quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

AFM GAAT BUITEN BOEKJE DOOR VERZEKERAARS EN ADVISEURS ONDER DRUK TE ZETTEN

“Door verzekeraars en assurantietussenpersonen tot actie te dwingen en te sturen in de richting van een advies gedurende de looptijd van de polis meet de AFM zich een rol aan zonder wettelijke grondslag." Aldus prof. mr. Hans Borgesius in zijn hoofdredactioneel commentaar in het Verzekerings-Archief over de druk die de AFM uitoefent op verzekeraars en adviseurs om houders van woekerpolissen te activeren en te voorzien van hersteladvies.


22 december 2014

Borgesius: "Zodra verzekeraars, aan die druk gevolg gevend, hun verzekerden – ongevraagd en onverplicht – benaderen met goede bedoelingen, herleeft de bevoegdheid van de AFM om het adviesgedrag van verzekeraars en tussenpersonen in dit afgedwongen vervolgtraject (waarin sprake kan zijn van het oversluiten van de verzekering) te toetsen aan de desbetreffende regels krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft). In de tussenliggende fase wordt door het aldus onder druk zetten van verzekeraars de wet overtreden, hoe sympathiek ook het doel.”

De woorden van Borgesius worden aangehaald door jurist Cees de Jong in zijn column op www.delametelkaar.nl. In deze column roept De Jong Borgesius uit tot 'Man van het Jaar'. De Jong: "In wetenschappelijk verantwoorde maar buitengemeen scherpe bewoordingen richt Borgesius zijn pijlen op de AFM. Dit naar aanleiding van de ‘Rapportage Nazorg beleggingsverzekeringen. De resultaten van verzekeraars en adviseurs bij het helpen van hun klanten met een beleggingsverzekering per 1 juli 2014’ van deze gedragstoezichthouder. Borgesius stelt dat de AFM verzekeraars met hel en verdoemenis dreigt als zij hun polisvoorwaarden niet meer aanpassen dan zij al hebben gedaan. En hij verwijt verzekeraars dat zij als makke schapen achter de AFM aanlopen. (...) Wijze woorden waar ik mij helemaal in kan vinden. Woorden die Borgesius mijn ‘Man van het jaar’ maken."

reacties

Frank van Wijngaarden / to Concept

Lijkt mij dat de wereld van doe-het-zelf oplossingen maar eens tegen het licht moeten gaan houden. Verzekeraars doen maar wat, AFM roept maar wat en adviseurs kunnen in dat speelveld de klant niet van dienst zijn. De politiek laat zijn oren hangen naar de instituten terwijl de democratie ernstig wordt bedreigt en de participatiemaatschappij er op deze manier niet gaat komen. De transitie is niet meer te stoppen en zal de komende jaren zijn weerslag toch wel krijgen.
Zorgverzekeraars zijn publiekrechtelijke instelling die de markt zwaar beinvloeden en per dag andere distributievormen verzinnen of opzetten. Levensverzekeraars willen geen recall doen op de in het verleden verkochte beleggingsverzekeringen. Pensioenfondsen met 1000 miljard aan vermogen frustreren de vrije economie.Kortom er zal een en ander moeten worden gereset.
Mag ik u allen het volgende voorstellen.
Reken de pensioengelden fiscaal af, de overheid heeft geen staatsschuld meer, de burger heeft geld om zijn hypotheek af te lossen. Dit is het zuur waar we door heen moeten (opgebouwde kunstmatige structuur zal toch moeten leeglopen) en er ontstaat eindelijk zeggenschap bij de burger. Dat geeft de buger de macht om zijn positie (domein klantbelang) terug te krijgen. De participatiemaastchappij kan dan zijn invulling krijgen en met de schouders eronder vertrouwt de toekomst tegemoet. Overheid gaat meer faciliteren en minder regelen, en solidariteit 2.0 ontstaat vanzelf.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...