quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

AFM COMPENSEERT JAARLIJKS BIJNA MILJOEN AAN HYPOTHEEKRENTE MEDEWERKERS

De AFM vergoedt jaarlijks in totaal bijna één miljoen euro aan hypotheekrente van medewerkers. Dat antwoordt de toezichthouder op het Wob-verzoek van financieel adviseur Dennis Jellema.


4 januari 2015

De AFM laat Jellema weten dat ze eigenlijk niet gehouden is te antwoorden op grond van de Wet openbaarheid bestuur, maar dit toch doet vanwege de maatschappelijke discussie momenteel over hypotheekrentecompensatie.

De bruto totaalbedragen die de AFM sinds 2007 jaarlijks heeft uitgekeerd als rentecompensatie:

2007: 824.569 euro;

2008: 815.026 euro;

2009: 852.359 euro;

2010: 890.898 euro;

2011: 906.504 euro;

2012: 938.067 euro;

2013: 960.385 euro;

2014: 903.905 euro (tot en met november).

In 2007 kreeg bijna 87 procent van de toen 442 fte's de compensatie, in 2014 ging het om bijna 77 procent van 586 fte's.

De AFM wijst erop dat de regeling al bestond bij voorganger STE. "Het betreft een secundaire arbeidsvoorwaarde die reeds gold in het begin van de jaren negentig voor medewerkers van de rechtsvoorganger van de AFM, de Stichting Toezicht Effectenverkeer."

De AFM zei eind vorig jaar de hypotheektrentecompensatie te zullen heroverwegen als daar gezien de maatschappelijke discussie aanleiding voor is. De cijfers die Jellema heeft losgeweekt, zullen die discussie vrijwel zeker aanwakkeren. Zelf zegt Jellema: "Natuurlijk gaan we nu door met dit verhaal, dit omdat deze compensatie er nooit had mogen zijn binnen de toezichtkosten. Ben benieuwd hoe ze dit weer aan de markt terug willen gaan betalen. Als we zien hoeveel toezichtkosten van ongeveer 1.200 euro per jaar er voor kleine bedrijven nodig zijn om deze bonus uit te blijven keren. Dit bedrag gaat niet op aan waar het daadwerkelijk voor is bedoeld."

reacties

Milco de Frel / De Frel Financieel Planners

De hele branche staat nog steeds 'in brand'. Maar daar heeft de AFM geen last van. Sterker nog, de medewerkers kunnen zelfs hun afspraak inplannen voor een stoelmassage op de werkvloer... De AFM wint, de branche verliest. Old economy!

Paul Schoo / Platter-Schoo

Graaiers.

Arjan Lubbe / Prinsenland

- In totaal 2014 circa 986.000 / 1200 euro toezichtkosten = 821 onder toezicht gestelde kleine bedrijven

- Dat is een gemiddelde compensatie van € 1.682 per medewerker die gebruik maakt van de regeling in 2014.

Tsja, ik krijg er inderdaad een beetje een wrang gevoel bij.

Jan de Boer / De Boer & Partners

De samenleving schreeuwde om toezicht in de sector. En terecht. Vervolgens laat de wetgever een naar verhouding kleine groep de zeer forse en steeds verder oplopende kosten van dat maatschappelijk gewenste toezicht geheel zelfstandig bekostigen. Ook dat is uniek en bijzonder in de samenleving.
Om vervolgens als toezichthouder zelf weer uit die betalingen een graai voor eigen gerief te doen. En zie daar de geboorte van het WOEKERTOEZICHT.
Het is werkelijk beschamend in deze sector actief te zijn.

R.F.M. Leenen / Leenen Assurantie & Adviesbureau

Valt dit onder de werkkostenregeling?

