te gaan trekken.

reacties

Rob Goedhart

Heel goed deze extra druk op woekerpolisverzekeraars! Maar met het stellen van ultimatums moet de Consumentenbond een beetje opletten, vrees ik. Op 4 november stelde de bond dat verzekeraars alle polissen terug moesten roepen. Verzekeraars kregen daar tot 1 december de tijd voor. Vervolgens niets meer gehoord.

Hopelijk pakt de Consumentenbond na verstrijken van dit ultimatum nu wel door. (Want NN gaat er natuurlijk niet op in; 'see you in court')

Rob Goedhart, vz St Geldbelangen

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Een woekerpolis is te vergelijken met een heet hangijzer, niemand van de verzekeraars die hem vast wil pakken.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

Op zich is het goed dat de Consumentenbond eindelijk partij kiest en stelling neemt. De termijn van twee weken lijkt me kort en ik deel een beetje de mening van @Rob dat het stellen van termijnen alleen dan werkt als je er ook een consequentie aan hangt. Anders zijn het loze dreigementen. En NN kennende zal deze hierop speculeren.

Maar als deze samenwerking samen met het Financiele verbond van Rene een groot bastion gaat vormen dan is er licht aan het einde van de tunnel. Samenwerking en het opzij zetten van individuele standpunten of op zn minst hierover kunnen praten ten gunste van het grote geheel blijft het sleutelwoord.

Dit geldt niet alleen voor dit onderwerp, dit geldt voor alles in de huidige samenleving. En in het verleden heeft het opzij zetten van deze bereidheid veel slachtoffers gekost. Hebben we ervan geleerd? Ik hoop het echt in dit geval.

Ik wens alle partijen in het woekerpolisdebat op dit moment veel wijsheid toe. En spreek de hoop uit dat dit probleem nu eindelijk structureel wordt opgepakt i.p.v. symptomatisch.

Bert Jan Tiesinga / New Flame / Wakkerpolis

@RobGoedhart Zie gezamenlijke brief Consumentenbond / Wakkerpolis;
"Gelieve dit te zien als een (voorlopig) laatste uitnodiging om tot een minnelijke regeling te komen, mede in het licht van artikel 3:305a lid 2 BW."

http://wakkerpolis.nl/wp-content/uploads/2014/12/Brief-Consumentenbond-Wakkerpolis-NN-Group.pdf

Groet
Bert Jan Tiesinga, Wakkerpolis

Rob Goedhart

@Bert-Jan: Helder! Dankjewel voor deze openheid!

Veel succes met deze zaak. En houd iedereen - zo mogelijk - op de hoogte. Dat kan de druk op verzekeraars alleen maar verder opvoeren!

Groeten,

Rob vz St Geldbelangen

Bert Jan Tiesinga / New Flame / Wakkerpolis

Dankjewel Rob. En doen we waar het kan. Groet, Bert Jan Tiesinga - Wakkerpolis

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...