Martin Schipper / Schipper & Schipper

1 miljoen euro.... Omgerekend is dat € 2.186,= per ontvanger per jaar gemiddeld, oftewel € 182,= per maand per persoon. Er gaat per maand
€ 82.000,= aan "hypotheekrentecompensatie" de deur uit!
Walgelijk! En wij met ons hooguit modaal loontje mogen dat allemaal ophoesten voor die wereldvreemde graaiers in hun ivoren toren. Zum kotzen.
En dat verwacht van ons respect en integriteit, terwijl ze zichzelf verrijken over de ruggen van hardwerkende mensen. Schandelijk!
Durf te wedden dat die Maserati van die Möllenkamp nu daar in de parkeergarage staat....
Maar ja, de corrupte elite doet er toch niks aan, dus laat ik maar weer eens aan het werk gaan om die - rara hoe kan het toch - nóg dikkere nota van de AFM dit jaar bij elkaar te gaan verdienen...

Peter Dirksen / Dirksen Verzekeringen & Hypotheken

Erg jammer om in een branche die zo onder het vergrootglas ligt deze praktijken nog steeds te handhaven. Wanneer ik (heel kort door de bocht) uitga van ca. 7.500 kantoren in Nederland dan bestaat ongeveer 10% van mijn jaarlijkse toezichtkosten uit hypotheekrente compensatie voor de AFM medewerkers. Hoe gaat minister Dijselbloem dit uitleggen? Ik krijg hier een heel onprettig gevoel bij.

Ton Blommaert / Blommaert Financieel Advies

Waarom verrast dit alles me niet? Het antwoord is m.i. simpel: aan de voorkant (= advieskant) is er veel veranderd door het toezicht, en dat was hard nodig. Veruit de meeste cowboys zijn uit de markt. Maar of er in positieve zin nu echt aan de achterkant (= banken, verzekeraars en toezichthouder) iets is veranderd, waag ik te betwijfelen, zo blijkt ook weer uit het onderzoek door Dennis Jellema, waarvoor hulde.

Het is te zot voor woorden dat de branche voor 2015 een aanzienlijk hoger bedrag voor het doorlopende toezicht moet gaan betalen, maar dat dit grotendeels terugvloeit naar een korting op de hypotheek voor de medewerkers van AFM.

Op dit moment betaal ik als ZZP'er € 840,-- per jaar voor het doorlopende toezicht. Laten we er van uitgaan dat dit in 2015 zal verdubbelen door het vervallen van de overheidsbijdrage. Het jaarlijkse bedrag voor doorlopend toezicht zou dan (voor een ZZP'er) € 1.680,-- worden.

Als we € 1.000.000,-- (totale jaarlijkse korting op de hypotheekrente) delen door € 1.680,--, dan gaat de jaarlijkse bijdrage van 595 (!) kantoren "op" aan een douceurtje voor medewerkers van AFM.

Ik vraag me af of de overheid het oprichten van de AFM, met als voornaamste redenen het creëren van duidelijke en transparante financiële markten, destijds zo heeft bedoeld.

Gerbrand van Aalst / Gevana Financieel Advies

Als je in deze branche werkzaam bent en teveel gaat nadenken, kún je bijna niet meer normaal functioneren. Er zijn steeds meer demotiverende factoren. Gelukkig is het werk zelf nog steeds voldoende inspirerend en motiverend, dit ondanks wet- en regelgeving die zijn doel al ver voorbij geschoten is. En als nu blijkt dat de kantoren met hun afdracht aan de AFM, ook nog sponsor zijn van het woongenot van de medewerkers van de AFM, krijg je daar inderdaad 'een beetje een wrang gevoel bij'. Goed dat de AFM vanwege de maatschappelijke discussie momenteel over hypotheekrentecompensatie, zo goed is geweest de gevraagde informatie te verstrekken. Dat de discussie over dit onderwerp verder mag gaan dan algehele verontwaardiging, maar mag leiden tot een eerlijker gebruik van de verplichte afdracht.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Volgens mij betalen accountants, verz.mijen, volmachtkantoren etc. ook een substantiële bijdrage aan de AFM.
Het blijft wel zuur dat als je ziet wat je als kleine zelfstandige allemaal moet ophoesten, hoe makkelijk je dat kan verdienen bij een instantie onder het mom van `anders gaan ze naar het bedrijfsleven, daar wordt het ook betaald`.

Henk Vos / Groenhouten Verzekeringen

Dit is ongelofelijk, een behoorlijk deel van mijn contributie wordt gebruikt als extra bonus voor personen die bij de AFM willen werken. Krijgen de contribuanten ook compensatie voor de bijdrage die jaarlijks vanaf 2006 moeten gedaan is?
Bij deze verzoek ik met klem deze secundaire arbeidsvoorwaarde niet te heroverwegen maar gewoon af te schaffen, gelet op het feit dat vrijwel geen enkele werknemen bij welk bedrijf dan ook van zijn of haar werkgever een compensatie voor de te betalen hypotheekrente krijgt, ik neem aan dat de AFM geen personen uitnodigt om bij haar te komen werken maar dat men gewoon moet solliciteren.
Is aan de belastingdienst door de diverse werknemers van de AFM doorgegeven dat de renteaftrek 10000 euro bedraagt zonder de bij wijze van spreken 2000 euro (netto) minder.
Dringend verzoek aan de voorzitter van de AFM; deze uit de tijd zijnde regeling per direct afschaffen, gelet op het feit dat op dit moment de hypotheekrente op een niveau staat dat waarschijnlijk in de jaren 50 niet gehaald werd.
Onze bijdrage kan dan verlaagd worden. De restitutienota zie ik graag tegemoet
Henk Vos

Rob Bastian / AVA

Hypotheekcompensatie komt dus bij de STE (Stichting Toezicht Effectenverkeeer) vandaan. Het is een secundaire arbeidsvoorwaarde die alleen bij banken voorkomt. En daar ook passend kan zijn als inkoopvoordeel voor de eigen medewerkers. Dit voordeel wordt bij banken in rap tempo afgebouwd en let wel: ZONDER COMPENSATIE!!
Beter zou zijn via de Nederlandse bank een loketje voor deze ambtenaren te openen alwaar ze een spotgoedkope hypotheek tegen euribor tarieven kunnen afsluiten. Het mes snijdt aan twee kanten: geen verdere compensatie nodig dus daling van toezichtskosten en bovendien belangenverstrengeling is vermeden.
Het enige minpunt is dat deze ambtenaren nog verder van de dagelijkse praktijk komen te staan.
De huidige regeling -door ons laten betalen- kan echt niet!!

Ab Flipse / AndersAdviseren

Veel emotie en heftige reacties. Begrijpelijk. Hypotheek korting, euribor rentes voor de top, massagestoelen, bedrijfskantine?!, 4-daagse werkweek, tekort Pensioenfonds AFM (voorheen Pensioenfonds Mercurius Amsterdam) aanvullen via bijdrage van adviseurs etc., het kan niet op. Zelfs in NL gaat de kruik te water tot ze barst. 2015 wordt een kanteljaar voor de BV Toezicht.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

En dit is nog maar het puntje van de declaratie en compensatie ijsberg, die bij de overheid geld. Dit verklaard ook waarom die zelfde overheid de burger besteelt, en de kwetsbaren in de samenleving uitbuit.
En waarom de boetes zo hoog zijn. En ook de accijns schrikbarend hoog zijn. En waarom arbeid zo duur is. ZE HEBBEN GELD NODIG VOOR HUN ZELF. Laten we beginnen om arbeid en hard werken weer lonend te maken. en vermogen te belasten. Want het is toch van de zotte dat als je hard werk en geld verdiend daar 42/52% belasting over moet betalen. en als je op een miljoen 100.00 euro verdiend , je maar 1,25% Moet betalen.
Ik heb wel een oplossing , maar die haalt het nooit want het kapitaal regeert hier') DE ELITE, )want geld maak macht . althans in dit leven .
Voor het hiernamaals gelden ander regels, Want het is voor de rijken moelijker om daar te komen , dan dat een kameel door het oog van een naald kan kruipen. EN dit is een troost althans voor mij. En verder zal ik me maar bezig houden dat ik niet in dezelfde valkuil loop.
Want ik Heb genoeg aan om mijn eigen straatje schoon te houden Want daar heb ik al een dagtaak aan.
Hopen op een jaar 2015 , waarin de wal het schip keert !!!!!!!!!!!!!
Geert Sijbring.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Die paar centen boeien me niet zo, maar wel dat deze mensen MIJ dan de maat nemen, op het gebied van integriteit en excessieve beloning. Het gemiddeld -risicovrij, kostenvergoeding, pensioen, baanzekerheid bij snelstgroeiende overheidsinstelling, etc etc- inkomen van een AFM medewerker lijkt mij ruim boven het inkomen van een modale adviseur -geen pensioen, baanzekerheid tot volgende PE- ronde, ondernemersrisico, gratis werken- te liggen. De bittere reactie op het zichzelf toewijzen van douceurtjes waar men bij anderen tegen wil optreden is dan verklaarbaar. Onverklaarbaar is het halsstarrig vasthouden aan dit beleid. Wie anderen de maat wil nemen moet zelf een hoge mate van onkreukbaarheid hebben, dat zie ik hier totaal niet aan af, integendeel, het toch al argwanende vermoeden van bevoordeling van aanbieders boven de advieskantoren wordt hierdoor verder gevoed.

Paul Schoo / Platter-Schoo

"Een bedrijf begint meestal met een innovatief idee, gevolgd door een periode van groei, specialisatie en nog meer groei. Dat momentum gaat in de meeste gevallen echter na een jaar of tien al verloren, waarna steeds sneller een proces van verval inzet. De gemiddelde levenscyclus van een bedrijf is momenteel nog maar een jaar of vijftien" Claudio Faser - Mckinsey. Rekenend vanaf 2005, dan zitten we nog wel wat jaartjes opgescheept met de AFM.

Martin Schipper / Schipper & Schipper

@Paul Schoo. Het moreel verval is al lang geleden aangetreden........

Paul van Brederode / van Brederode Financieel Adviseurs

Hoog tijd voor de nieuwe bestuursvoorzitter om schoon schip te maken.
De AFM moet het ultieme voorbeeld zijn in onze branche hoe het moet.
Integer en openhartig. De slogan is: "De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten".

Daar past niet bij dat een beroep moet worden gedaan op de Wob. Dat is een heel slecht teken. De AFM kan geen geheimen hebben. Waar blijven we als de toezichthouder niet integer is. Dan is het een dictator optima forma en dat is juist NIET de bedoeling !

De hele branche (behalve de banken geloof ik) moet veranderen en in het belang van de klant handelen, de AFM voorop.
Dus, mevrouw van Vroonhoven, haal de bezem er a.u.b. goed door.
Alles op tafel en zorg er voor dat er geen kiekeboe meer gespeeld wordt.

Voldoe zelf minimaal aan de vereisten die worden opgelegd aan degenen op wie u toezicht houdt, anders heeft u geen gezag.

Leo bolle / Solide strategie

Je zit toch gebakken: hypotheekrenteaftrek met nog ' ns rentesubsidie door je klanten betaald. Dat zouden meer menden willen... Maar in een tijd van downgrading op zijn zachtst gezegd ongepast.

Dennis Jellema / Acturance FD

@Albert,

Het is niet het bedragje per kantoor/klant per jaar waar het over gaat, elke Nederlander heeft hier zowat mee te maken, behalve dan weer de Medewerkers van MINFIN, die betalen het natuurlijk weer niet, omdat hun eigen advieskantoor intern bij MINFIN natuurlijk niet onder toezicht van de AFM staat. En dan is de cirkel weer rond.

We wachten eerst even af wat de uitkomst van de salarisbesprekingen gaat worden bij de AFM, heb goede hoop dat daar een afschaffing uit gaat komen, maar dat zal nog moeten blijken.

Zodra we de uitkomst hiervan weten zullen we het vervolg gaan bezien.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...